BIBLIJA
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

3... Danilov san o sudu 7 glava.

Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:23

Danilov san o sudu  7 glava.Koje poglavlje u Danilovoj  knjizi  nam daje najveći  broj informacija o istražnom sudu?Najveći  broj ljudi bi odgovorio: Dan.8, Ovde nalazimo najvažniji tekst: “I on mi odgovori: dokle prođe 2300 večeri i jutara; Onda će svetinja biti ponovo očišćena.“(Dan.8,14.)

Ali bi ovaj odgovor bio pogrešan.
Iako nam Dan.8, daje važna obaveštenja, koja su nam potrebna da bismo došli do datuma suda.

Ipak se najveći broj informacija u knjizi proroka Danila o istražnom sudu, nalazi u 7. poglavlju.
Kada bismo imali samo Dan.7. poglavlje, već bismo  bili u situaciji da vernima dokažemo postojanje suda koji će se održati pre Hristovog  ponovnog dolaska, i bili bismo u situaciji da odredimo približno vreme tog suda.
Dan.7 ustvari ponavlja Dan.2 samo što nam daje više pojedinosti.


U ovom poglavlju  je opisan san samog proroka  Danila, o četiri velike zveri, koje izlaze iz mora.
Prva zver je kao Lav, druga kao Medved, treća kao     Panter* samo što ima, četiri krila i četiri glave i četvrta zver koja je bila, „strašna i vrlo jaka i imaše velike gvozdene zube, zderaše sve oko sebe a šta bi joj preteklo, gažaše nogama. Bejaše sasvim drugačija od drugih zveri i imaše deset rogova.“(stihovi 4-7)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poslednji put izmenio Glasnik dana 2014-05-05, 23:38, izmenio ukupno 3 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:24

Koga predstavljaju ove zveri?U objašnjenju vizije je proroku Danilu rečeno, da one predstavljaju četiri kralja ili četiri kraljevstva, koja će doći, i da će četvrta zver biti četvrto kraljevstvo na zemlji.“ (stih 23) Prva zver, Lav-Vavilon, kao što znamo. Druga zver Medved, nagnut na jednu stranu („nagnuta na jednu stranu“), predstavlja Medopersiju  pokazuje da su snage izmedju dve zemlje, ovog svetskog kraljevstva neravnomerno raspoređene. „U njegovoj njušci među zubima tri rebra“(stih 5) koja predstavljaju, kako je poznato- Lydiju,Vavilon i Egipat, tri zemlje koje je uništila Medopersija.

Panter kao sledeće veliko svetsko kraljevstvo, predstavlja Grčku pod Aleksandrom Velikim.

Četvrta zver predstavlja naravno, poslednje veliko  svetsko carstvo - Rim.
Vekovima su se mnogi biblijski komentatori, kako jevre-jski tako i hrišćanski slagali u redosledu pojavljivanja  velikih svetskih carstava, koja su predstavljena simbolima ovih zveri.

Ovo  tumačenje nije čisto adventističko.
 Dan.7. poglavlje  nam daje više detalja od Dan.2. poglavlja, koje je osnova za tumačenje ostalih proro-čanstava, koja ćemo tek proučavati.
U obadva poglavlja  kako u 2. tako i u 7. je naglasak na četvrtom kraljevstvu.

U vezi sa četvtim  kraljevstvom, obadva poglavlja imaju zajedničke tačke i obadva ih   opisuju  kao „jaka“. U obadva opisa je upotrbljena reč  gvožđe (Dan.2, 40; 7,7.19). U obadva je rečeno, da će razoriti ostale sile (Dan.2,40; 7, 19. 23.) I obadva su podeljena na kraljeve i kraljevstva (Dan.2, 41. 44; 7,24.) Jasno je da obadva poglavlja opisuju istu silu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poslednji izmenio Glasnik dana 2014-04-27, 23:40, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:25

Ipak u Dan.7 se pojavljuje jedna nova sila.


Ova sila nije odvojena od četvrte zveri,   neznabožačkog Rima, ume-sto toga pojavljuje se između  deset rogova, koji su deo četvrte zveri.

Ova sila koja se tu pojavljuje  je Mali Rog. „Kada sam pažljivo pogledao  rogove, video sam da se između njih probija jedan drugi, Mali Rog, pred kojim se tri predhodna roga  isčupaše. I vidi, rog imaše oči, kao oči čovečje i usta  koja govoraše velike stvari.“(stih 8.)
 Ova sila, Mali Rog, ponovo se pominje kako proizilazi iz četvrte zveri.“ Iznad deset rogova, na njenoj glavi i iznad drugog roga, koji se probio i pred kojim tri ispadoše; i imaše oči i usta, koja govoraše velike stvari, i posta veći od drugih rogova, koji  su bili pored njega.  I videh da rog ratovaše protiv svetih i pobeđivaše ih.“ (stih 20. 21.)
Nekoliko stihova dalje su objašnjeni pojmovi, četvrta zver i Mali Rrog. „Reče mi: Četvrta zver, je četvrto         kraljevstvo koje će biti na zemlji, koje će biti drugačije od svih drugih kraljevstava; proždiraće sve zemlje, gaziti  ih i mrviti.

Deset rogova predstavljaju deset kraljeva, koji će proizići iz ovog     kraljevstva.

Nakon njih će se pojaviti drugi, koji će biti sasvim drugačiji od svojih  predhodnika, i srušiće tri   kralja.

On će huliti na Najvišega i svete Najvišega će  uništavati i namisliće da promeni vremena  praznika i zakon. I daće mu se u ruke, za vreme vremena i pola vremena.“ (stih 23-25)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poslednji izmenio Glasnik dana 2014-04-27, 23:40, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:28

U Dan.2. poglavlju smo videli da gvožđe predstavlja silu koja se pojavljuje nakon Grčke.


Iako menja svoj izgled, gvožđe  ipak ostaje gvožđe do kraja, i ostaje ista sila.
 U Dan.7. poglavlju imamo jednu  zver  za Vavilon, jednu zver za Medopersiju, jednu  zver za Grčku i jednu za Rim. Kraljevstvo Malog  Roga je bilo deo  četvrte zveri, koja se pojavila nakon Grčke, i trajala u fazi Malog Roga čak do kraja vremena.
Bitno je, da se opisi sile koja se pojavljuje odmah nakon Grčke, i  u Dan.2 i u Dan.7 podudaraju.   
Ta sila ostaje do kraja vremena iako u promenjenom obliku. Važnost ove tačke će se  pokazati, tek u sledećem  poglavlju.
Vidimo da četvrta zver i iz nje izlazeći rog u Dan. 7 igraju važnu ulogu. Više vremena je posvećeno njima nego svim ostalim zverima.
Više pojedinosti je izneto o Malom Rogu nego o bilo kojoj drugoj zveri, čak i o samoj četvrtoj.

Očito, da je prepoznavanje četvrte zveri, od izuzetnog značaja.
Vekovima su tumači Biblije, bez ikakve sumnje dokazivali, da Mali Rog predstavlja papsku silu, i to ne bez razloga, sve se uklapa savršeno.


Najveći broj Adventista dobro poznaje ova tumačenja, bez da ovde ulazimo u detalje (mnogo je pisanog materijala o ovom proročanstvu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poslednji izmenio Glasnik dana 2014-04-27, 23:40, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:32

Da sažmemo:

Prvo, Mali Rog proizilazi iz neznabožačkog Rima.

Mali Rog je nastao izmedju deset plemena, koja su dopustila da neznabo
žačko Rimsko svetsko carstvo propadne. Papstvo  je nastalo između tih deset naroda, koji su dozvolili da se neznabozačko, svetsko Rimsko Carstvo raspadne. Papstvo je nastalo između tih deset naroda, od kojih je uništilo tri, tačno onako kako piše u 24. Stihu:
 „I srušiće tri kralja…
Mali Rog je opisan kao „sasvim drugačiji“  od  ostalih rogova. Bez sumnje je da se papstvo  zaista i razlikuje, od ovih dugih plemena, ono je         jedinstvena sila.
Mali Rog je zaista postao „ve
ći“ od drugh rogova. Zaista je papstvo bilo moćnije od narodnih plemena, inače nebi moglo da uništi tri od  njih.
Mali Rog „govoraše velike stvari“ i „huliće na Najvišega“. Papsko polaganje prava, na najveću ulogu i moć pape, su  „velike stvari“ i „hule na Najvišega“, protiv Bog
Mali Rog  je krenuo u „borbu protiv svetih“, a    istorija nam ta
čno pokazuje, koliko je ratova papstvo pokrenulo protiv Božjeg naroda.

Ova sila „pomi
šljaće da promeni vremena praznika i zakon.“ Kada sam prvi put proučavao ovo proročanstvo, otišao sam u jednu katoličku školu, zamolio sam za jedan katehizam, i otvorio deo koji govori o deset zaspovesti. Tačno kako sam učio, zapovesti  koja zabranjuje obožavanje likova nije bilo, nestala je, to je menjanje zakona. Naravno mnogi  Adventisti poznaju prava koja katolička crkva sebi pripisuje, kao što je npr. promena dana odmora sa Subote na  Nedelju: „Katolička crkva je po sili svoje boža-nske misije, na više od hiljadu godina pre nego što je bilo ijednog protestanta, promenila dan odmora sa Subote na Nedelju.“(The Catholic Mirror,  23.09. 1893.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poslednji izmenio Glasnik dana 2014-04-27, 23:41, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:39

Poslednji i možda najveći znak za prepoznavanje je:

O delovanju papstva je  dato jedno  vremensko proro-čanstvo. Sveti će mu biti dati u ruke, vreme dva vremena i pola vremena.“(stih 25)                                                                        
U opisu Malog Roga nalazimo prvo vremensko proročanstvo o poslednjem  vremenu, u knjizi  proroka Danila.
„Vreme dva vremena i pola vremena.“ je uopšte kako od jevrejskih tako i od nejevrejskih naučnika priznato kao tri ipo godine. „vreme“ znači jedna godina, „vremena“ dve godine i „pola vremena“ pola godine. U 12 .poglavlju Otkrivenja je isto to vreme, za istu silu, navedeno kao „hiljadu i dvestotine i šezdeset dana“ (stihovi 6. I 14.) Brojno izraženo: 1260 dana u proročkom smislu odgovaraju, tri ipo godine.
Danilo 7 opisuje vremensko razdoblje  Malog Roga kao tri ipo godine ili 1260 dana. Kroz dugi niz godina su   Adventisti kao i mnogi drugi vernici na ovo proročanstvo primenjivali princip dan za godinu.

Na ovom mestu ne želim da se više bavim ovom  temom. U drugom delu ove knjige, ne samo da ću pokazati važnost ovog principa, nego i način na koji se ovaj princip mora primenjivati, da bi proročanstva u Dan. 7. 8. i 9. uopšte imala neki smisao. Ako primenimo  princip dan za godinu na 1260 dana,  dobijamo 1260 godina. Dali ovo vremensko razdoblje, odgovara papstvu?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:45

Godine 1698. je Drue Cressner, britanski biblijski komentator, koji je proučavao proročanstva iz Dan.7 i Otkrive-nja, došao do sledećeg  zaključka:Mali Rog iz Danila ukazuje na papstvo; Princip dan za godinu, se mora primeniti na ova proročanstva; Nešto značajno se mora  dogoditi sa papstvom oko 1800. godine.                                                                                                         
Ili njegovim rečima rečeno: „Vreme zveri završava se oko 1800. godine „ (citirano u LeRoy Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, Bd.II,s 595).
Znamo da je 538. god pr.H. poslednja arijanska sila (jedan od isčupanih rogova) proterana iz Rima.

To je omogućilo papstvu potpunu vlast nad gradom. Tačno 1260 godina kasnije, 1798. je francuski general Bertije (Berthier) odveo papu u ropstvo.
O ovim se događajima može čitati u katoličkoj literaturi. U toj literaturi je opisano zarobljavanje pape, koji je kao francuski zarobljenik umro u izgnanstvu. ( Znamo da će se uprkos rane koja je izgledala kao smrtna, papstvo ponovo uzdići. Danilo otkriva istoriju od nekoliko hiljada godina u svega otprilike desetak stihova i on tu nema mesta za ove detalje. Kasnije nam je u Otkrivenju, posebno u 13. poglavlju dozvoljeno da  dublje zavirimo u događaje koji će se odigrati na kraju 1260 godina pri ponovnom „oživljavanju“ papstva.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poslednji izmenio Glasnik dana 2014-04-27, 23:47, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:46

Drue Cressner je primenio  proročanstva na papstvo i prorekao da će se sa njim nešto desiti „oko 1800. godine“.

  

Njegovo proročanstvo je bilo takvo, kao da je neko 1888. godine prorekao, ko će biti američki predsednik 1988. Godine.
Razlog, da je njegovo proročanstvo  tako tačno, je činjenica, da se papstvo  savršeno  uklapa  u ovo proročanstvo. Vekovima su svi protestanti  bili jednoglasni, da u ovom proročanstvu vide papstvo. Luter, Cvingli, Kalvin, Melanhton, svi reformatori su u roku od narednih trista godina u Malom Rogu iz Dan. 7 prepoznali papstvo. (Ovde jedno malo odstupanje , zašto danas tako malo protestanata ovo proročanstvo primenjuje na papstvo, piše u mojoj knjižici „Hands Across the Gulf“,Pacific Press,1987.  „Ruke nad zalivom“) Čak i pre reformacije je jevrejski naučnik Isaac Abravanel, nakon proučavanja Dan.7 napisao: „Došao sam do unutrašnjeg osvedočenja da se Mali Rog odnosi na položaj pape.“(Citirano u LeRoy Froom, ThePropheticFaith of OurFathers, Bd.II,S 228).
Do sada smo u hronološkom redosledu  videli: Vavilon, Medopersiju, Grčku, neznabožački Rim i papski Rim. Ovo je tačan redosled u Dan.7:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Poslednji put izmenio Glasnik dana 2014-04-27, 23:48, izmenio ukupno 2 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:46

Tabela 2                                                                                                                     
Vavilon
Medopersija
Grčka
Neznabožački Rim
Papski Rim (Područje delovanja- Evropa)
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:47

Ali šta dolazi po proročanstvu posle papskog Rima? „Kada sam pažljivo pogledao  rogove, video sam da se između njih probija jedan drugi, mali rog, pred kojim se tri predhodna  roga isčupaše. I vidi rog imaše oči, kao oči čovečje i usta; koja govoraše velike stvari. Videh kako se postaviše prestoli i jednoga koji beše prastar, kako sede. Njegova haljina beše bela kao sneg a kosa na njegovoj glavi  kao čista vuna; Njegov  presto bejaše vatren a točkovi mu plamteći. I iz njega izlažaše dugi  plameni jezik. Hiljadu puta hiljade služahu mu, i deset hiljada puta desetine hiljada stajaše pred njim.. … On mu dade silu, čast i kraljevstvo, da mu svi narodi i ljudi iz mnogih različitih  jezika  služe. Njegova sila je večna i neće nikada prestati, i njegovo kraljevstvo nema kraja.“ (stihovi 8-10 i 14)


Mali Rog je opisan u 8. stihu, šta se odmah zatim poja-vljuje u 9. I 10. stihu? Videli smo „kako se postaviše prestoli“  „i jednoga koji beše prastar,“  što prepozna-jemo kao zasedanje suda.
Vidimo vatreni plamen i „hiljadu puta hiljade“ pred njim i konačno – „Sud zasede i knjige se otvoriše.“  Zaista ove scene opisuju sud na nebu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:49

Čitaj  još jednom stihove od 8 – 10.


Sasvim je jasno da ovde vidimo scenu nekog  Božanskog suda. Ako tačno pratimo opis događaja, očito je da se sud održava na nebu.
I šta sledi nakon ovog Božanskog suda? Bog uspostavlja svoje kraljevstvo – „koje nema kraja“ (stih 14.) Kada će Bog konačno da uspostavi svoje kraljevstvo? Pri drugom Hrisovom dolasku.
Pogledaj ovaj poseban redosled događaja u ovih nekoliko stihova , jer je ovaj deo odlučujući.

Imamo Mali Rog (Koji se u sva tri opisa pojavljuje iz četvrte zveri), zatim jednu sudsku scenu na nebu, i na kraju uspostavljanje Božjeg kraljevstva.
Mali Rog-Sud na nebu – Bog  uspostavlja svoje kra-ljevstvo. Čitaj ove stihove uvek iznova, dok god ne uvidiš ovaj redosled, jer  to mora da bude shvaćeno.
Ovaj redosled je toliko važan, da je opet ponovljen u istom poglavlju. „ I videh kako rog (papstvo) ratovaše protiv svetih, i pobeđivaše ih, dok ne dođe onaj koji je prastar i dade pravdu svetima najvišega (sud)                    i dok dođe vreme, da sveti  dobiju kraljevstvo (Božje kraljevstvo).“ (stihovi 21. i 22.)

Opet isti hronolo
ški redosled kao i pre: Mali Rog (papstvo), sud, Božje kraljevstvo. Ovaj redosled  je toliko važan, da ga nalazimo i treći put u istom poglavlju.Poslednji put izmenio Glasnik dana 2015-12-15, 15:55, izmenio ukupno 2 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:55

“Huliće na Najvišega i uništavaće svete Najvišega i namisliće da promeni  vremena  praznika i  zakon.  I onda će mu se oduzeti sila i biće sasvim uništen.
 Ali kraljevstvo i moć i sila nad kraljevstvima pod celim nebom daće se svetima Najvišega, čije je kraljevstvo večno, i sve sile će mu služiti i biti mu poslušne“ (stihovi 25-27)


Ovde imamo opis Malog Roga, koji završava sa prvim Danilovim proročanstvom za poslednje vreme.

Ovde je opisana jedna faza ove sile, koja je predstavljena Malim Rogom. Nakon Malog Roga imamo sud i konačno Bog uspostavlja svoje kraljevstvo.
Ovaj redosled koji nalazimo tri puta u Danilu 7, izgleda ovako:

1. Papski Rim (Mali Rog),

2. Sud na nebu,
3. Uspostavljanje Božjeg kraljevstva


Da pogledamo paralelno  7. I  2.poglavlje
 
Tabela 3:      
Danilo 2Danilo 7
VavilonVavilon
MedopersijaMedopersija
Grčka Grčka
Rim(neznabožački)
Rim (Evropa/papski)
Rim (neznabožački)
Rim (papski)
 Sud na nebu
Božje kraljevstvoBožje kraljevstvo
 
Vidimo iz gornje tabele, da se sve što se događa u oba-dva poglavlja, hronološki  poklapa. Kreće se jednom pravom vremenskom linijom od prošlosti do budućnosti.
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:57

Gde se u ovom redosledu nalazi  Sud na nebu?


Najpre je bio Vavilon. Nakon Vavilona je došla Medopersija, nakon Medopersije je došla Grčka, nakon Grčke Rim- neznabožački i papski. Nakon neznabožačkog i papskog Rima je sud na nebu i konačno Bog uspostavlja svoje kraljevstvo.
Sasvim je jasno da  suđenje započinje nakon završne faze Malog Roga, koja je opisana u proročanstvima kao:            „jedno vreme i dva vremena i pola vremena“
u Danilu 7 – kao prvo vremensko proročanstvo u ovoj knjizi. Kada  završava  ova  faza Malog Roga?
Vavilonsko kraljevstvo se raspalo 539. godine. Nakon Vavilona (nakon 539. godine pr.H), se pojavila             Medopersija, Medopersijsko kraljevstvo  se raspalo 331. godine pr. H. Nakon Medopersije (nakon 331.pr. H.) se pojavljuje Grčka, Grčko kraljevstvo se raspada, (168. godine pr. H.) nakon njega se pojavljuje Rim.

Nakon Rima (1798 po.H.) započinje sud na nebu, a nakon suda Bog osniva svoje kraljevstvo.


Tabela 4
Vavilon (do 539. pr. H.)
Medopersija (do 331. pr. H. )
Grčka (do 168. pr. H. )
Neznabožački i papski Rim ( do 1798. po.H.)
Sud na nebu
Božje kraljevstvo
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-27, 23:59

Ponavljam ovo da bih naglasio:


Prema proročanstvu o „jedno(m) vreme(nu), dva vremena, i pola vremena“ Malog Roga, koje se navršilo 1798. godine, imamo scenu suda na nebu. Zbog toga sud mora da započne nakon 1798. godine. Čak iz samog  7. Poglavlja knjige proroka Danila možemo prepoznati, da sud na nebu  započinje nakon 1798. godine, ali pre drugog Hristovog dolaska.

Ove činjenice podržavaju naše razumevanje o istražnom sudu koji je po tom razumevanju započeo 1844. godine. Ili kako ga nekada nazivamo „predparusijski sud“ (sud koji se događa pre ponovnog Hristovog dolaska). I zaista se sve uklapa savršeno.  
Na koga se odnosi ovaj  sud?  

Stih 22. nam kaže, šta  sud čini, „ daće pravo svecima Najvišega“. Drugi prevodi kažu, „daće sud svetima  Najvišega“ ili u „korist“ svetih. Očito je da  se ovaj sud u svakom slučaju odnosi na svete, inače kako bi im se dalo pravo ili kako bi  drugačije mogao biti u njihovu korist?
Koliko se taj sud odnosi  na njih?
 Oni nemogu sami da učestvuju na suđenju, jer još nisu na nebu (Isus još nije ponovo  došao).

U prvom poglavlju smo videli da će se božjem narodu suditi  nekada nakon 31. godine po. H. ( sud koji se opisuje u 7. poglavlju Knjige proroka Danila se sa ovim potpuno uklapa). Videli smo da se sudi u njihovu korist, i  kao posledica toga oni dobijaju kraljevstvo. Izgleda da će se njima suditi pred očima celog svemira.

I ishod sudjenja je u njihovu  korist.
 
Dali ti ovo zvuči nekako poznato?

Sud na nebu, nad svetima (pred sakupljenim svemirom), koji se održava u poslednjem vremenu (nakon 1798. godine).

Treba da ti je poznato, jer ova scena opisuje istražni sud.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Poslednji izmenio Glasnik dana 2014-04-28, 00:02, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Glasnik 2014-04-28, 00:01

Šta smo do sada naučili?


1. Sud nad Božjim narodom će se održati nakon 31. godine;

2. Sud nad Bo
žjim narodom će se održati nakon 1798. godine;

3. Sud nad Bo
žjim narodom će se održati pre ponovnog Hristovog dolaska.


Iako je 1798. godina ve
ć prilično blizu 1844. godine, ali ju još nismo sasvim dosegli. Poglavlja 8. I 9. Iz Knjige proroka Danila će nas dovesti do tog cilja.
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

3... Danilov san o sudu   7 glava.                  Empty Re: 3... Danilov san o sudu 7 glava.

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu