BIBLIJA
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

7. Kako nas Bog spasava od greha?

Ići dole

7. Kako nas Bog spasava od greha? Empty 7. Kako nas Bog spasava od greha?

Počalji od Glasnik 2014-12-09, 19:43

Sta je greh?


1.Joh 3:4 Svaki koji čini greh i bezakonje čini: i greh je bezakonje.

Ovo je najrazumljivija definicija greha. u svetom pismu.
Bog ima jedan osnovni, nepromenjivi, vecni zakon.

Ps 111:7 Dela su ruku Njegovih istina i pravda; verne su sve zapovesti Njegove;
Ps 111:8 Tvrde su za va vek veka, osnovane na istini i pravdi.

I prestup tog zakona je greh.
Bog koji se ne menja ne moze da promeni svoj zakon da bi spasao coveka.
To bi zancilo ukloniti temelj njegove vladavine.
Ovaj osnovni i nepromenjivi Bozji zakon je DESET ZAPOVESTI, koje je Bog objavio Izrailjskom narodu na gori Sinaj.

2.Mo 20:2 Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske, iz doma ropskog.
2.Mo 20:3 Nemoj imati drugih bogova uza me.
2.Mo 20:4 Ne gradi sebi lik rezani niti kakvu sliku od onog što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi, ispod zemlje.
2.Mo 20:5 Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grehe otačke na sinovima do trećeg i do četvrtog koljena, onih koji mrze na mene;
2.Mo 20:6 A činim milost na hiljadama onih koji me ljube i čuvaju zapovesti moje.
2.Mo 20:7 Ne uzimaj uzalud ime Gospoda Boga svog; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime Njegovo uzalud.
2.Mo 20:8 Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
2.Mo 20:9 Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
2.Mo 20:10 A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom; tada nemoj raditi nijedan posao, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je medju vratima tvojim.
2.Mo 20:11 Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.
2.Mo 20:12 Poštuj oca svog i mater svoju, da ti se produže dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.
2.Mo 20:13 Ne ubij.
2.Mo 20:14 Ne čini preljube.
2.Mo 20:15 Ne kradi.
2.Mo 20:16 Ne svedoči lažno na bližnjeg svog.
2.Mo 20:17 Ne poželi kuću bližnjeg svog, ne poželi ženu bližnjeg svog, ni slugu njegovog, ni sluškinju njegovu, ni vola njegovog, ni magarca njegovog, niti išta što je bližnjeg tvog.

Ali principi toga zakona bili su poznati nasim praroditeljima jos u raju.

Prestupom Bozjeg zakona nasi praroditelji su navukli na sebe prokletstvo.

1.Mo 3:17 Pa onda reče Adamu: Što si poslušao ženu i okusio s drveta s kog sam ti zabranio rekavši da ne jedeš s njega, zemlja da je prokleta s tebe, s mukom ćeš se od nje hraniti do svog veka;

1.Mo 3:19 Sa znojem lica svog ješćeš hleb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet; jer si prah, i u prah ćeš se vratiti.

1.Mo 3:24 I izagnav čoveka postavi pred vrtom edemskim heruvima s plamenim mačem, koji se vijaše i tamo i amo, da čuva put ka drvetu od života.

Covek je grehom izgubio slavu Bozju - Bozje oblicje, svoj dom - vrt edemski, drvo zivota, valast nad zemljom i sam zivot.
Mi kao potomci Adama i Eve radjamo se sa prirodom  sklonom ka grehu i u toku zivota povecavamo svoju gresnost.
Sveto pismo izricito naglasava da nema nijednog coveka pravdena, nijedoga koji nije prestupiuo Bozji zakon.

Röm 5:12 Zato, kao što kroz jednog čoveka dodje na svet greh, i kroz greh smrt, i tako smrt udje u sve ljude, jer svi sagrešiše.


Poslednji put izmenio Glasnik dana 2014-12-09, 21:15, izmenio ukupno 2 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

7. Kako nas Bog spasava od greha? Empty Re: 7. Kako nas Bog spasava od greha?

Počalji od Glasnik 2014-12-09, 19:54

OD KOJIH TRIJU STVARI JE POTREBNO DA COVEK BUDE SPASEN?

1. Od kazne zbog greha


Röm 3:23 Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju,
Svi ljudi su gresnici.

A plata za greh je:  

Röm 6:23 Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem.

Ovde nije rec o takzvnaoj prvoj smrti, kada covek ostari i umre koja je posledica Adamovog greha itd.
Jer po Adamau svi umiremo.

Vec je ovde rec o vecnoj smrti koja se u Bibliji naziva druga smsrt, a koja je posledica nasih licnih greha.

Off 20:6 Blažen je i svet onaj koji ima deo u prvom vaskrsenju; nad njima druga smrt nema oblasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s Njim hiljadu godina.

Off 20:14 I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno. I ovo je druga smrt.

Ovu vecnu smrt mozemo izbeci ako prihvatimo Hrista kao svog Spasitelja i ako Bozjom miloscu napustimo gresan zivot.

Jes 55:7 Neka bezbožnik ostavi svoj put i nepravednik misli svoje; i neka se vrati ka Gospodu, i smilovaću se na nj, i k Bogu našem, jer prašta mnogo.


2. Od sile greha u nasem zivotu.

Röm 8:7 Jer telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božijem niti može.

Kad je covek bio stvoren, njegov um i zivot bio je u savrsenom skladu sa Bozjom voljom.
Nacela Bozjeg zakona bila su napisana u njegovom srcu, i on je ziveo po njima.
Ali greh je odvojio coveka od Boga i od tog vremena je ljudsko srce ispunjeno neprijateljstvom i pobunom protiv Boga.
Covekovim padom u greh, ljudska priroda je postala sklona grehu, a posto je covek sve vise ugadjao svojim gresnim prohtevima, postao je rob grehu.
Coveku je nemoguce da svojom silom i svojim delima postigne pravdu i spasenje.
Isus je dosao da nas spasi i od sile greha.

Mt 1:21 Pa će roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer će On izbaviti svoj narod od greha njihovih.

Isus je u ljudskom telu pobedio greh:
Rim 8:3 Jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom, posla Bog sina svog u obličju tela grehovnog, i za greh osudi greh u telu,
Rim 8:4 Da se pravda zakona ispuni u nama koji ne živimo po telu nego po duhu;

I On nam nudi svoju bozasnku silu koja nas osposobljava da i mi mozemo ziveti po Bozjoj volji.
Ako Hrista verom primimo kao svog licnog Spasitelja, ako se njemu predamo, on ce nas Svetim Duhom nanovo roditi.

Joh 3:3 Odgovori Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstvo Božije.

Heb 8:10 Jer je ovo zavet koji ću načiniti s domom Izrailjevim posle onih dana, govori Gospod: daću zakone svoje u misli njihove, i na srcima njihovim napisaću ih, i biću im Bog, i oni će biti meni narod.

Bog ce utisnuti svoj zakon u nasa srca i nase misli.
I na taj naacin ce mo moci ziveti u skladu sa Bozjim zakonom?

3. Od prisutnosti greha.

Rim 16:20 A Bog mira da satre sotonu pod noge vaše skoro. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista s vama. Amin.

Dok god postoji sotona, dotle ce na ovoj zemlji biti greha i stradanja.
Ali ovaj tekst istice da ce greh i njegov uzrocnik - sotona- biti unisteni.
Tako ce mo biti oslobodjeni od prisutnosti greha, i Bog ce stvoriti za nas sve novi svet, gde pravda zivi, i gde nece vise biti bolesti stradanja i smrti.

2.Pet 3:13 Ali čekamo po obećanju Njegovu novo nebo i novu zemlju, gde pravda živi.

Off 21:1 I videh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prodjoše, i mora više nema.

Off 21:4 I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prodje.

Off 21:4 I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prodje.


Poslednji izmenio Glasnik dana 2014-12-09, 21:39, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

7. Kako nas Bog spasava od greha? Empty Re: 7. Kako nas Bog spasava od greha?

Počalji od Glasnik 2014-12-09, 20:49

MOZE LI COVEK SEBE SPASITI OD GREHA?

1. Covek ne moze da izbrise svoje prosle grehe.


Rim 3:20 Jer se delima zakona ni jedno telo neće opravdati pred Njim; jer kroz zakon dolazi poznanje greha.

Svi bez razlike smo prestupili Bozji zakon i svima je potrebno opravdanje, to ejest oprostenje proslih greha.
Ali zakon nema sile da nas opravda; on anam samo otrkiva greh:

Rim 7:7 Šta ćemo dakle reći? Je li zakon greh? Bože sačuvaj! Nego ja greha ne poznah osim kroz zakon; jer ne znadoh za želju da zakon ne kaza: Ne zaželi.

I zakon nas vodi ka Isusu, koji jedini moze da nam oprosti nase grehe.

Rim 3:23 Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju,
Rim 3:24 I opravdaće se za badava blagodaću Njegovom, otkupom Isusa Hrista.
Rim 3:25 Kog postavi Bog očišćenje verom u krvi Njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem predjašnjih greha;
Rim 3:26 U podnošenju Božijem, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vreme da je On pravedan i da pravda onog koji je od vere Isusove.


2. covek ne moze da se svojom silom oslobodi od sile greha.


Heb 13:23 Znajte da je otišao naš brat Timotije, s kojim, ako skoro dodje, videću vas.

Gresosnst je osobina covekove prirode.
Kao s o etiopljanin ne moze da promeni boju koze ili ris svoje pege, tako ni covek na moze svojom silom promeniti svoju bezgresnu prirodu.
To potvrdjuje apostol Pavle:

Rim 7:18 Jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u telu mom. Jer hteti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim.
Rim 7:19 Jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim.


Poslednji izmenio Glasnik dana 2014-12-09, 21:40, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

7. Kako nas Bog spasava od greha? Empty Re: 7. Kako nas Bog spasava od greha?

Počalji od Glasnik 2014-12-09, 21:06

STA BOG CINI DA BI NAS SPASIO OD GREHA?

1. Bog nam u Isusu Hristu prasta prosle grehe.

Jovan 3:16 Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

Hristos je dosao na nasu zemlju da nas  svojom smrcu otkupi od greha i njegovih posledica.

Rim 5:6 Jer Hristos još kad slabi bejasmo umre u vreme svoje za bezbožnike.
Rim 5:7 Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umreti.
Rim 5:8 Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas.

Isaija kaze:
Jes 53:5 Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo.

2. Bog daje coveku pobedu and grehom.

Kada primimo Hrista kao svoga spasitelja, Bog anas Svetim Duhom i svojom recju preporadja - to jest nanovo stvara iznutra.

Joh 1:12 A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo,
Joh 1:13 Koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.

Joh 3:5 Odgovori Isus: Zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije.

1.Pet 1:23 Kao prerodjeni ne od semena koje trune, nego od onog koje ne trune, rečju Živog Boga, koja ostaje doveka.

2.Kor 5:17 Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prodje, gle, sve novo postade.

On nam daje silu koja nam omogucava da zivimo po Bozjoj volji - u skladu sa Bozjim zakonom.

Rim 8:3 Jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom, posla Bog sina svog u obličju tela grehovnog, i za greh osudi greh u telu,
Rim 8:4 Da se pravda zakona ispuni u nama koji ne živimo po telu nego po duhu;

Heb 8:10 Jer je ovo zavet koji ću načiniti s domom Izrailjevim posle onih dana, govori Gospod: daću zakone svoje u misli njihove, i na srcima njihovim napisaću ih, i biću im Bog, i oni će biti meni narod.


Poslednji izmenio Glasnik dana 2014-12-09, 22:19, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

7. Kako nas Bog spasava od greha? Empty Re: 7. Kako nas Bog spasava od greha?

Počalji od Glasnik 2014-12-09, 22:18

STA JE COVEKOV UDEO U SPASNJU?

1. Da bi smo dobili oprostenje proslih greha, potrebno je da ucinimo sldece korake:

a( da verom gledamo na Hrista.

Jes 45:22 Pogledajte u mene, i spašćete se svi krajevi zemaljski; jer sam ja Bog, i nema drugog.

Apg 16:31 A oni rekoše: Veruj Gospoda Isusa Hrista i spašćeš se ti i sav dom tvoj.


b( da se pokajemo za svaki greh;

Apg 3:19 Pokajte se dakle, i obratite se da se očistite od greha svojih, da dodju vremena odmaranja od lica Gospodnjeg,

c) da priznamo svaki poznati greh.

1.Joh 1:9 Ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde.

d) da nadoknadimo stetu koju smo ucinili svome bliznjemu, drugima.


Hes 33:15 I vrati bezbožnik zalog, i vrati šta je oteo, i stane hoditi po uredbama životnim ne čineći bezakonja, doista će biti živ, neće umreti.
Hes 33:16 Od svih greha što je zgrešio ništa mu se neće spomenuti; činio je sud i pravdu, doista će živ biti.


Da bi smo pobedili greh i ziveli po bozjoj volji, potrebno je da sa verom dodjemo Bogu i da smo voljni uicniti sledce korake:

Da se odreknemo svakog greha:

Spr 28:13 Ko krije prestupe svoje, neće biti srećan; a ko priznaje i ostavlja, dobiće milost.

Da dopustimo da nas Duh vodi:


Röm 8:14 Jer koji se vladaju po duhu Božijem oni su sinovi Božiji.


Da smo voljni da poslusamo Bozji zakon:

Spr 28:9 Ko odvraća uho svoje da ne čuje zakon, i molitva je njegova mrska.

Da uvek gledamo na Isusa:

Heb 12:1 Zato, dakle, i mi imajući oko sebe toliku gomilu svedoka, da odbacimo svako breme i greh koji je za nas prionuo, i s trpljenjem da trčimo u bitku koja nam je odredjena,
Heb 12:2 Gledajući na Načelnika vere i Svršitelja Isusa, koji mesto odredjene sebi radosti pretrpe krst, ne mareći za sramotu, i sede s desne strane prestola Božijeg.


Kaos to covek koji je pomilovanjem pusten na slobodu treba da zivi u skladu sa gradjanskim zakonom da ne bi ponovo bio osudjen, tako i pomilovani gresnik, kome je Hristos oprostio prosle grehe, treba da od sada, bozjom miloscu, zivi u skladu sa bozjim zakonom.

Röm 8:1 Nikakva, dakle, sad nema osudjenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego po Duhu.
Röm 8:2 Jer zakon Duha koji oživljava u Hristu Isusu, oprostio me je od zakona grehovnog i smrti.


Bog nam nudi potpuno spasenje u isusu hristu, ali do ans stoji hocmo li ga primiti ili odbiti.
Bozja rec nas opominje:

Heb 2:1 Toga radi valja nam većma paziti na reči koje slušamo, da kako ne otpadnemo.
Heb 2:2 Jer ako je ono što je govoreno preko andjela utvrdjeno, i svaki prestupak i oglušak pravednu platu primio:
Heb 2:3 Kako ćemo pobeći na marivši za toliko spasenje? Koje poče Gospod propovedati, i oni koji su čuli potvrdiše medju nama,


Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

7. Kako nas Bog spasava od greha? Empty Re: 7. Kako nas Bog spasava od greha?

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu