BIBLIJA
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ŠTA ŽIG ZVERI NIJE, I ŠTA ON JESTE..?

Ići dole

ŠTA ŽIG ZVERI NIJE, I ŠTA ON JESTE..? Empty ŠTA ŽIG ZVERI NIJE, I ŠTA ON JESTE..?

Počalji od Glasnik 2015-01-21, 19:47

ŠTA ŽIG ZVERI NIJE, I ŠTA ON JESTE..?


U poslednjoj knjizi Biblije, Otkrivenju Jovanovom, na više mesta se pominje ’’žig zveri’’.

Mnogi manipulišu sa samim značenjem reči ’’žig’’… Ovim napisaom, se namerava, ukratko dati doprinos razumevanje ovog simbola.

Kada Isus, kao ’’verni Svedok’’, objavljuje svoje tajne Jovanu bogoslovu, on izmedju ostalog kaže:

OTKRIVENJE 13. Glava. ’’ 1I stadoh na pesku morskom; i videh zver gde izlazi iz mora, koja imaše sedam glava, i rogova deset, i na rogovima njenim deset kruna, a na glavama njenim imena hulna. 6 I otvori usta svoja za huljenje na Boga, da huli na ime Njegovo, i na kuću Njegovu, i na one koji žive na nebu. 8 I pokloniše joj se svi koji žive na zemlji kojima imena nisu zapisana u životnoj knjizi Jagnjeta, koje je zaklano od postanja sveta. 15 I bi joj dano da dade duh ikoni zverinoj, da progovori ikona zverina, i da učini da se pobiju koji se god ne poklone ikoni zverinoj. 16 I učini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade ŽIG na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovim, 17Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima ŽIG, ili ime zveri, ili broj imena njenog.’’

OTKRIVENJE 14. Glava. ’’ 9 I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: Ko se god pokloni zveri i ikoni njenoj, i primi ŽIG na čelo svoje ili na ruku svoju, 10 I on će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u čašu gneva Njegovog, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred Jagnjetom. 11 I dim mučenja njihovog izlaziće va vek veka; i neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zveri i ikoni njenoj, i koji primaju ŽIG imena njenog. 12 Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božije i veru Isusovu.’’

ŠTA ŽIG ZVERI NIJE..?
Poznato je da je Jovan Bogoslov pisao na starom grčkom jeziku… Kada je pisao o ’’žigu’’ koristio je izraz ’’haragma’’ a to znači otisak (postoji još jedan izraz za žig, a to je ’’stigma’’). Sama reć ’’žig’’, odnosno ’’žigosanje’’ upućuje na nešto neprijatno a što se prima kao nametnuto protiv volje primaoca; kao što se bolno žigoše stoka, da bi gazda uvek mogao prepoznati njegovo grlo koje je obeleženo njegovimm znakom prepoznavanja.

Medjutim, ovde danas neki manipulišu navodeći neke fizičke radnje i bukvalno utiskivanje neke tvorevine u sve stanovnike Planete, predstavljajući tu tvorevinu stvarnim ’’žigom zveri’’.

Zato dozvolite da napomeno ono što u doslovnom značeju nije žig zveri, ali se u širim narodnim masama tako shvata.

Žig zveri nije:

* Crkvena knjiga krštenih, *Državna ili crkvena Knjiga svih rođenih,
* Državna knjiga o državljanstvu,
*Lična karta svih građana, obična,
*Lična karta sa biometrijskim čipom,
*Uzimanje otiska sa kažiprsta,
*Pasoš svih koji žele putovati u druge zemlje,
*Razni inplanti, odnosno ’’čipovi’’ koji se koriste za životinje i koristiće se sve više i za ljude – ideja je da se čipuju sva novorođenčad,
*Internet i mnoge društvene mreže, među kojima je i ’’Facebook’’, možda i najrašireniji,
*Kamere za video-nadzor
*Mobilna telefonija – moći će se iskoristiti za lociranje svakog korisnika.
*I druga nova tehnološka dostignuća savremnog sveta.

DAKLE SVE OVO ŠTO SMO NABROJALI NE PREDSTAVLJA NITI POJEDNINAČNO IZDOVOJENO, NE PREDSTAVLJA ŽIG ZVERI

Ali sve to, može da se zlopotrebi u identifikaciji svakog pojedinca, kada se bude nametnuo proglas nebiblijske vere, da bi se kontrolisali ljudi…

Zapazite! Kada je Bog stvorio čoveka, svega ovoga nije bilo, niti je bila potreba za tim… Ali kako se greh množio i pismenost širila, države, kao vlast, su sve više vodili evidenciju ljudi… Sa jedne strane to je pozitivno, ali je sa druge strane pokušaj da se svako drži pod kontrolom.

Tako, iako sve to zajedno, niti išta od svega toga pojedinačno, ne predstavlja ’’žig zveri’’, danas se razvila ideja u umovima svetskih moćnika, da se svim tim ili nekim ovim nabrojanim metodama svet može držati pod kontrolom… Ustvari, danas smo svi već pod kontrolom i pre nego je došlo proročko vreme stupanja žiga zveri na svetsku pozornicu.

Ovde treba naglasiti da su neki, inače dobro namerni hrišćani, sveto proroštvo iz Otkrivenja veoma pojednostavili i predstavili da je ’’žig zveri’’, doslovno, ’’čipovanje ljudi…

Dakle, kao što smo rekli, sve ove metode mogu biti zloupotrebljnjene u vremenu ’’žiga zveri’’, ali te metode, pa ni čipovanje ljudi, ne može predstavljati doslovan ’’žig zveri’’.

Ako bi čipovanje bio ’’žig zveri’’, onda bi se obezvredila vest iz Otkrivenja o otpadu od vere i Njegovog zakona; a zapazite, neprijatelj sotona upravo i želi da se mi bavimo tim tehničkim stvarima, a zanemarimo osnovnu poruku Otkrivenja da je ’’Žig zveri’’ dihovni otpad od Božjeg Zakona i da nam promakne ljudska tvorevina koja se želi nametnuti svim stanovnicima sveta…

Stoga, ’’žig zveri’’ nije neki vidljivi ili podkožni utisnuti čip, već je žig zveri pritisak na savest ljudi u cilju prihvatanje stava, kojim se odbacuje celokupna objava svih Deset zapovestu, uključujući i Četvrtu zapovest o blagoslovenom sedmom Subotnom danu od odmora kao uspomene na Stvaranje.

ŠTA JE ŽIG ZVERI..?

Podsetimo se na dogadjaje u istoriji. Poznato je da je crkva u otpadu tražila podršku države da bi mogla vladati nad savešću ljudi. Rezultat toga je pojava moćne zapadne srednjovekovne crkve u otpadu koja je upotrebljava svetovnu vlast za postizanje svojih mračnih ciljeva.

Još mnogo ranije, kada je apostolska crkva izgubila svoju ’’prvu ljubav’’, narod I sveštenstvo počeli su da se prilagođavaju svetu. Uzvišena načela crkve počela su da opadaju a mnogo božački običaki uvlačili su se sve više u crkvu, Biskupi su ohrabrili cara Konstantina da državne ustanove I radnje po gradovima budu zatvorene da bi narod tog dana mogao, navodno, da dođe u crkvu.

Međutim, umesto u crkvu, odlazilo se nedeljom u cirkus i razvratna pozorišta, te je sabor u Kartagi 401. godine ,svojim zakjučkom, zamolio cara Honorija da izda zakon ili proglas, koji će zahtevati zatvaranje cirkusa i pozorišta nedeljom. Ovakav zakon je najzad donet 425, godine. Na ovaj način – kaže istoričar Neander, ’’crkva je dobila podršku države i osigurala put za postizanje svojih ciljeva’’. (III Sv. St. 290.291) Tako je formirana Prva zver.

Na isti način, u poslednje vreme, formiraće se i ’’Ikona zverina’’ – otpali protestantizam. Bez obzira na različita učenja po verskim pitanjima, verske zajednice će se složiti u jednome, a to je: Pitanje svetkovanja nedelje. I kao što je ’’ikona zverina’’, simbolično govoreći, lik, preslika ili projekcija ’’zveri’’, tako je i ’’žig zverin’’ simbolično govoreći znak ili duhovno obeležje ’’Prve zveri’’. Ovaj ’’žig’’ označava autoritet moći te ’’Prve zveri’’, a primanje ’’žiga zveri’’, simbolično govoreći, predstavlja prihvatanje tog lažnog autoriteta i lažne nebiblijske nauke o svetkovanju nedeljnoga dana.

Podestimo se! Svetkovanje Subote je od stvaranja bio znak poštovanja i priznanja Božanskog autoriteta Stvoritelja, Gospodara Zemlje i istinskog Zakonodavca. Da su ljudi iskreno održali četvrtu zapovest, koja poziva na svetkovanje Subotnoga dana, oni bi ispunili i sve ostale zapovesti.

Medjutim, pošto se ’’Prva zver’’ podigla na samog Tvorca, jasno je da svetkovanje nedelje, papska zamena za Subotu, treba da bude naročito obeležje ove ’’zveri’’. Zvanični rimo-katolički katehizam, tvrdi da je ustanova nedelje naročiti znak autoriteta te crkve.

Na pitanje šta je ’’žig zverin’’, Duh proroštva daje određeni odgovor: ’’Kao znak papskog autoriteta, katolički pisci navode ’’upravo ovu promenu subote na nedelju koju odobravaju i protestanti… jer sastajanjem na bogodliženje nedeljom, oni priznaju vlast crkve… Prema tome, šta je drugo, promena Subote , nego li žig ili znak moći i autoriteta rimske crkve – ’’žig zverin’’? (GC 448; VB 365)

ŠTA ZNAČI PRIMANJE ’’žiga zverinog’’? ’

Kada ljudi odbace ustanovu (Subotu) za koju je Bog rekao da je znak Njegovog autoriteta, a umesto nje poštuju onu (nedelju), koju je Rim izabrao da bude znak njegove vrhovne vlasti, oni na taj način primaju znak vernosti Rimu – ’’žig zverin’’. (GC 449; VB 366)

KADA ĆE LJUDI DA PRIME ’’žig zverin’’?
Vekovima su u prošlosti mnogi dobri ljudi svetkovali nedelju misleći da svetkuju biblijski dan odmora. Ima još i danas dobrih hrišćana u raznim crkvama, pa u rimokatoličkoj (i Pravoslavnoj), koji iskreno veruju da je nedelja od Boga određeni dan odmora. To ne znači da su oni u prošlosti, kao i ovi danas primili ’’žig zverin’’ u smislu ovog proročanstva. Isus Hristos, kao Prvosveštenik obavlja službu pomirenja pred kovčegom zaveta u nebeskom Svetištu od 1844. Godine za sve koji su u neznanju kršili Božji zakon, ali su se bojali imena Božjeg (V. Otkrivenje 11,18.19.: EW 254)

Otuda primanje ’’žiga zverinog’’ odnosi se na vreme kada će ’’ikona zverina’’ biti već formirana. To vreme još nije sad, ali je pred nama u biskoj budućnosti.

’’Svetkovanje nedelje još nije žig zverin I to neće biti dok ne izađe zakon koji će od ljudi zahtevati da svetkuju idolsku nedelju. Doći će vreme kada će ovaj dan biti ispit vernosti, ali ovo vreme još nije došlo.’’ (7BC 997; MS 118, 1899)

Niko još nije primio žig zverin. Vreme ispitivanja još nije došlo… Ali kada izađe naredba, koja će zahtevati da se svetkuje nedelja, a jasna vika Trećeg anđela bude opominjala ljude da se ne klanjaju zveri i njenoj ikoni, granica će biti jasno povučena između laži i stine. Oni koji nastave prestupanje, primiće žig zverin.’’ (MS 51, 1899)

Ali, u ovo isto vreme obavlja se zapečaćenje Božjeg vernog naroda – pečatom živoga Boga. Ovde ja za našu reč ’’pečat’’, Jovan Bogoslov upotrebio grčku reč ’’sfragis’’ ili sfragizo’’, a to znači pečatni znak dobrog vladanja; to označava zapečatiti, zajamčiti, potvrditi od Vrhovne Božje vlasti da su Ti ljudi koji svetkuju Njegovu svetu Subotu sigurni pobednici…

’’Ovo je ispit koji će Božji narod imati pre nego što bude zapečaćen. Svi koji pokažu svoju vernost Bogu držanjem Njegvog zakona i odbiju da prime lažan dan odmora – nedelju, svrstaće se pod zastavom Gospoda Boga Jahvea i primiće pečat živoga Boga.

Oni koji odbace istinu koja je nebeskog porekla i prihvate nedelju, kao dan odmora, primiće žig.’’ (Pismo 11, 1890)

Draga braćo i sestre! Poštovani prijatelji! Stanimo na Gospodnju stranu i uzdignimo svih Deset zapovesti, uključujući i četvrtu, koja govori o svetosti sedmoga dana Subotnog, preko kojega dolazi božanski blagoslov!

Biblija kaže: ’’Blago onima koji drže zapovijesti Njegove (odnosno peru svoje haljine), da im bude vlast na Drvo života, i da uđu na vrata u Grad.’’ (Otkrivenje 22,14)
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu