BIBLIJA
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-22, 13:54

Sta kaze Biblija o Isusu?

Isus je jednom upitao svoje ucenike:

Mt 16:13 Akad dodje Isus u okoline Ćesarije Filipove, pitaše učenike svoje govoreći: Ko govore ljudi da je Sin čovečiji?
Mt 16:14 A oni rekoše: Jedni govore da si Jovan krstitelj, drugi da si Ilija, a drugi Jeremija, ili koji od proroka.
Mt 16:15 Reče im Isus: A vi šta mislite ko sam ja?
Mt 16:16 A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, Sin Boga Živoga.


Iz ovog izvestaja vidimo da je narod bio sklon da veruje da je Isus jedan od uskrslih proroka.
Ilid a je prorok Ilija kojis e vratio sa neba, posto je ziv bio uzet na nebo.
Sve su bili skloni da veruju, samo ne da je on Bozji sin, spasitelj ljudi.
Ali petar i drugi apostoli smatraju ga sinom bozjim.

Jovan 1:49 Odgovori Natanailo i reče Mu: Ravi! Ti si Sin Božiji, Ti si Car Izrailjev.


Poslednji put izmenio Glasnik dana 2013-12-26, 15:21, izmenio ukupno 3 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-22, 13:55

ISUS JE BIO BOZJI SIN
 
Sta kaze Isus o svome poreklu?
 
Isus se je i apsostolima postepeno otkrivao.
 
Joh 16:28 Izidjoh od Oca, i dodjoh na svet; i opet ostavljam svet, i idem k Ocu.
 
Joh 3:16 Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.
 
Sta je Isus tvrdio da ima u sebi?
 
Joh 5:26 Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi;
 
Isus je tvrdiod a ima besmrtnost, a to je samo soboina Boga:
 
1.Tim 6:16 Koji sam ima besmrtnost, i živi u svetlosti kojoj se ne može pristupiti, kog niko od ljudi nije video, niti može videti, kome čast i država večna. Amin.
 
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-22, 13:55

ISUS JE I BOG:
 
Njegovo Bozansko porkelo
Jes 7:14 Zato će vam sam Gospod dati znak; eto devojka će zatrudneti i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo.
Mt 1:21 Pa će roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer će On izbaviti svoj narod od greha njihovih.
Mt 1:22 A ovo je sve bilo da se izvrši šta je Gospod kazao preko proroka koji govori:
Mt 1:23 Eto, devojka će zatrudneti, i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog.
Mich 5:1 Saberi se sada u čete, četnice, opsedni nas, neka biju prutom po obrazu sudiju Izrailjevog.
Mich 5:2 A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji medju hiljadama Judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti Gospodar u Izrailju, kome su izlasci od početka, od večnih vremena.
 
Markus 3:1 I udje opet u zbornicu, i onde beše čovek sa suvom rukom.
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-22, 13:56

Njegova Bozanska cuda i dela:
 
Markus 3:2 I motrahu za Njim neće li ga u subotu isceliti da Ga okrive.
Markus 3:3 I reče čoveku sa suvom rukom: Stani na sredinu.
Markus 3:4 I reče im: Valja li u subotu dobro činiti ili zlo činiti? Dušu održati, ili pogubiti? A oni su ćutali.
Markus 3:5 I pogledavši na njih s gnevom od žalosti što su im onako srca odrvenila, reče čoveku: Pruži ruku svoju. I pruži; i posta ruka zdrava kao i druga.
Markus 3:6 I izašavši fariseji odmah učiniše za Njega veće s Irodovcima kako bi Ga pogubili.
 
Lk 7:11 I potom idjaše u grad koji se zovi Nain, i s Njim idjahu mnogi učenici Njegovi i mnoštvo naroda.
Lk 7:12 Kad se približiše k vratima gradskim, i gle, iznošahu mrtvaca, jedinca sina matere njegove, i ona beše udovica i naroda iz grada mnogo idjaše s njom.
Lk 7:13 I videvši je Gospod sažali Mu se za njom, i reče joj: Ne plači.
Lk 7:14 I pristupivši prihvati za sanduk; a nosioci stadoše, i reče: Momče! Tebi govorim, ustani.
Lk 7:15 I sede mrtvac i stade govoriti; i dade ga materi njegovoj.
Lk 7:16 A strah obuze sve, i hvaljahu Boga govoreći: Veliki prorok izidje medju nama, i Bog pohodi narod svoj.
Lk 7:17 I otide glas ovaj o Njemu po svoj Judeji i po svoj okolini.
 
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-22, 13:56

Njegovo bozasnko ucenje:
 
Isus je Bozasnka rec, on je Bio Bog koji je dosao da nam donese Bozju rec:
Joh 1:1 U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč.
Joh 1:2 Ona beše u početku u Boga.
Joh 1:3 Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.
 
Joh 1:10 Na svetu beše, i svet kroza Nj posta, i svet Ga ne pozna.
Joh 1:11 K svojima dodje, i svoji Ga ne primiše.
Joh 1:12 A koji Ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime Njegovo,
 
 
Joh 1:14 I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.
Joh 1:15 Jovan svedoči za Njega i viče govoreći: Ovaj beše za koga rekoh: Koji za mnom ide preda mnom postade, jer pre mene beše.
 
 
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-22, 13:57

Sta kazu njegovi prijatelji o Isusu:
 
Mt 16:16 A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, Sin Boga Živoga.
 
Joh 20:27 Potom reče Tomi: Pruži prst svoj amo i vidi ruke moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi neveran nego veran.
Joh 20:28 I odgovori Toma i reče Mu: Gospod moj i Bog moj.
 
 
Njegovi neprijatelji kazu o Isusu:
 
Mt 27:54 A kapetan i koji s njim čuvahu Isusa videvši da se zemlja trese i šta bi, poplašiše se vrlo govoreći: Zaista ovaj beše Sin Božji.
 
Joh 10:33 Odgovoriše Mu Jevreji govoreći: Za dobro delo ne bacamo kamenje na te, nego za hulu na Boga, što ti, čovek budući, gradiš se Bog.
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-22, 13:58

Isusovo Vaskrsenje:

 
Mt 28:1 A povečeru subotnom na osvitak prvog dana nedelje dodje Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob.
Mt 28:2 I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer andjeo Gospodnji sidje s neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i sedjaše na njemu.
Mt 28:3 A lice njegovo beše kao munja, i odelo njegovo kao sneg.
Mt 28:4 I od straha njegovog uzdrhtaše se stražari, i postadoše kao mrtvi.
Mt 28:5 A andjeo odgovarajući reče ženama: Ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetog tražite.
Mt 28:6 Nije ovde: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mesto gde je ležao Gospod.
 
1.Kor 15:4 I da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu,
 
Röm 1:4 A posvedočen silno za Sina Božijeg Duhom svetinje po vaskrsenju iz mrtvih, Isusu Hristu Gospodu našem,


Poslednji izmenio Glasnik dana 2013-12-22, 23:33, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-22, 13:59

Kakakav je odnos izmedju Isusa i nebeskog Oca:
 
Isus kaze:

Joh 10:30
Ja i Otac jedno smo.
 
Kako su to Bog Otac i Sin jedno?
Jedno u cilju i nameri, u ljubavi i delovanju, u misli i karakteru, ali je svaki od njih posebna licnost. 
 


Poslednji izmenio Glasnik dana 2013-12-22, 23:33, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-22, 23:26

Kakav udeo je Hristos imao u stvaranju naseg svemira?
 
Heb 1:1 Bog koji je nekada mnogo puta i različitim načinom govorio očevima preko proroka, govori i nama u posledak dana ovih preko sina,
Heb 1:2 Kog postavi naslednika svemu, kroz kog i svet stvori.
 
Joh 1:1 U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč.
Joh 1:2 Ona beše u početku u Boga.
Joh 1:3 Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.
 
Kol 1:16 Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda.
Kol 1:17 I On je pre svega, i sve je u Njemu.
 
Ta rec koja je sve stvorila je Hristos:
 
Kol 1:10 Da živite pristojno Bogu na svako ugadjanje i u svakom dobrom delu da budete plodni, i da rastete u poznanju Božijem,
Kol 1:14 U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom i oproštenje greha;
 
Isus ima moc da u nama stvori novi zivot, novog coveka u skladu sa bozjim zakonom.
 
2.Kor 5:17 Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prodje, gle, sve novo postade.


Poslednji izmenio Glasnik dana 2013-12-25, 19:05, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-24, 11:07

ISUSOVO RODJENJE I ZIVOT
 
Bog je objavljivao Isuovo rodjenje kroz zenu  kao Spasitelja covecanstva od samog pocetka.
 
1.Mo 3:15 I još mećem neprijateljstvo izmedju tebe i žene i izmedju semena tvog i semena njenog; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati.
 
Seme zenino je Isus koji ce se roditi kroz zenu i oni kojic e mu sluziti,  i seme sotonino su oni koji ce sluziti sotoni.


 
1.Mo 4:1 Iza toga Adam pozna Jevu ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Kajina, i reče: Dobih čoveka od Gospoda.
Evu je poznao Adam, a ona tvrdi da je dobila dete od Gospoda?
 Zasto ona tako kaze?
Pa bas tacno zato sto je znala plan spasenja i istinu o rodjenju Spasitelja kroz zenu.
Kada je rodila prvo dete, pomislila je da je to sada taj spasitelj od Gospoda koji ce postati covek.
Njoj nije otrkiveno kada ce to biti, ali joj je ocigledno otkriveno da ce tako biti.
 
Bog je jos na samom pocetku   Adamu i Evi ,otrkio citav plan spasenja coveka kroz Hrista. 
On je znao da se to znanje nece i ne moze  usmeno prenositi verodostojno sledecim generacijama, i da bi na taj nacin doslo do dezinformacija.
Bog  je dao da se  znajnje Bozjeg plana Spasenja kroz Hrista, ta istina i poruka, do detalja  sacuva kroz Starozaventnu  ceremonijalnu sluzbu i praznike, da bi smo tu istinu  imali do kraja, i znali da je celo vreme rec o tome, i da bi smo razumeli njegov plan spasenja i delovanje, i da bi smo prepoznali Hrista kao Mesiju, koji je dosao da ostvari taj plan spasenja.
Tadasnje generacije su mogle da posmatraju taj plan kroz svu tu sluzbu.
Mi danas i  kroz tu  predjasnju sluzbu i kroz njeno ispunjenje u novom zavetu kroz Hrista.
Mi imamo i tu prednost, da vidimo, kako se to sve do detalja i do tacnine ispunilo u njemu.
 Mt 5:17 Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nisam došao da pokvarim, nego da ispunim.


Kasnije je, dodatno ,  da se ne bi zaboravilo,   Bog to ponovo objavljivao i preko  preko proroka:
 
Isaija: 7:14 Zato će vam sam Gospod dati znak; eto devojka će zatrudneti i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo.
 
 
 I ovo se doslovno i ispunilo:
 
Mt 1:16 A Jakov rodi Josifa, muža Marije, koja rodi Isusa prozvanog Hrista.
Mt 1:22 A ovo je sve bilo da se izvrši šta je Gospod kazao preko proroka koji govori:
Mt 1:23 Eto, devojka će zatrudneti, i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog.
 
Isus Bog , koji je postao Bozji sin  posinjenjem da bi mogao da nas spasi, uzeo je na sebe ljudsku prirodu, postao je covek.
To se naziva tajnom utelovljenja.
 
Joh 1:14 I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.
 
Time sto je Isus, drugo lcie Bozasntva uzeo na sebe ljudsku prirodu, on nije prestao da bude i Bog.
On je i dalje bio Bog, ali u ljudskom telu.
Bogocovek.
 


Poslednji put izmenio Glasnik dana 2013-12-25, 18:47, izmenio ukupno 6 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-24, 11:12

Zasto je bilo potrebno da drugo lice Bozastva, Isus postane covek?
 
Heb 2:14 Budući, pak, da deca imaju telo i krv, tako i On uze deo u tome, da smrću satre onog koji ima državu smrti, to jest djavola;
Heb 2:15 I da izbavi one koji god od straha smrti u svemu životu biše robovi.
 
Kakav primer nam je Isus otrkio u svojoj borbi protiv iskusenja?
 
1.Pet 2:21 Jer ste na to i pozvani, jer i Hristos postrada za nas, i nama ostavi ugled da idemo Njegovim tragom:
1.Pet 2:22 Koji greha ne učini, niti se nadje prevara u ustima Njegovim;
1.Pet 2:23 Koji ne psova kad Ga psovaše; ne preti kad strada; nego se oslanjaše na Onog koji pravo sudi;
 
Svojim bezgresnim zivotom Isus nam je otrkio ocev karakter i pokazao da bozjom silom mozemo ziveti u skladu sa Bozjom voljom. On je kadar da nam da silu koja ce nas osposobiti da pobedimo iskusenja.
 
Röm 8:3 Jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom, posla Bog sina svog u obličju tela grehovnog, i za greh osudi greh u telu,
Röm 8:4 Da se pravda zakona ispuni u nama koji ne živimo po telu nego po duhu;
Poslednji put izmenio Glasnik dana 2014-12-08, 21:26, izmenio ukupno 2 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-25, 18:26

ISUSOVO STRADANJE I SMRT
 
Za koga je Isus stradao i umro na krstu?
 
Röm 5:8 Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas.
 
Za tebe i meine, i svakoga coveka.
 
Pre nego je  Isus dosao na ovu zemlju da ostvari svoje delo spasenja coveka, proroci su o tome unapred obavestavali, stotinama pa i hiljadama godina unapred.
 Tako znamo da su se te unapred predvidjene stvari, ispunile u Isusu, njegovom zivotu i delu spasenja.
 
Jes 53:3 Prezren beše i odbačen izmedju ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da Ga nizašta ne uzimasmo.
Jes 53:5 Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscelismo.
 
Sa Isusom se postupalo kao s o smo mi zasluzili da se s nama postupa.
On je umro nasom smrcu da bi smo mi danas a i u vecnosti, ziveli.
Isus je nasa zamena. Svi do jedan smo trebali vec da umremo, jer  smo sagresili i zasluzili automatski smrt.
Isus nas je spasio vecne smrti, druge smrti.
Isus nas je ocigledno neizmerno voleo kada je dobrovoljno to ucinio i dao sebe za nas.
Njega su ranili moji i tvoji gresi, bio je bijen za moja i tvoja bezakonja, bio je kaznjen radi tvojeg i mojeg mira, kojeg danas takodje uzivamo, pa i u vecnosti.
Ti i ja smos e njegovom ranom izlecili i on je Tvoj i moj licni spasitelj.
 
2.Kor 5:19 Jer Bog beše u Hristu, i svet pomiri sa sobom ne primivši im grehe njihove, i metnuvši u nas reč pomirenja.
 
Biblija, Sveto pismo, nam jasno kaze, da je Isus umro da bi nam omogucio da dobijemo oprostenje greha.
To nije automatski, trebamo da hocemo i da trazimo i da prihvatimo.
Bog nikoga ne prisiljava.
On nas poziva svojom ljubavlju.
Stvoritelj i zakonodavac, dolazi sam, licno da plati nasu krivicu.
Ima li vece ljubavi od ove da neko da zivot i pretrpi patnje i smrt za vas?
 
Joh 15:13 Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje.


Poslednji izmenio Glasnik dana 2013-12-25, 19:05, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-25, 18:44

ZASTO JE HRISTOVO VASKRSENJE TAKO VAZNO?
 
Njegovo vaskrsenje je vec unapred bilo proreceno, objavljeno.
 
 
Ps 16:10 Jer nećeš ostaviti dušu moju u grobu, niti ćeš dati da Svetac Tvoj vidi trulost.
 
Vaskrsenje Hristovo:
 
Mt 28:1 A po večeru subotnom na osvitak prvog dana nedelje dodje Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob.
Mt 28:2 I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer andjeo Gospodnji sidje s neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i sedjaše na njemu.
Mt 28:3 A lice njegovo beše kao munja, i odelo njegovo kao sneg.
Mt 28:4 I od straha njegovog uzdrhtaše se stražari, i postadoše kao mrtvi.
Mt 28:5 A andjeo odgovarajući reče ženama: Ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetog tražite.
Mt 28:6 Nije ovde: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mesto gde je ležao Gospod.
Mt 28:7 Pa idite brže te kažite učenicima Njegovim da je ustao iz mrtvih. I gle, On će pred vama otići u Galileju; tamo ćete Ga videti. Eto ja vam kazah.
 
Svedocanstvo apostola Pavla o Hristovom vaskrsenju:
 
 
1.Kor 15:3 Jer vam najpre predadoh šta i primih da Hristos umre za grehe naše, po pismu,
1.Kor 15:4 I da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu,
 
Pavle kaze da se sve ispunilo onako kako je Biblija vec godinama unapred govorila o njemu da ce biti…
 
Apostol Pavle nam sledecim recima opisuje vaznost Isusovog vaskrsenja:
 
1.Kor 15:17 A ako Hristos ne usta, uzalud vera vaša; još ste u gresima svojim.
1.Kor 15:18 Dakle, i oni koji pomreše u Hristu, izgiboše.
1.Kor 15:20 Ali Hristos usta iz mrtvih, i bi novina onima koji umreše.
 
Uskrsli Isus, je nas zivi Spasitelj.
On je umro za nas, ali je vaskrsao i zivi da spase svakoga koji se kaje i dolazi da prihvati njegov poklon spasenja.
Njegovo vaskrsenje je garancija naseg vaskrsenja i svih koji su urmli u veri…
 
Otrkivenje 1:17 I kad Ga videh, padoh k nogama Njegovim kao mrtav, i metnu desnicu svoju na me govoreći mi: Ne boj se, ja sam Prvi i Poslednji,
Otkrivenje  1:18 I Živi: i bejah mrtav i evo sam živ va vek veka, amin. I imam ključeve od groba i od smrti.
 
Isus je svojom smrcu i vaskrsenjem, obezbedio za svakoga od nas kljuceve  groba.
On moze svakoga bez razlike vaskrsnuti koji ga verom prihvata.
On ne prisiljava nikoga da ga prihvati, ali svojom zrtvom ljubavi nas poziva.
 
Joh 14:19 Još malo i svet mene više neće videti; a vi ćete me videti; jer ja živim, i vi ćete živeti.
Joh 11:25 A Isus joj reče: Ja sam vaskrsenje i život; koji veruje mene ako i umre živeće.
 
 
 
 
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-25, 19:04

ISUSOVO UZNESENJE NA NEBO, POSREDOVANJE ZA NAS KOD OCA I PONOVNI DOLAZAK
 
Gde je Isus otisao kada je zavrsio svoju misiju na zemlji?
 
Marko 16:19 A Gospod, pošto im izgovori, uze se na nebo, i sede Bogu s desne strane.
 
Sta radi on na nebu za nas?
 
1.Tim 2:5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus,
 
Heb 9:24 Jer Hristos ne udje u rukotvorenu svetinju, koja je prilika prave, nego u samo nebo, da se pokaže sad pred licem Božijim za nas;
 
Heb 7:25 Zato i može vavek spasti one koji kroza Nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.
 
Dakle, Isus je na nebu u nebeskoj svetinji, i obavlja svetenicku sluzbu posredovanja za nas, i omogucuje nam spasenje i direktni pristup ocu kroz njega.
 
On je tamo i da iznosi ans emolitve pred Oca i da se brine za njihovo uslisenje koliko je to u Bozjem providjenju dobro za nas onos to trazimo u molitvi.
On nam salje Svetoga duha kojega trazimo u molitvi, da bi smo njegovom silom pobedili mane svoga kartera. One koje smo stekli i one koje smo nasledili. Da bi smo pobedili sklonost ka zlu.
I da bi nam pomogao da izgradimo novi karater po bozjem oblicju.
Tako da mozemo da se vratimo u rpvobitno stanje pre pada u greh, kada smo u svemu bili u skladu sa Bogom i ans karakter u savrsnom skladu sa njegovim zakonom.
 
Kada Isus zavrsi svoju posrendicku sluzbu i nebeskoj svetinji koja je bila slika zemlajske. Zemlajskog hrama za vreme Izrailja. On ce doci drugi put na zemlju po svoje verne:
 
Jovan 14:1 Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga, i mene verujte.
Jovan 14:2 Mnogi su stanovi u kući Oca mog. A da nije tako, kazao bih vam; idem da vam pripravim mesto.
Jovan 14:3 I kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gde sam ja.
 
Heb 9:28 Tako se i Hristos jednom prinese, da uzme mnogih grehe; a drugom će se javiti bez greha na spasenje onima koji Ga čekaju.
 
Jednom je Isus dosao na nas svet kao dete; ziveo medju nama 33 i po godina, umro je za nas na krstu Golgote da bi nas spasio i oslobodio od greha i vecne smrti; uskrsao je slavno iz groba i uzneo se na nebo gde sada posreduje jos uvek za nas do odredjenoga vremena kod Oca.
Uskro ce mogucnost za spasenje zavrsiti, kada Isuova posrednicka sluzba u nebeskoj svetinji zavrsi a onda vise nema sasne za spasnje.
Onda dolazi izlivanje Bozjih sudova na ovu zemlju i Isusov slavni dolazak da da  svakome da po delima.
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-25, 19:07

Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-25, 19:09

Ovde imate objasnjenjo, kako su jevrejski praznici do tacnine svedocili o Hristu i nejgovom delu unapred i kako su se do detalja i u preciznoj tacnosti ispunili:
7. Izrailjska praznika:

https://biblija.serbianforum.info/t33-7-jevrejska-praznika-koja-su-ukazivala-na-isusa


Poslednji put izmenio Glasnik dana 2014-12-08, 21:27, izmenio ukupno 2 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-25, 19:11

CEO IZRAILJSKI CEREMONIJALNO BOGOSLUZBENI SITEM I PRVI ID RUGI HRAM SU TAKODJE TIPSKI UNAPRED GOVORILI O ISUSU I NEJGOVOM DELU DO TACNINE: OVDE MOZETE VIDETI I NJIHOVO ISPUNJENJE U HRISTU:1. Mojsijev Hram:  https://biblija.serbianforum.info/t34-kako-starozavetna-mojsijeva-svetinja-ukazuje-na-hrista-i-njegovo-delo-1-hram2. solomunov Hram:  https://biblija.serbianforum.info/t35-znacenje-solomunovog-hrama-i-kako-on-ukazuje-na-hrista-i-njegovu-sluzbu-2-i-3-hram
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-25, 20:20

Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2013-12-30, 23:38

Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2014-01-01, 14:24

Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2014-01-01, 14:33

Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Glasnik 2014-01-01, 14:36

Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

4. Sta kaze Biblija o Isusu? Empty Re: 4. Sta kaze Biblija o Isusu?

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu