BIBLIJA
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2013-11-28, 21:19

BIBLIJSKI DOKAZi DA JE I ISUS JHWH JAHVE U BIBLIJI

1.

ISUS JHVH:

6 Ovako govori JHVH Car Izrailjev i Izbavitelj njegov, Gospod nad vojskama: ja sam prvi i ja sam poslednji, i osim mene nema Boga.
Isaija 44,6.

JHVH gore u Isaiji je Isus, koji je bio i koji ce doci, koji je umro, koga cekamo kako kaze novi zavet i koji je alfa i omega:

Off 1:8 Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, govori Gospod, Koji jeste, i koji beše, i koji će doći, Svedržitelj.
17 I kad Ga videh, padoh k nogama Njegovim kao mrtav, i metnu desnicu svoju na me govoreći mi: Ne boj se, ja sam Prvi i Poslednji,
18 I Živi: i bejah mrtav i evo sam živ va vek veka, amin. I imam ključeve od pakla i od smrti.
Otrkivenje 1 glava.

Off 2:8 I anđelu crkve smiranske napiši: Tako govori Prvi i Poslednji, koji beše mrtav, i evo je živ:

12 I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim.
13 Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Poslednji.
Otrkivenje 22 glava.


Iz ovog teksta iz otrkivenja vidimo da je taj JHVH Isus jer on bese mrtav kaze. On je taj alfa i omega.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2013-11-28, 21:19

2.

ISUS JHVH:

3 Jer ću javljati ime JHVH; veličajte Boga našeg.
4 Delo je te Stene savršeno, jer su svi putevi Njegovi pravda; Bog je veran, bez nepravde; pravedan je i istinit.
18 Stenu koja te je rodila zaboravio si; zaboravio si Boga Stvoritelja svog.
5 mojsijeva 32,3,4,18.Sta kaze apostol Pavle, da je Isus ta stena, taj JHVH, da je on taj koji je izveo Izrailja iz Egipta i preko mora:

1 Ali neću vam zatajiti, braćo, da očevi naši svi pod oblakom biše, i svi kroz more prođoše;
2 I svi se u Mojsija krstiše u oblaku i moru;
3 I svi jedno jelo duhovno jedoše;
4 I svi jedno piće duhovno piše; jer pijahu od duhovne stene koja iđaše za njima: a stena beše Hristos.
1 Korincanima 10 glava.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2013-11-28, 21:19

3.

ISUS JHWH:

5 Divno nam odgovaraš po pravdi svojoj, Bože, Spasitelju naš, uzdanico svih krajeva zemaljskih, i naroda preko mora daleko.
6 Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom,
Psalam 65,5.6.

24 Rekoh: Bože moj! Nemoj me uzeti u polovini dana mojih. Tvoje su godine od kolena do kolena.
25 Davno si postavio zemlju, i nebesa su delo ruku Tvojih.
26 To će proći, a Ti ćeš ostati; sve će to kao haljina ovetšati, kao haljinu promenićeš ih i promeniće se.
27 Ali Ti si taj isti i godine Tvoje neće isteći.


Isus je taj Bog i JHWH koji je stvorio zemlju i sve.

Heb 1:8 A sinu: Presto je Tvoj, Bože, va vek veka; palica je pravde palica carstva Tvog.

10 I opet: Ti si, Gospode, u početku osnovao zemlju, i nebesa su dela ruku Tvojih:
11 Ona će proći, a Ti ostaješ: i sva će ostareti kao haljina,
12 I savićeš ih kao haljinu, i izmeniće se: a Ti si Onaj isti, i Tvojih godina neće nestati.
Jevrejima 1 glava.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2013-11-28, 21:20

4.

ISUS IJVH

Isaija prorokuje za Isusa kao JHVH kome ce prpiraviti put:

Jes 40:3 Glas je nekoga koji viče: Pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našem.


Jovan krstitelj kaze da je isus taj JHVH o kojem je Isaija govorio:

Mt 3:3 Jer je to onaj za. koga je govorio prorok Isaija gde kaže: Glas onog što viče u pustinji: Pripravite put Gospodu, i poravnite staze Njegove

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2013-11-28, 21:21

5.

ISUS JHWH:1 Godine koje umre car Ozija videh JHVH gde sedi na prestolu visokom i izdignutom, i skut Mu ispunjavaše crkvu.
2 Serafimi stajahu više Njega, svaki ih imaše šest krila: dvema zaklanjaše lice svoje i dvema zaklanjaše noge svoje, a dvema leteše.
3 I vikahu jedan drugom govoreći: Svet, svet, svet je JHVH nad vojskama; puna je sva zemlja slave Njegove.
Isaija 6 glava.APSOTOL JOVAN KAZE DA JE OVDE GORE ISAIJA VIDEOISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Arrow-10x10 ISUSOVU SLAVU KAO JHWH:


30 Isus odgovori i reče: Ovaj glas ne bi mene radi nego naroda radi.
31 Sad je sud ovom svetu; sad će biti isteran knez ovog sveta napolje.
32 I kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi.
33 A ovo govoraše da pokaže kakvom će smrti umreti.
34 Narod Mu odgovori: Mi čusmo iz zakona da će Hristos ostati vavek; kako ti govoriš da se sinu čovečijem valja podignuti? Ko je taj sin čovečiji?
35 A Isus im reče: Još je malo vremena videlo s vama; hodite dok videlo imate da vas tama ne obuzme; jer ko hodi po tami ne zna kuda ide.
36 Dok videlo imate verujte videlo, da budete sinovi videla. Rekavši ovo Isus otide i sakri se od njih.
37 Ako je i činio tolika čudesa pred njima, opet Ga ne verovahu;
38 Da se zbude reč Isaije proroka koji reče: Gospode! Ko verova govorenju našem? I ruka Gospodnja kome se otkri?
39 Zato ne mogahu verovati, jer opet reče Isaija:
40 Zaslepio je oči njihove i okamenio srca njihova, da ne vide očima ni srcem razumeju, i ne obrate se da ih iscelim.
41 Ovo reče Isaija kad vide slavu Njegovu i govori za Njega.

STAVIO SAM VAM VISE TEKSTA DA VIDITE JASNO DA JE TU REC O ISUSU.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2013-11-28, 21:22

6.

ISUS JHVH

4. Knjiga Mojsijeva, 21. poglavlje,6. stih. Ovde se radilo o jednom specifičnom slučaju, kada su se Izraelci, na svom putu iz Egipta u obećanu zemlju, bunili protiv vođstva Mojsija i onako kako je Bog želeo da ih provede. I u 6. stihu kaže:

“A Gospod JHVH pusti na narod zmije vatrene koje ih ujedahu, te pomrije mnogo naroda u Izrailju.”
Ovde je bitno da zapamtimo da je Gospod to učinio.

A kako apostol Pavle komentariše ovaj stih u 1. Korinćanima, 10. poglavlje?
Dakle, 1. Korinćanima, 10. poglavlje, 9. stih kaže:
“Niti da kušamo Hrista, kao što ga neki od njih kušaše i od zmija izgiboše.” Zapazimo, kad apostol Pavle govori o tom kušanju koje je bilo opisano u Mojsijevim knjigama, on kaže da su oni kušali Hrista, da je On bio to lice božanstva, da je On bio taj Gospod, da je On bio taj
Jahve.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2013-11-28, 21:22

7.

ISUS JHWH Bog.

Propovednik 12:14 Jer će svako delo Bog izneti na sud i svaku tajnu, bila dobra ili zla.


2.Kor 5:10 Jer nam se svima valja javiti na sudu Hristovom, da primimo svaki šta je koji u telu činio, ili dobro ili zlo;

Joh 5:21 Jer kao što Otac podiže mrtve i oživljuje, tako i Sin koje hoće oživljuje.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2013-11-28, 21:22

.

ISUS JHWH

2.Mo 20:11 Jer je za šest dana stvorio JHVH Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan subotni i posvetio ga.

Marko 2:28 Dakle je Gospodar Sin čovečji i od subote.

Gospodar jer je Isus JHWH stvorio subotu i ceo svet za 7 dana.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2013-11-28, 21:22

9.


Dokaz da je Isus Bog Jahve i da je objavio da je Jahve.

Bog odgovori Mojsiju: "JA JESAM, KOJI JESAM." (Znači, "JA POSTOJIM") I nastavi: "Tako reci sinovima Izraelovim: 'JA JESAM', posla me k vama!"Izlazak 3,14 prevod Šarić


"Ja sam koji jesam", reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: "Ovako kaži Izraelcima: `Ja jesam` posla me k vama. Izlazak 3,14 Jerusalimska Biblija

KJV with Strong's
And God said unto Moses I AM THAT I AM and he said Thus shalt thou say unto the children of Israel I AM hath sent me unto you


3:14 Hebrew Bible
ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם׃


Pazite sad u korijenu imena YHWH se nalazi glagol (haia) biti

A pogledajte šta Isus kaže.

Jovan 8,58
A Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem: Ja sam pre nego se Avraam rodio.

Na prvi pogled ovo ne mora da izgleda tako. Ali analizirajmo sada grčki jezik.


ego eimi (ἐγώ εἰμι) "I am", "I exist", is the first person singular present tense of the verb "to be" in ancient Greek. The use of this phrase in some of the uses found in the Gospel of John is given theological significance by many Christians.

Znači "Ja sam", "Ja postojim" i sada potpuno isti glagol "to be" tj. biti kao i glagol haia (biti) u stihu Izlazak 3,14
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-02-03, 19:31

Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-08-10, 22:36

Pastor Tasevski Nikola
Danas privodimo masu biblijskih tekstova u kojima se najociglednije vidi da je u njima prisutno ime Jahve-Hristos, a ne Jahve-Otac! Kako god da okrenete, dolazite do one neprikosnovene biblijske istine da je Jahve-Hristos originalna dominantna licnost i starozavetne i novozavetne biblijske istorije, glavna licnost i na starozavetnoj i na novozavetnoj biblijskoj sceni, jer je Njega Nebo odredilo i dalo mu odresene ruke da bude izvodjac plana spasenja koji je vezan za nasu Zemlju, da bude licno prisutan na terenu gde se izvodio plan spasenja, da bude terenac.
Vec je bilo receno da je direktno Jahve-Hristos organizovao i vodio izlazak Izraelskog naroda iz Misirskog ropstva: U 2. Mojsijeva 3,14 Hristos-Jahve je bio taj koji je iz goruceg grma na brdu Horivu govorio Mojsiju: "Ja sam koji jesam", reče Bog Mojsiju. Onda nastavi: "Ovako kaži Izraelcima: ‘Ja jesam’ posla me k vama.’” Pod tim imenom „JA SAM” Isus se objavljivao u Starom zavetu i drugim prorocima, na primer: “Cujte me, Jakove, Izraele, koga sam pozvao: JA JESAM, ja sam prvi, ja sam i poslednji. Ruka moja zemlju utemelji, desnica mi razape nebesa” (Izaija 48,12.13 – prevod Stvarnost). Kao potvrda svega ovoga jeste to sto sam Isus, licno Isus, preuzima to ime iz Starog zaveta i pod tim imenom, pod imenom “JA SAM”, objavio se Jevrejima. Pod istim imenom Isus se objavljuje i u Novom zavetu, u Otkrivenje 1,8.17; 22,13 gde kaze: “Ja sam alfa i omega, pocetak i svrsetak, prvi i poslednji!” Kako god da okrenete, dolazite do one neprikosnovene biblijske istine da je Jahve-Hristos dominantna licnost i starozavetne i novozavetne biblijske istorije, glavna licnost i na starozavetnoj i na novozavetnoj biblijskoj sceni.
To dominantno mesto i ulogu Hristu u starozavetnoj biblijskoj istoriji i na starozavetnoj biblijskoj sceni daje apostol Pavle u 1. Korincanima 10,1-4: “Ali necu vam zatajiti, braco, da ocevi nasi svi pod oblakom bise i svi kroz more prodjose; i svi se u Mojsija krstise u oblaku i moru; i svi jedno jelo duhovno jedose; i svi jedno pice duhovno pise; jer pijahu od duhovne Stene koja ih je pratila, a Stena bese Hristos!”
Molim da upamtimo sledece veoma znacajne biblijske istine koje proizilaze iz ovog teksta apostola Pavla: Svi su Izrailjci bili “pod oblakom”, “svi su prosli kroz more”, “svi se krstili u Mojsija u oblaku i moru”, “svi su jeli jedno duhovno jelo”, “svi su pili jedno duhovno pice”, “svi su pili od duhovne Stene”, ta duhovna Stena 40 godina ih je pratila na putovanju kroz pustinju, “a ta Stena bese Hristos”.
Molim, da nema nerazumevanje! Gde se god u SZ pominje oblak, taj oblak je povezan sa Hristom (Hristos-Jahve); gde se god u SZ pominje more korz koje su prosli Izrailjci (Crveno More), to Crveno More je povezano sa Hristom (Jahve-Hristos ili Hristos-Jahve); dalje, duhovno jelo i duhovno pice su povezani sa Hristom; dalje, svi starozavetni tekstovi, koji govore o toj Steni, govore o Hristu, jer ta Stena, kako kaze apostol Pavle, u stvari “bese Hristos”; i najvaznije od svega: ta Stena ili Hristos, 40 godina je pratio (vodio) Izrailjce kroz pustnju, i ne samo kroz pustinju, vec i kroz celokupnu starozavetnu biblijsku istoriju. Upamtimo i ovo: Svi ti biblijski tekstovi, koji govore da je Bog Jahve izveo Izrailjce iz Misira i da ih je vodio kroz pustinju, i dalje, govore ne o Ocu-Jahve, vec govore o Hristu-Jahve ili o Jahvi-Hristu!
----------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-08-10, 22:36

Dalje, Novi zavet (apostol Pavle) kaze: “Ta Stena bese Hristos!” A sada pitanje: Kako Stari zavet naziva tu Stenu? Evo odgovora: “Uzdajte se u Jahvu doveka, jer Jahve je Stena vecna” (Isaija 26,4). Novi zavet kaze “Stena je Hristos”, Stari zavet kaze “Jahve je Stena vecna!” To znaci Jahve je Hristos i Hristos je Jahve! Znaci, biblijska Stena, koja se pominje na mnogo mesta u Bibliji, jeste Isus Hristos. Evo jos nekoliko biblijskih tekstova koji govore o toj Steni, za koju apsotol Pavle kaze da je ta Stena Hristos, Jahve-Hristos (Hristos-Jahve):
“Ja cu stajati pred tobom onde na STENI na Horivu; a ti udari u STENU, i poteci ce iz nje voda da pije narod. I ucini Mojsije tako pred staresinama Izrailjevijem.” (2. Mojsijeva 17,6)
“I rece Jahve Mojsiju govoreci:Uzmi stap i sazovite zbor ti i Aron brat tvoj, i progovorite STENI pred njima, te ce dati vodu svoju… I Mojsije uze stap ispred Jahvea, kako mu zapovedi Jahve. I sazvavsi Mojsije i Aron zbor pred STENOM, i on im rece: ‘Slusajte odmetnici, hocemo li vam iz ove STENE izvesti vodu? I dize Mojsije ruku svoju i udari u STENU stapom svojim dva puta, i izide voda mnoga, te se napoji narod i stoka njihova.” (4. Mojsijeva 20,7-11) - Sledeci tekstovi nam jasno pokazuju koja je ta Stena:
“Jer cu javljati ime Jahvino; velicajte Boga nasega! Delo je te STENE savrseno, jer su svi putovi njegovi Pravda; Bog je veran, bez nepravde; pravedan je i istinit… STENU koja te je rodila zaboravio si; zaboravio si Boga stvoritelja svojega.” (5. Mojsijeva 32,3.4.18)
“Cujte me, vi koji za pravdom tezite, koji Jahvu trazite; gledajte STENU (Hrista) iz koje ste iseceni, i jamu iz koje ste izvadjeni.” (Isaija 51,1)
Uzmimo sada i sledeci stih koji na najjasniji moguci nacin kaze da je Jahve ta STENA, ili da je Hristos ta STENA: “Uzdajte se u Jahvu doveka, jer Jahve je STENA VECNA.” (Isaija 26,4)
“David… je pevao: ‘Jahve, hridino (STENO, brdo) moja, utvrdo moja, spase moj; Boze moj, pecino moja kojoj se utjecem, stite moj, spasenje moje, tvrdjavo moja!” (2. Samuilova 22,1-3; Psalam 18,1.2)
“Put je Bozji veran, rec je Jahvina cista. On je stit svima koji se uzdaju u njega. Jer ko je Bog, osim Jahve, i ko je STENA, osim Boga nasega?” (2. Samuliova 22,31.32) – U ovom tekstu David kaze: “Ko je Bog, osim Jahve, i ko je Stena osim Boga nasega?”
I prorok Avakum Jahvu naziva “Stenom”: “Nisi li od davnih vremena, Jahve, Boze moj, Sveche moj? Ti koji ne umires! Ti si, Jahve, podigao ovaj narod radi pravde, postavio ga, STENO, da kaznjava.” (Avakum 1,12)
Videli smo da u celokupnoj starozavetnoj istoriji, pocevsi od Mojsija, i dalje preko Davida, proroka Isaije, Danila, Avakuma - Svemoguci starozavetni Car Jahve se imenuje i kao “Vecna STENA”. A apostol Pavle nam veoma jasno kaze da je ta starozavetna “Vecna Stena” Hristos. Otac-Jahve nije imenovan kao Stena!
Uzmimo sada drugu grupu biblijskih tekstova u kojima vidimo Hrista-Jahvea kao onoga koji je izveo Izrailjskog naroda iz Misirskog ropstva. Utvrdili smo da se Hristos pod starozavetnim imenom “Ja sam” objavio Mojsiju u gorucem grmu i pod tim imenom izveo Izrailjce iz Misira. Da jos jednom potvrdimo ovu istinu: Otac-Jahve nije izveo Izrailjce iz Misira. Izrailjce je iz Misira izveo i kroz pusinju vodio Hristos-Jahve i 10 Bozjih zapovesti na Sinaju nije izgovorio Otac-Jahve, vec Hristos-Jahve. Dakle, 10 Bozjih zapovesti na Sinaju je izgovorio i svojim prstom napisao na kamene ploce direktno, licno Hristos-Jahve, ne Otac-Jahve!
Hristos na Sinaju u prvoj zapovesti kaze: “Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuce ropstva!” (2. Mojsijeva 20,1-2).
Ako Otac-Jahve nije izgovorio 10 Bozjih zapovesti na Sinaju, ako nije izgovorio prvu Bozju zapovest, onda sigurno On nije rekao: “Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuce ropstva”, jer Bozja rec kaze da On, Otac-Jahve, nije izveo narod iz Misira, iz zbog toga nije On kazao “ja sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuce ropstva!”
-------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-08-10, 22:37

Idemo dalje, na druge biblijske tekstove: “Ja sam Gospod Bog tvoj od zemlje Misirske, i Boga osim mene nisi poznao, i osim mene nema ko bi spasao.” (Osija 13,4) – Veoma jasan i znacajan tekst u kome se Jahve-Hristos u kasnijem periodu starozavetne istorije, u vreme proroka Osije, izrailjskom narodu predstavlja skoro istim recima kao i mnogo ranije u prvoj zapovesti na Sinaju: “Ja sam Gospod Bog tvoj od zemlje Misirske (koji sam te izveo iz zemlje Misirske), i Boga osim mene nisi poznao (nemoj da imas dugih bogova osim mene!”
Dakle, celokupna istorija starog Izrailja je vezana za direktne aktivnosti Hrista, NE KAO SINA, VEC KAO STAROZAVETNOG SVEMOGUCEG CARA JAHVU (Jovan 12,38-41), KAO VECNU STENU! – Upamtimo ovo dobro! Ovu biblijsku teologiju nam bukvalo, literarno, bez ikakavih nejasnoca i bez ikakve potrebe za nekakvo dopunsko slozeno i zamrseno tumacenje, iznose dva Hristova ucenika, dva njegova apostola – apostol Jovan i apostol Pavle, takodje i starozavetni pisci Bozje reci. Prema tome, ovde nema mesta za ljudski prigovor, nema mesta za nikakvu ljudsku filozofiju i nadmudrivanje. Videli smo da nam apostol Pavle nabraja aktivnosti koje su se odvijali za vreme izlaska Izraelaca iz Misira i njegovo putovanje kroz pustinju. Na primer, Pavle u svom tekstu nabraja “oblak” koji je zaklanjao Izrailjce u zeskoj pustinji; zatim “more” (“svi kroz more prodjose”), zatim ponavlja “oblak i more” (“svi se u Mojsija krstise u oblaku i moru”); zatim pominje pice koje su pili “od duhovne stene”, pili su vodu koja je potekla od stene, i na kraju kaze: “a Stena bece Hristos!”
Kao Isaija, i Jeremija Svemoguceg starozavetnog Jahvea naziva “Car Jahve nad vojskama”: “Moav ce se opustositi i gradovi njegovi propasti, i najbolji mladici njegovi sici ce na zaklanje, govori Car, kojemu je ime Jahve nad vojskama.” (Jeremija 48,15)
Da privedemo jos biblijskih tekstova starozavetnih pisaca koji nam govore da je Svemoguci Jahve (Hristos) izveo Izrailjskog naroda iz Misira:
"I Mojsije rece narodu: Pamtite ovaj dan, u koji izidoste iz Misira, iz doma ropskoga, jer vas rukom krepkom izvede Jahve-Hristos odande…” (2. Mojsijeva 13,3)
“I kad te uvede Jahve (Hristos) u zemlju Hanansku, kao sto se zakleo tebi i tvojim ocima, i da ti je.” (2. Mojsijeva 13,11)
“Ja sam Jahve Bog vas, koji sam vas izveo iz zemlje Misirske da vam dam zemlju Hanansku i da vam budem Bog.” (3. Mojsijeva 25,38) – U ovom tekstu Hristos-Jahve nam se predstavlja veoma slicno kao i u prvoj Bozjoj zapovesti.
“Ja sam Jahve, Bog vas, koji vas izvedoh iz zemlje Misirske da im ne robujete, i polomih palice jarma vasega, i ispravih vas da idete parvo.” (3. Mojsijeva 26,13)
Obratimo paznju na sledeci tekst: “Cuj Izrailju, Jahve je Bog nas, Jahve je jedan! … Cuvaj se da ne zaboravis Jahvu, koji te je izveo iz zemlje misirske, iz kuce ropske. Jahve Boga svojega boj se, i njemu sluzi, i njegovim se imenom kuni.” (5. Mojsijeva 6,4.12.13) – AKO TUMACIMO BUKVALO OVAJ TEKST, KAO I STO TREBA DA GA TUMACIMO, JER U NJEMU NEMA SIMBOLIKE, ONDA SU ANTITRINITARCI I JEHOVINI SVEDOCI OBRALI ZELENI BOSTAN! Ako tumacimo bukvalno ovaj tekst, kao i sto treba da ga tumacimo, onda antitrinitarci ce kapitulirali! O cemu se radi? Ova zapovest “Cuj Izrailju, Jahve je Bog nas, Jahve je jedan”, u koju se krste svi antitrinitarci i Jehovini svedoci, ne govori o Ocu-Jahveu, jer Otac-Jahve nije izveo Izrailjce iz Misira. Videli smo jasno i glasno da je Izrailjce iz Misira izveo Jahve-Hristos ili Hristos-Jahve. Prema tome, ova zapovest se odnosi na Jahve-Hristos, jer tekst kaze: “Cuvaj se da ne zaboravis Jahvu (Hrista), koji te je izveo iz zemlje misirske, iz kuce ropske.” Isto ovo smo videli i u prvoj Bozjoj zapovesti koju je izgovorio Jahve-Hristos i istu je napisao svojim prstom na kamene ploce. Ako prihvatimo bukvalno tumacenje ove zapovesti, onako kako je tumace antitrinitarci i Jehovini svedoci, koji iz nje izvlace zakljucak da je “Jedini Bog Otac”, mi cemo kazati Ne! Ova zapovest mnogo vise odgovara da kazemo Hristos-Jahve je jedini Bog, Hristos je jedini Bog! Ali mi tako ne kazemo, jer u tekstu nemamo rec “jedini”, vec rec “jedan”. O ovome se dosta govorilo i govori, tako da sada ne bi ulazili u sve to. Ovo cemo jos malo da proucimo i u sledecoj nasoj poruci u kojoj cemo definitivno kazati “Zbogom antitrinitacri! Ode vasa teologija u garbage, u smece!”
--------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-08-10, 22:38

Dalje: “Nemoj da se ponese srce tvoje i zaboravis Jahvu-Hrista, Boga svojega, koji te je izveo iz iz zemlje Misirske, iz kuce ropske, koji te je vodio preko one pustinje velike i starsne gde zive zmije vatrene i skorpije, gde je susa, a nema vode; koji ti je izveo vodu iz tvrdoga kamena. Koji te je hranio u pustinji manom, za koju ne znase oci tvoji, da bi te namucio i iskusao te, i najposle da bi ti dobro ucinio” (5. Mojsijeva 8,14-16) – Jasno je da Jahve-Hristos ne samo sto je izveo Izrailja iz Misira, vec, kako kaze ovaj tekst “vodio ga preko one pustinje velike i starsne gde zive zmije vatrene i skorpije, gde je susa, a nema vode…” – Kada je rec o “vatrenim zmijama”, vise nego sigurno je da je Hristos-Jave taj koji je zapovedio u pustinji da podignu na motku (citaj na krst) vetrenu zmiju od mjedi, i svako koga je ujela zmija trebao je pogleda na podugnutu zmiju na motku i ozdravice. To je ono sto se dogadjalo i sto se dogadja sa nama gresnicima za nase grehe da trazimo na Golgotskom krstu na kome je raspet nas Spasitelj Isus Hristos.
Tekstovi u kojima citamo da je Jahve izveo Izrailja iz egipatske zemlje u kasnijem periodu starozavetne istorije:
“Ja sam Jahve-Hristos, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske; otvori usta svoja, i ja cu ih napuniti.” (Psalam 81,10)
“I rece im: Ovako veli Jahve, Bog Izrailjev: Proklet da je ko ne poslusa reci ovoga zaveta, koji zapovedih ocima vasim kad ih izvedoh iz zemlje Misirske, iz peci gvozdene govoreci: Slusajte glas moj i tvorite ovo sve kako vam zapovedam, pa cete mi biti narod i ja cu vam biti Bog… Jer tvrdo zasvedocavah ocima vasim otkad ih izvedoh iz zemlje Misirske do danas, zarana jednako govoreci: Slusajte glas moj. Ali ne poslusase i ne prignuse uha svojega.” (Jeremija 11,3-8) – I u ovom i u sledecim tekstovima, koji se odnose na kasniji period starozavetne istorije (iz vremena proroka Jeremije, Osije, Avakuma) Jahve (Hristos) podseca Izrailjce da ih je On izveo iz Misira.
“Tada Jahve rece Jeremiji govoreci: Ovako veli Jahve Bog Izrailjev: Ja ucinih zavet sa ocima vasim kad vas izvedoh iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga.” (Jeremija 34,12.13)
“Ja sam Jahve Bog tvoj od zemlje Misirske, jos cu ti dati da sedis u satorima kao o praznicima.” (Osija 12,10)
“Zato, evo, idu dani, govori Jahve, u koji se nece vise govoriti: Tako da je ziv Jahve, koji je izveo sinove Izrailjeve iz zemlje Misirske; nego tako da je ziv Jahve, koji je izveo i doveo seme doma Izrailjeva iz severne zemlje i iz svih zemalja u koje ih bijah razagnao. I oni ce sedeti u svojoj zemlji.” (Jeremija 23,7.8) – Ovaj tekst nam govori o kasnijem periodu starozavetne istorije, posebno kada je izrailjski narod zbog neposlusniosti morao da ode u ropstvo, najpre severno carstvo (Izrailj) u asirsko ropstvo, a kasnije i Juda (juzno carstvo) u vavilonsko ropstvo. Ali tekst takodje kaze da ce ih isti Jahve, koji je dozvolio da oni idu u ropstvo, rasprsanim u svim zemljama, ponovo vratiti u njihovu zemlju. Dakle, da ponovimo, svi dogadjaji starozavetne istorije su pod apsolutnom kontrolom, rezijom i upravom Svemoguceg starozavetnog Cara Jahvea, ili pod kontrolom, rezijom i upravom Vecne starozavetne Stene – pod kontrolom, rezijom i upravom Hrista, ne kao stvorenog ili rodjenog Sina, ne kao mladjeg i manjeg Boga od Oca, vec kao svemocni Bog Jahve, kao Svemocna starozavetna Vecna Stena, koja zaista suvereno vlada starozavetnom istorijom! Ovo treba da razumeju, da shvate i da prihvate Jehovini svedoci i antitrinitarci!
--------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-08-10, 22:38

I prorok Avakum Jahvu naziva “Stenom”: “Nisi li od davnih vremena, Jahve, Boze moj, Sveche moj? Ti koji ne umires! Ti si, Jahve, podigao ovaj narod radi pravde, postavio ga, Stijeno, da kaznjava.” (Avakum 1,12) – Avakum govori o tome da je Jahve podigao Haldejce, Vavilonjane “radi pravde”, da kazne neposlusnost Izrailjskog naroda.
Da zaokruzimo! Videli smo da u celokupnoj starozavetnoj istoriji, pocevsi od Mojsija, i dalje preko Davida, proroka Isaije, Danila, Avakuma - Svemoguci starozavetni Car Jahve se imenuje i kao “Vecna Stena”. A videli smo da apostol Jovan kaze da “Car Jahve nad vojskama” iz Isaije 6. poglavlja jeste Hristos; a apostol Pavle nam veoma jasno kaze da je ta starozavetna “Vecna Stena” takodje Hristos. Videli smo da je Hristos-Jahve izveo Izrailjce iz Misira i da ih je vodio kroz pustinju. Prema tome, velika i neporeciva biblijska istina jeste da je Hristos dominantna licnost i starozavetne i novozavetne istorije.
Pastor Tasevski Nikola


----------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-08-12, 10:37

Pastor Tasevski Nikola
Danas definitivno da razresimo biblijsku istinu u vezi sa tekstom oko kjeg se lome koplja izmedju onih koji veruju u biblijsko Trojstvo i onih koji negiraju tu biblijsku istinu o Trojstvu. To je sledeci biblijski tekst: “Cuj Izrailju, Jahve je Bog nas, Jahve je jedan! … I kad te uvede Jahve, Bog tvoj, u zemlju za koju se zakleo ocima tvojim, Avramu, Isaku i Jakovu da ce ti je dati… Cuvaj se da ne zaboravis Jahvu, koji te je izveo iz zemlje Misirske, iz kuce ropske. Jahve Boga svojega boj se, i njemu sluzi, i njegovim se imenom kuni.” (5. Mojsijeva 6,4.12.13)
Ova zapovest “Cuj Izrailju, Jahve je Bog nas, Jahve je jedan”, u koju se krste svi antitrinitarci i Jehovini svedoci kao u okosnici njihove teologije da je “Otac jedini Bog”, u stvari ne govori o Ocu-Jahveu, jer Otac-Jahve nije izveo Izrailjce iz Misira. Videli smo jasno i glasno da je Izrailjce iz Misira izveo Jahve-Hristos ili Hristos-Jahve. Prema tome, ova zapovest se odnosi na Jahve-Hristos, jer tekst kaze: “Cuvaj se da ne zaboravis Jahvu (Hrista), koji te je izveo iz zemlje Misirske, iz kuce ropske.” Isto ovo smo videli i u prvoj Bozjoj zapovesti koju je izgovorio Jahve-Hristos i istu je napisao svojim prstom na kamene ploce. Ako prihvatimo bukvalno tumacenje ove zapovesti, onako kako je tumace antitrinitarci i Jehovini svedoci, koji iz nje izvlace zakljucak da je “Jedini Bog Otac”, mi cemo kazati Ne! Ova zapovest mnogo vise odgovara da kazemo Hristos-Jahve je jedini Bog, Hristos je jedini Bog! Ali mi tako ne kazemo, jer u tekstu nemamo rec “jedini”, vec rec “jedan” (echad). O ovome se dosta govorilo i govori, tako da sada ne bi ulazili u sve to. Prosli put ja sam o ovoj teologiji antitrinitaraca i Jehovinih svedoka kazao dosta grube reci: “Zbogom antitrinitacri! Ode vasa teologija u garbage, u smece!” Veoma jasna istina je da ova teologija antitrinitaraca i Jehovinih svedoka da je “Otac jedini Bog”, u stvari sve drugo samo ne biblijska istina. To je tacno. Medjutim ja nisam trebao da to kazem na taj nacin, tako grubim recima koji ne odgovaraju jednom pastoru sa toliko pastorskog staza iza sebe. Radi ove moje grube greske ja se javno izvinjavam antitrinitarcima i Jehovinim svedocima i molim ih za oprostenje!
A sada zapregnimo bedra naseg uma da dokazemo da se zapovest: “Cuj Izrailju, Jahve je Bog nas, Jahve je jedan..”, ne odnosi na Oca, vec na Hrista!
----------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-08-12, 10:38

Danas privodimo masu drugih biblijskih tekstova u kojima se najociglednije vidi da je u njima prisutno ime Jahve-Hristos, a ne Jahve-Otac! Kako god da okrenete, dolazite do one neprikosnovene biblijske istine da je Jahve-Hristos originalna dominantna licnost i starozavetne i novozavetne biblijske istorije, glavna licnost i na starozavetnoj i na novozavetnoj biblijskoj sceni, jer je Njega Nebo odredilo i dalo mu odresene ruke da bude organizator i direktni izvodjac plana spasenja koji je vezan za nasu Zemlju, da bude licno prisutan na terenu gde se izvodio plan spasenja, da bude terenac.
Da jos jednom privedemo reci apostola Pavle u 1. Korincanima 10,1-4: “Ali necu vam zatajiti, braco, da ocevi nasi svi pod oblakom bise i svi kroz more prodjose; i svi se u Mojsija krstise u oblaku i moru; i svi jedno jelo duhovno jedose; i svi jedno pice duhovno pise; jer pijahu od duhovne Stene koja ih je pratila, a Stena bese Hristos!”
Molim da upamtimo sledece veoma znacajne biblijske istine koje proizilaze iz ovog teksta apostola Pavla: Svi su Izrailjci bili “pod oblakom”, “svi su prosli kroz more”, “svi se krstili u Mojsija u oblaku i moru”, “svi su jeli jedno duhovno jelo”, “svi su pili jedno duhovno pice”, “svi su pili od duhovne Stene”, ta duhovna Stena 40 godina ih je pratila na putovanju kroz pustinju, “a ta Stena bese Hristos”. Prema tome, ovde nema mesta za ljudski prigovor, nema mesta za nikakvu ljudsku filozofiju i nadmudrivanje. Jasno vidimo da nam apostol Pavle nabraja aktivnosti koje su se odvijali za vreme izlaska Izraelaca iz Misira i njihovo putovanje kroz pustinju. Da ponovimo, Pavle u svom tekstu nabraja “oblak” koji je zaklanjao Izrailjce u zeskoj pustinji; zatim “more” (“svi kroz more prodjose”), zatim ponavlja “oblak i more” (“svi se u Mojsija krstise u oblaku i moru”); zatim pominje pice koje su pili “od duhovne stene”, pili su vodu koja je potekla od stene, i na kraju kaze: “a Stena bece Hristos!”
---------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-08-12, 10:38

Molim, da nema nerazumevanje! Gde se god u SZ pominje oblak, taj oblak je povezan sa Hristom (Hristos-Jahve); gde se god u SZ pominje more kroz koje su prosli Izrailjci (Crveno More), to Crveno More je povezano sa Hristom (Jahve-Hristos ili Hristos-Jahve); dalje, duhovno jelo i duhovno pice su povezani sa Hristom; dalje, svi starozavetni tekstovi, koji govore o toj Steni, govore o Hristu, jer ta Stena, kako kaze apostol Pavle, u stvari “bese Hristos”; i najvaznije od svega: ta Stena ili Hristos, 40 godina je pratio (vodio) Izrailjce kroz pustnju, i ne samo kroz pustinju, vec i kroz celokupnu starozavetnu biblijsku istoriju. Upamtimo i ovo: Svi ti biblijski tekstovi, koji govore da je Bog Jahve izveo Izrailjce iz Misira i da ih je vodio kroz pustinju, i dalje, govore ne o Ocu-Jahvi, vec govore o Hristu-Jahvi ili o Jahvi-Hristu! U NZ apostol Pavle kaze: “Ta Stena bese Hristos!” A Isaija u SZ kaze: “Uzdajte se u Jahvu doveka, jer Jahve je Stena vecna” (Isaija 26,4). Novi zavet kaze “Stena je Hristos”, Stari zavet kaze “Jahve je Stena vecna!” To znaci Jahve je Hristos i Hristos je Jahve! Znaci, biblijska Stena, koja se pominje na mnogo mesta u Bibliji, jeste Isus Hristos, koji je izveo Izrailjce iz Misira i vodio ih je kroz pustinju. Da predjemo sada na biblijske tekstove koji nam potvrdjuju ovu istinu!
“A Mojsije pasijase stado Jotoru, tastu svojemu.. i dodje na goru Bozju Horiv. I javi mu se andjeo Jahvin u plamenu ognjenom iz kupine. I pogleda, a to kupina ognjem gori a ne sagoreva… A Jahve kad ga vide gde ide da vidi, viknu ga Bog iz kupine, i rece: Mojsije, Mojsije! A on odgovori: evo me. A Bog rece: ne idi ovamo. Izuj obucu svoju s nogu svojih, jer je mesto gde stojis sveta zemlja. Jos rece: ja sam Bog oca tvojega, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. A Mojsije zakloni lice svoje, jer ga strah bijase gledati u Boga. I rece Jahve: Dobro videh nevolju naroda svojega u Misiru i cuh viku njegovu od zla koje mu cine nastojnici, jer poznah muku njegovu. I sidjoh da ga izbavim iz ruku Misirskih i da ga izvedem od one zemlje u zemlju dobru i prostranu, u zemlju gde mleko i med tece… Sada hajde da te posljem k Faraonu, da izvedes narod moj, sinove Izrailjeve iz Misira… A Jahve rece Mojsiju: Ja sam onaj sto jest. I rece: tako ces kazati sinovima Izrailjevim: koji jest On me posla k vama. I opet rece Bog Mojsiju: ovako kazi sinovima Izrailjevim: Jahve Bog otaca vasih, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljem posla me k vama; Toj e ime moje doveka, …Idi, i skupu staresine Izrailjske, pa im reci: Jahve Bog otaca vasih javi mi se, Bog Avramov, Isakov i Jakovljev, govoreci: Doista obidoh vas i vidoh kako vam je u Misiru pa rekoh: izvescu vas iz nevolje misirske u zemlju hananejsku i hetejsku… gde tece mleko i med.” (2. Mojsieva 3,1-18)
U ovom tekstu 6 puta se javlja ime Jahve koji organizije izvodjenje Izrailjskog naroda iz Misirkog ropstva i preuzima na sebe vodstvo naroda kroz pustinju. U istom tekstu taj Jahve je 15 puta imenovan imenom Bog. U tekstu Jahve Bog otaca vasih kaze: “I sidjoh da ga izbavim iz ruku Misirskih i da ga izvedem od one zemlje u zemlju dobru i prostranu, u zemlju gde mleko i med tece!” Tekst kaze da je taj Jahve Bog izveo Izrailjce iz Misira, ne andjeo, vec licno taj Jahve Bog. U svim tekstovima i u prosloj i u ovoj poruci na mnogo mesta u Bibliji citamo: Ja sam Gospod Bog vas koji sam vas izveo iz Misira, Ja, ne andjeo. To je licno Bozje delo. Dalje tekst kaze: “I javi mu se andjeo Jahvin u plamenu ognjenom iz kupine.” Ali dalje isti tekst kaze: “A Jahve kad ga vide gde ide da vidi, viknu ga Bog iz kupine, i rece: “Izuj obucu svoju s nogu svojih, jer je mesto gde stojis sveta zemlja.” Dakle, Jahve Bog govori Mojsiju iz kupine, ne andjeo! Kada je rec o “kupini”, procitajmo i ovaj tekst: “I blago na zemlji i obiljem nejzinim i miloscu onoga koji stoji u kupini. Neka to dodje na glavu Josifu.” (5. Mojsije 33,16) – Dakle, da nema zabune, u kupini nije andjeo, vec u kupini je Jahve Bog i iz kupine Mosjiju govori Jahve Bog koji ga salje u Misir da obavesti staresine da ce On, Jahve Bog, sici u Misir da izbavi svoj narod.
-------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-08-12, 10:39

Uzmimo sada i sledeci deo teksta koji Hristos primenjuje na sebe: “Ja sam onaj sto jest. I rece: tako ces kazati sinovima Izrailjevim: koji jest On me posla k vama.” O ovome smo dosta govorili i objasnili da u ovom tekstu Jahve Bog nije niko drugi, vec novozavetni Hristos pre svog utelovljenja. Mnogo puta smo objasnjavali i dokazali da je svemoguci starozavetni Car Jahve iz Isaije 6-og poglavlja novozavetni Hristos pre svog utelovljenja. Prema tome, u ovom tekstu Jahve Bog je taj svemoguci Car Jahve iz Isaije 6., koji se kasnije utelovio u Marijinoj utrobi i od Marije se rodio kao Licnost poznata u Novom zavetu kao Sin Bozji, kao Sin Covecji i kao Hristos! Dakle, u ovom tekstu 6 puta se pojavljuje Hristos pre svog utelovljena kao Jahve, i 15 puta kao Bog. I u svim sledecim tekstovima u kojima se pojavljuje ime Jahve, to je Hristos pre svog utelovljena. Da privedemo jedan biblijski tekst koji najociglednije potvrdjuje ovu istinu koju smo izneli sada:
4. Mojsijeva 21,6: “I vikase narod na Boga i na Mojsija… A Jahve pusti na narod zmije vatrene koje ih ujedahu, te pomrije mnogo naroda u Izrailju.” Ovde imamo izvestaj koji kaze da su se Izrailjci na svom putu iz Egipta u obećanu zemlju, bunili protiv Boga i Mojsija sto su ih izveli iz Misira i sto ih vode kroz tu strasnu pustinju. Bog je pustio na njih otrovne zmije od kojih su mnogi pomrli. Ovaj starozavetni dogadjaj apostol Pavle povezuje sa Hristom, isto kao i strozavetnu Stenu sto povezuje sa Hristom, i kaze da taj Jahve, koji je pustio te otrovne zmije na Izrailjski narod nije niko drugi, vec Hristos pre svog utelovljenja: 1. Korinćanima 10,9: “Niti da kušamo Hrista, kao što ga neki od njih kušaše i od zmija izgiboše.” Zapazimo, apostol Pavle kaze da su Izrailjci u tom kusanju koje je opisano u Mojsijevoj knjizi u stvari kusali Hrista pre njegovog utelovljenja. To znaci da te otrovne zmije nije pustio Otac-Jahve, vec Hrisots –Jahve! To je najocigledniji dokaz da je Hristos u velikoj meri direktno prisutan na starozavetnoj sceni biblijskih dogadjaja kao Jahve-Hristos. To je jos veci dokaz za pogresnu teologiju antitrinitaraca i Jehovinih svedoka da svih onih 7000 biblijskih tekstova pripisuju iskljucivo Ocu-Jahvi.
Na kraju cetrdesetgodisnjeg putovanja kroz pustinju, Mojsije u svojoj Petoj knjizi (Peta knjiga Mojsijeva) sumira glavne dogadjaje koji su se odigrali za vreme tog cetrdesetgodisnjeg perioda provedenog u pustinji. I evo sta on kaze odmah na pocetku svoje Pete knjige: “Jahve Bog vas, koji ide pred vama, on ce se biti za vas onako kako vam je ucinio u Misiru na vase oci i u pustinji, gde si video kako te je nosi Jahve Bog tvoj, kao sto covek nosi sina svojega, celim putem kojim ste isli dokle dodjoste do ovoga mesta. Ali zato opet ne verovaste Jahvi Bogu svojemu, koji idjase pred vama putem trazeci vam mesto gde bi stali, idjase nocu u ognju da vam svetli putem kojim bi ste isli a danju u oblaku. I cu Jahve glas reci vasih, i razgnjevi se i zakle se govoreci: Ni jedan od ovoga roda zloga ne ce videti ove dobre zemjlje.”( 5. Mojsijeva 1,32-34)
Veoma jasno, zar ne? Mojsije kaze: Jahve Bog vas “idjase pred vama putem trazeci vam mesto gde bi stali, idjase nocu u ognju da vam svetli putem kojim bi ste isli a danju u oblaku.” Dakle, Jahve Bog je 40 godina isao pred Izrailjskim narodom, trazeci im mesto gde bi stali, isao je nocu u ognju da im svetli putem kojim bi isli a danju u oblaku. Znaci, 40 godina Jahve-Hrisots je usred svog naroda u pustinji u oblaku i ognju, isti taj Jahve-Hrisots koji je ucinio sva ona cudesa u Misiru pred ocima svoga naroda, izveo je i svoj narod iz Misira. Taj Jahve-Hrisots je izveo svoj narod iz Misira, ne Otac-Jahve, a jos manje andjeo Gospodnji, koji nema kapacitet za jedno takvo grandiozno delo.
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-08-12, 10:39

Idemo dalje: “A Jahve idjase pred njima u stupu od oblaka vodeci ih putem, a nocu u stupu od ognja svetleci im, da bi putovali danju i nocu. I ne uklanjase ispred naroda stupa od oblaka danju ni stupa od ognja nocu (2. Mojsieva 13, 21.22). - Iz ovog teksta proizilaze veoma znacajne istine: Tekst jasno kaze da je Jahve-Hrisots isao pred svojim narodom; isao je “u stupu od oblaka i u stupu od ognja da bi putovali danju i nocu.
Dalje: “I rece Jahve Mojsiju govoreci… I podize se andjeo Jahvin koji idjase pred vojskom Izrailjskom i otide im iza ledja; i podize se stub od oblaka ispred njih i stade im za ledja. I dosav medju vojsku Misirsku i vojsku Izrailjsku bese onima oblak mracan a ovima svetljase po noci, te ne pristupise jedni drugima celu noc… A u strazu jutrenju pogleda Jahve na vojsku Misirsku iz stupa od ognja i oblaka i smete vojsku Misirsku.” (2. Mojsieva 14,1.19.20.24)
Ovde se ponovo pojavljuje “andjeo Jahvin koji idjase pred vojskom Izrailjskom i otide im iza ledja.” Ali tekst kaze sledece: “A u strazu jutrenju pogleda Jahve na vojsku Misirsku iz stupa od ognja i oblaka i smete vojsku Misirsku.” Dakle, situaciju u svojim rukama drzi Jahve-Hristos, a ne andjeo, jer tekst kaze: “pogleda Jahve na vojsku Misirsku iz stupa od ognja i oblaka i smete vojsku Misirsku.”
“A Jahve rece Mojsiju: Sto vices k meni? Kazi sinovima Izrailjevim neka idu. A ti digni stap svoj i pruzi ruku svoju na more i rascepi ga, pa neka idu sinovi Izrailjevi posred mora suhim… Tada zapeva Mojsije i sinovi Izrailjevi ovu pesmu Jahvi, i rekose ovako: Pevacu Jahvi, jer se slavno proslavi; konja i konjike vrze u more. Sila je moja i pesma moja Jahve, koji me izbavi; On je Bog moj, i slavicu ga; Boga oca mojega, i uzvisivacu ga. Jahve je velik ratnik; ime mu je Jahve.” (2. Mojsieva 14,15.16; 15,1-3).
Da se podsetimo na ono sto kaze apostol Pavle: “svi kroz more prodjose”, zatim ponavlja “oblak i more” (“svi se u Mojsija krstise u oblaku i moru”); zatim pominje pice koje su pili “od duhovne stene”, pili su vodu koja je potekla od stene, i na kraju kaze: “a Stena bese Hristos!” Pa svi ovi biblijski tekstovi koje obradjujemo su povezani iskljucivo sa ovim sto kaze apostol Pavle, povezani su sa Stenom (Hristom), sa oblakom u kome je 40 godina konstantno pritsutan Jahve-Hristos; “svi se u Mojsija krstise u oblaku i moru”, krstise se u Jahvi-Hristu… Zbog toga Izrailjci su nakon izlaska iz Crvenog Mora zapevali ovu Pesmu Mojsijevu, u kojoj velicaju Jahvu-Hrista za njegovo preveliko izbaljenje od ruku Misiraca. Pesma se zavrsava recima: “Jahve je velik ratnik; ime mu je Jahve.” – Da, tom Jahvi, koji ih je izbavio iz Misirskog ropstva i koji ih je 40 godina vodio kroz pustinji je zaista ime svemocni Car Jahve iz Isaije 6-og poglavlja koji se kasnije utelovio u Marijinoj utrobi i rodio se od nje kao novozavetni Hristos. Taj Jahve-Hristos je “velik ratnik!”
Dalje: “I kad rece Aron svemu zboru sinova Izrailjevih, pogledase u pustinju, i gle slava Jahvina pokaza se u oblaku. I Jahve rece Mojsiju govoreci…”(2. Mojsieva 16,10.11)
---------------------------------------------------------------

Dalje: “I videse Boga Izrailjeva, i pod nogama njegovim kao delo od kamena safira i kao nebo kad je vedro. I ne pruzi ruke svoje na izabrane izmedju sinova Izrailjevih, nego videse Boga, pa jedose i pise…. I bese slava Jahvina na gori Sinajskoj i oblak je pokrivase sest dana, a u sedmi dan viknu Mojsije ispred oblaka. I slava Jahvina bese po vidjenju kao oganj koji sazize na vrh gore pred sinovima Izrailjevim.” (2. Mojsivea 24,10.11.16.17)
“Slava Jahvina na gori Sinajskoj i oblak je pokrivase sest dana”, jeste slava Cara Jahvea iz Isaije 6. To je slava Hristova pre utelovljenja. Ta slava Cara Jahvea iz Isaije 6. je pokrivala Sinaj i usred te slave je Car Jahve iz Isaije 6., koji je utelovljeni Hristos, izgovorio 10 Bozjih zapovesti. Dakle, Hristos pre svog utelovljena je izgovorio 10 Bozjih zapovesti na Sinaju.
Dalje: “I poznace da sam ja Jahve Bog njihov, koji sam ih izveo iz zemlje Misirske da nastavam medju njima, ja Jahve, Bog njihov.” (2. Mosjijeva 29,46) Da, Jahve-Hristos je izveo Izrailjce iz Misira, ne Otac-Jahve, a jos manje andjeo Bozji kao andjeo.
Dalje: “I Jahve govorase s Mojsijem lice k licu kao sto govori covek sa prijateljem svojim. Potom se vracase Mosije u oko… i rece: ali neces moci videti lica mojega, jer ne moze covek mene videti i ostati ziv. I rece Jahve: Evo mesto kod mene, pa stani na stenu. I kad stane prolaziti slava moja, metnu cu te u raselinu kamenu i zakloni cu te rukom svojom dok ne prodjem. Potom cu dignuti ruku svoju i videses me s ledja, a lice se moje ne moze videti.” (2. Mojsijeva 33,11.20-23) – Da, Oca niko nikad nije video. Mojsije je video Hrista pre utelovljenja.
Dalje: “I viknu Jahve Mojsija, i rece mu iz satora od sastanka govoreci… (3. Mojsijeva 1,1). O ovom tekstu smo govorili prosli put. Dakle, Jahve je boravio u oblaku, ali i u satoru, gde je Mojsiju dao zakom o zrtvama. To je bio Hristos koji je direktno povezan sa zrtvama i zato je licno Hristos dao taj zakon o zrvama, zakon o svetinji, zakon o svestentsvu, jer, da ponovimo, sve to je povezano sa njegovom zrtvom. Zbog toga, u svim tekstovima u celoj Trecoj knjizi Mojsijevoj, u kojima se pominje ime Jahve, u najvecoj meri to je povezano, ne sa Ocem, vec sa Hristom, jer Otac nije direktno povezan sa zrtvama, Otac nije zrtva, Hrostos je zrtva.
Dalje: “Jos rece Jahve Mojsiju u pustinji Sinajskoj u satoru od sastanka prvi dan drugoga meseca…” (4. Mosijeva 1,1). – Ovo je isti slucaj kao i predhodni. Jahve-Hristis se javlja Mojsiju u satoru i zbog toga veci deo tekstova, ako ne i svi, i u 4-toj Mojsijevoj knjizi u kojima je pomenuto ime Jahve, odonsi se na Jahve-Hrista, a ne na Jahve-Oca.
Dalje: “I rece Jahve Mojsiju: posto pogibose dva sina Aronova, a pogibose kad pristupise pred Jahvu, i kaza Jahve Mojsiju: reci Aronu bratu svojemu da ne ulazi u svako doba u Svetinju za zaves pred zaklopac koji je na kovcegu, da ne pogine, jer cu se u oblaku nad zaklopcem javljati.”(3. Mosjieva 16,1.2) – Veoma znacajna istina: Jahve-Hristos se javljao u oblaku iznad zaklopca u svetinji nad svetinjama, iznad zakona koji je licno On, Hristos pre utelovljena, izgovorio na Sinaju i svojim prstom napisao na kamene ploce. Tekst kaze da se javljao u oblaku iznad zaklopca, a u oblaku se javljao Hristos, ne Otac. Ovde mozemo da dodamo i sledeci tekst: “I kad Mojsije ulazase u sator od sastanka da govori pred Bogom, tada cujase glas gde mu govori sa zaklopca sto bese na kovcegu od svedocanstva izmedju dva heruvima; i govorase mu. I rece Jahve Mojsiju govoreci...” (4. Mojseva 7,89;8,1)
---------------------------------------------------------------------


Poslednji izmenio Glasnik dana 2016-08-12, 10:41, izmenjeno ukupno 1 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-08-12, 10:41

Dalje: “Po zapovesti Jahvinoj (Hristovoj) polazahu sinovi Izrailjevi, i po zapovesti Jahvinoj ustavljahu se; dokle god stajase oblak nad satorom oni stajahu u okolu… po zapovesti Jahvinoj stajahu u okolu i po zapovesti Jahvinoj polazahu… Ako li bi dva dana ili mesec dana ili godinu oblak stajao nad satorom, stajahu u okolu sinovi Izrailjevi i ne polazahu, a kako bi se podigao, oni polazahu. Po zapovesti Jahvinoj stajahu u oko, i po zapovesti Jahvinoj polazahu… kao sto bese zapovedio Jahve (Hristos) preko Mojsija.” (4. Mojsieva 9,18-23) – Dakle, ovde se nekoliko puta pominje oblak, a u oblaku je prisutan, ne Otac, vec Hristos. Prema tome, Hristos je izdavao zapovest za polazenje i zapovest za zaustavljanje Izrailjaca.
Dalje: “Jas sam Jahve (Hristos) Bog vas. I u dvadeseti dan drugoga meseca druge godine podize se oblak iznad satora od svedocanstva. I podjose sinovi Izrailevi svojim redom iz pustinje Sinajske i ustavi se oblak u pustinji Faranskoj. Tako podjose prvi dan, kao sto Jahve zapovedi preko Mojsija… I oblak Jahvin bese nad njima svaki dan kad polazahu s mesta, gde behu u okolu. I kad polazase kovceg, govorase Mojsije: ustani Jahve i neka se razaspu neprijatelji tvoji, i neka beze izpred tebe koji mrze na tebe. A kad se ustavljase, govorase: Uvrati se, Jahve, k mnostvu tisuca Izrailjevih.” (4. Mojsijeva 10,10-13.34-36). – Dakle, oblak i u oblaku prisutan ne Otac-Jahve, vec Hristos –Jahve! Ovde Hristos kaze “Jas sam Jahve Bog vas”, ne Otac!
Dalje: “Tada sidje Jahve u stupu od oblaka, stade na vratima od satora, i viknu Arona i Mariju, i dodjose oboje. I rece im: Cujte sada reci moje: prorok kad je medju vama, ja cu se Jahve javljati u utvari i govoricu s njim u snu… i vapi Mosjije ka Jahvu govoreci: Boze, molim ti se, isceli je.” (4. Mosjijeva 12,5.6.13).
Dalje: “Tada rece sav zbor da gi pobiju kamenjem; ali se pokaza slava Jahvina svim sinovima Izrailjevim u satoru od sastanka. I rece Jahve Mojsiju: dokle ce me vredjati taj narod? Kad li ce mi verovati posle toliko znaka sto sam ucinio medju njima? A Mojsije rece Jahvi: Ali ce cuti Misirci, izmedju kojih si izveo svoj narod silom svojom, i reci ce se ljudima ove zemlje, koji su culi da si ti, Jahve, bio usred naroda i da si se ocima vidjao, Jahve, i oblak tvoj da je stajao nad njima, i u stupu od oblaka da si isao pred njima danju i u stupu ognjenom nocu… Ti ljudi koji videse slavu moju i znake moje sto sam ucinio u Misiru i u ovoj pustinji i kusase me vec deset puta, i ne poslusase reci moje, nece videti zemlje koju sa zakletvom obecah ocima njihovim, nece videti ni jedan od onih koji me uvredise” (4. Mojsijeva 14,10.11.14.22.23) – Ponovo imamo istu stvar: Hristos-Jahve daje znake i pravi cuda u Misiru i izvodu svoj narod od Misirskog ropstva; “Jahve (Hriste), oblak tvoj je stajao nad njima, i u stupu od oblaka si isao pred njima danju i u stupu ognjenom nocu!”
I poslednji tekst: “A Korej sabra na njih sav zbor na vrata satora od sastanka; tada se pokaza slava Gospodnja svemu zboru. I rece Jahve Mojsiju i Aronu govoreci: odvojte se iz toga zbora…A kad se stecase narod na Mosjija i na Arona, pogledase na sator od sastanka, a to oblak na njemu, i pokaza se slava Jahvina (slava Hristova).” (4. Mojsijeva 16,19.20.21.42)
Svi ovi biblijski tekstovi koje smo priveli, a ima jos puno drugih, jasno govore da je Hristos zaista dominantna biblijska licnost, licnost koja dominira u svim biblijskim knjigama, a kao rezultat toga i dominantna licnost i starozavetne i novozavetne biblijske istorije, dominantna licnost na starozavetnoj i na novozavetnoj biblijskoj sceni. Prema tome, vise nego jasno je da se zapovest: “Cuj Izrailju, Jahve je Bog nas, Jahve je jedan..”, ne odnosi na Oca, vec na Hrista!
Pastor Tasevski Nikola


1.19.20.24
----------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2016-08-29, 21:25

JAHVE je stijena SZ, a ISUS STIJENA Novog Zavjeta, TAJ ISTI BOG=ELOHIM,JHVH!!!Dalje, Novi zavet (apostol Pavle) kaze: “Ta Stena bese Hristos!” A sada pitanje: Kako Stari zavet naziva tu Stenu? Evo odgovora: “Uzdajte se u Jahvu doveka, jer Jahve je Stena vecna” (Isaija 26,4). Novi zavet kaze “Stena je Hristos”, Stari zavet kaze “Jahve je Stena vecna!” To znaci Jahve je Hristos i Hristos je Jahve!
Znaci, biblijska Stena, koja se pominje na mnogo mesta u Bibliji, jeste Isus Hristos. Evo jos nekoliko biblijskih tekstova koji govore o toj Steni, za koju apsotol Pavle kaze da je ta Stena Hristos, Jahve-Hristos (Hristos-Jahve):
“Ja cu stajati pred tobom onde na STENI na Horivu; a ti udari u STENU, i poteci ce iz nje voda da pije narod. I ucini Mojsije tako pred staresinama Izrailjevijem.” (2. Mojsijeva 17,6)
“I rece Jahve Mojsiju govoreci:Uzmi stap i sazovite zbor ti i Aron brat tvoj, i progovorite STENI pred njima, te ce dati vodu svoju… I Mojsije uze stap ispred Jahvea, kako mu zapovedi Jahve. I sazvavsi Mojsije i Aron zbor pred STENOM, i on im rece: ‘Slusajte odmetnici, hocemo li vam iz ove STENE izvesti vodu? I dize Mojsije ruku svoju i udari u STENU stapom svojim dva puta, i izide voda mnoga, te se napoji narod i stoka njihova.” (4. Mojsijeva 20,7-11) -
Sledeci tekstovi nam jasno pokazuju koja je ta Stena:
“Jer cu javljati ime Jahvino; velicajte Boga nasega! Delo je te STENE savrseno, jer su svi putovi njegovi Pravda; Bog je veran, bez nepravde; pravedan je i istinit… STENU koja te je rodila zaboravio si; zaboravio si Boga stvoritelja svojega.” (5. Mojsijeva 32,3.4.18)
“Cujte me, vi koji za pravdom tezite, koji Jahvu trazite; gledajte STENU (Hrista) iz koje ste iseceni, i jamu iz koje ste izvadjeni.” (Isaija 51,1)
Uzmimo sada i sledeci stih koji na najjasniji moguci nacin kaze da je Jahve ta STENA, ili da je Hristos ta STENA: “Uzdajte se u Jahvu doveka, jer Jahve je STENA VECNA.” (Isaija 26,4)
“David… je pevao: ‘Jahve, hridino (STENO, brdo) moja, utvrdo moja, spase moj; Boze moj, pecino moja kojoj se utjecem, stite moj, spasenje moje, tvrdjavo moja!” (2. Samuilova 22,1-3; Psalam 18,1.2)
“Put je Bozji veran, rec je Jahvina cista. On je stit svima koji se uzdaju u njega. Jer ko je Bog, osim Jahve, i ko je STENA, osim Boga nasega?” (2. Samuliova 22,31.32) – U ovom tekstu David kaze: “Ko je Bog, osim Jahve, i ko je Stena osim Boga nasega?”
I prorok Avakum Jahvu naziva “Stenom”: “Nisi li od davnih vremena, Jahve, Boze moj, Sveche moj?
Ti koji ne umires! Ti si, Jahve, podigao ovaj narod radi pravde, postavio ga, STENO, da kaznjava.” (Avakum 1,12)
Videli smo da u celokupnoj starozavetnoj istoriji, pocevsi od Mojsija, i dalje preko Davida, proroka Isaije, Danila, Avakuma - Svemoguci starozavetni Car Jahve se imenuje i kao “Vecna STENA”. A apostol Pavle nam veoma jasno kaze da je ta starozavetna “Vecna Stena” Hristos. Otac-Jahve nije imenovan kao Stena!
Uzmimo sada drugu grupu biblijskih tekstova u kojima vidimo Hrista-Jahvea kao onoga koji je izveo Izrailjskog naroda iz Misirskog ropstva. Utvrdili smo da se Hristos pod starozavetnim imenom “Ja sam” objavio Mojsiju u gorucem grmu i pod tim imenom izveo Izrailjce iz Misira.
Da jos jednom potvrdimo ovu istinu: Otac-Jahve nije izveo Izrailjce iz Misira. Izrailjce je iz Misira izveo i kroz pusinju vodio Hristos-Jahve i 10 Bozjih zapovesti na Sinaju nije izgovorio Otac-Jahve, vec Hristos-Jahve. Dakle, 10 Bozjih zapovesti na Sinaju je izgovorio i svojim prstom napisao na kamene ploce direktno, licno Hristos-Jahve, ne Otac-Jahve!
Hristos na Sinaju u prvoj zapovesti kaze: “Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuce ropstva!” (2. Mojsijeva 20,1-2).
Ako Otac-Jahve nije izgovorio 10 Bozjih zapovesti na Sinaju, ako nije izgovorio prvu Bozju zapovest, onda sigurno On nije rekao: “Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuce ropstva”, jer Bozja rec kaze da On, Otac-Jahve, nije izveo narod iz Misira, iz zbog toga nije On kazao “ja sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuce ropstva!”
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2017-10-07, 22:37I Svako Ko Prizove Ime Gospodnje,spašće se".

NEKOLIKO BIBLIJSKIH TEKSTOVA DA JE JAHVE - HRIST Jezekilj 34,17 A vama stado moje ovako govori Gospod Gospod (Jahve) evo ja ću suditi između ovce i ovce između ovnova i jaraca Ko je Jahve koji će suditi između ovaca i jaraca ?? Matej 25,32,33 I sabraće se pred njim (Hristom) svi narodi i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca i postaviće ovce sa desne strane sebi a jarce sa leve --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jeremija 11,20 Ali, Gospode (Jahve) nad vojskama, sudijo pravedni, koji ispituješ bubrege i srce, daj da vidim osvetu tvoju na njima, jer tebi kazah parbu svoju. Jeremija 17,10 Ja Gospod (Jahve) ispitujem srca i iskušavam bubrege da bih dao svakome prema putevima njegovim Ko je Jahve koji ispituje srca i bubrege ? Otkrivenje 2,23 I poznaće sve crkve da sam ja (Hrist) koji ispitujem srca i bubrege i daću vam svakome po delima vašima --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Isaija 40,5 I javiće se slava Gospodnja (Jahvina) i svako će telo videti jer usta Gospodnja (Jahvina) govoriše Ko je Jahve čiju će slavu svako telo videti ? Matej 24,30 I ugledaće sina čovečijeg gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Priče 16:4 „Gospod (Jahve) je stvorio sve SAM ZA SE, i bezbožnika za zli dan A za koga je sve ? Kološanima 1:16 Jer kroz njega (Hrista) bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji što se vidi i što se ne vidi, bili prijestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti:sve se kroz NJEGA I ZA NJEGA sazda ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih... Psalm 65,7 Ti (Jahve) vladaš nad silom morskom ; kad podigne vale svoje, ti ih ukoravaš Psalm 89,9 On (Jahve) obraća vetar u tišinu i vali njihovi umuknu Psalm 107,29 Ko smiruje vetar i more ? Marko 4,39 I ustavši ( Hrist) zapreti vetru i reče moru ćuti , prestani I utoli vetar i postade tišina velika ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Propovednik 12,7 I vrati se prah u zemlju kako je bio a duh se vrati Bogu koji ga je dao Kome ide duh? - Bogu Dela 7,59 Gospode Isuse primi duh moj ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Psalm 68:18 Ti si ( Gospod - Jahve) izišao na visinu doveo si roblje primio darove za ljude a i za one koji se protive da ovde nastavaš Ko je Jahve koji je primio darove i izišao na visinu ? Efescima 4:8-11 Pavle govori o Hristu koji je dao darove, te citira isti tekst iz Psalma 68. Dalje Pavle piše: ''Ono ‘uzađe’ – što drugo znači nego to da je najprije i sišao u donji kraj zemlje? Sam koji siđe jest i onaj koji uzađe iznad svih nebesa da ispuni sve.'' A to je Hrist. Dakle, Hrist je Jahve ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U Jevrejima. 9.16,17 zapisan je sledeći tekst: “Jer gde je zavet valja da bude i smrt onoga koji čini zavet. Jer je zavet po smrti potvrđen: budući da nema nikakve sile dok je živ onaj koji ga je načinio. Dok sa druge strane u Jeremija. 31.33 Bog preko proroka kaže: “Nego ovo je zavet što ću učiniti s domom Izrailjevim posle ovih dana, govori Gospod (Jahve)...” Možemo videti da onaj ko čini zavet valja da umre, a sam Jahve preko Jeremije kaže da on čini taj zavet, Hrist je taj koji je načinio novi zavet u gornjoj sobi a potvrdio ga svojom smrću - što znači Hrist je Bog Jahve ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jeremija 7,25 Od kad iziđoše oci vaši iz zemlje Misirske do danas slah k vama sve sluge svoje proroke, svaki dan zarana i bez prestanka Ko šalje svoje proroke ? Matej 23,34 Zato evo ja ću ( Hrist ) k vama poslati proroke i premudre i književnike i vi će te jedne pobiti i raspeti a jedne biti po zbornicama svojima i goniti od grada do grada ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Mojsijeva 21,33 A Avram posadi lug na Virsaveji i onde prizva ime Gospoda (Jahvea) večnoga Ko je večan ? Mihej 5,2 Matej 2,6 A ti Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među tisućama Judinim iz tebe će mi izaći koji će biti Gospodar u Izrailju kojemu su izlasci od večnih vremena ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jeremija 17,13 Jer ostaviše izvor vode žive Gospoda (Jahvea) Jeremija 2,13 Ostaviše mene (Gospoda - Jahvea) izvor vode žive Ko je izvor žive vode ? Jovan 4,10-14 Odgovori Isus ....... ti bi iskala u njega i dao bi ti vodu živu ... a koji pije od vode koje ću mu ja dati neće ožedneti doveka.... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Psalm 68,35 Bog Izrailjev daje silu i krepost narodu Ko je taj koji daje silu i vlast? Luka 9,1 Sazvavši pak dvanaestoricu dade im (Hrist) silu i vlast nad svim đavolima i da isceljuju od bolesti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Isaija 54,5 Jer ti je muž tvorac tvoj, ime mu je Gospod (Jahve) nad vojskama i izbavitelj ti je svetac Izrailjev Bog svoj zemlji zvaće se Ko je Jahve koji je muž ? 2 Korinćanima 11,2 Jer vas obrekoh mužu jednome da devojku čistu izvedem pred Hrista ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Mojsijeva 33,14 I reče Gospod (Jahve) moje će lice ići napred, i daću ti odmor Ko je taj koji daje odmor Matej 11,28 Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja (Hrist) ću vas odmoriti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Psalm 102:24-27 „Rekoh: Bože moj! nemoj me uzeti u polovini dana mojih. Tvoje su godine od koljena do koljena.Davno si postavio zemlju, i nebesa su djelo ruku tvojih.To će proći, a ti ćeš ostati; sve će to kao haljina ovetšati , kao haljinu promijenićeš ih i promijeniće se.Ali ti si taj isti i godine tvoje neće isteći A ko neće nikad proći i isti je ? Jevrejima 1:8,10,11 A sinu:prijestol je tvoj, Bože, va vijek vijeka palica je pravde palica carstva tvoga. I opet: ti si, Gospode, u početku osnovao zemlju, i nebesa su djela ruku tvojijeh:ONA ĆE PROĆI, A TI OSTAJEŠ: i sva će ostarjeti kao haljina Jevrejima 13,8 ISUS HRISTOS JUČE JE I DANAS ONAJ ISTI I ZAUVEK

Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Glasnik 2022-10-07, 12:45Ко је први и последњи?
Исаија у глави 44 каже Јехова.

Овако каже Јехова,Израелов Краљ+ и Откупитељ,+ Јехова над војскама:’Ја сам први и ја сам последњи,+осим мене нема Бога.

Откривење у глави 1 каже Исус.

Кад сам га видео, пао сам пред његове ноге као да сам мртав.
А он је ставио десну руку на мене и рекао ми: „Не бој се. Ја сам Први+ и Последњи

Бог се истиче као јединствен. Један од начина на који Он то чини је да полаже права на одређене титуле које описују Његову вечност. На пример, Бог каже да је ,,први“ и ,,последњи“. Ово је врло значајно јер у књизи Откривења Исус више пута преузима ову титулу за себе. Да Исус за себе користи титулу резервисану за Свемоћног Бога било би богохуљење осим ако Исус није Свемогући Бог.

Ко је пастир?
Исаија у глави 40 каже Јехова.

Као пастир он ће бринути о свом стаду.+
Руком ће сакупити јагањце,
носиће их у недрима.
Нежно ће водити оне које имају младе.

Јован у глави 10 каже Исус.

Ја сам добри пастир и познајем своје овце, а моје овце познају мене

Старозаветни концепт Бога као пастира није јединствен само за Исаију (Постанак 48:15, Псалми 23:1). Ипак, у Новом завету, Исус преузима овај опис за себе, поучавајући о својој улози и идентитету. Зашто би Исус преузео улогу Бога и применио је на себе осим ако сам није Свемогући Бог?

Ко је Моћни Бог?
Исаија у глави 10 каже Јехова.

Само ће се остатак вратити,
преостали од Јаковљевих потомака вратиће се Моћном Богу.

Исаија у глави 9 каже Исус.

Јер нам се родило дете,+
добили смо сина,
који ће имати власт* у рукама*.+
Име ће му бити Дивни Саветник,+ Моћни Бог,+ Вечни Отац, Кнез Мира.

Овде је Исус такође и Вечни Отац. Ко је иначе Отац? Јасно, Бог.

Ко је једини спаситељ?
Исаија у глави 43 каже Јехова.

Ја, ја сам Јехова,+ и осим мене нема спаситеља.

Дела апостолска у глави 11 кажу Исус.

Исус је ’камен који сте ви градитељи сматрали безвредним, а постао је главни угаони камен*‘.+ 12 И нема спаситеља осим њега, нити под небом има другог имена+ датог људима које нам може донети спасење.

Ови стихови показују да се спасење налази у Исусу. Али како спасење може бити у Христу ако је Јехова једини спаситељ? Аутори покушавају да саопште поучну теолошку истину о природи Бога - Бог је Исус.

У чије име и ради кога су греси опроштени?
Исаија у глави 43 каже Јехова.

Ја, ја ради себе+ бришем твоје преступе*+
и више се нећу сећати твојих греха.

Прва Јованова каже Исус.

Дечице моја, ово вам пишем да не бисте починили грех. Али ако неко и почини грех, код Оца имамо помоћника* – Исуса Христа,+ праведника.+ 2 Он је жртва помирења*+ за наше грехе,+ и не само за наше него и за грехе целог света.

Пишем вама, дечице, јер су вам греси опроштени због његовог имена.+ 13 Пишем вама, очеви, јер сте упознали онога који постоји од почетка. Пишем вама, младићи, јер сте победили Злога.+ Пишем вама, децо, јер сте упознали Оца.

Kliknite za proširenje...

Зар овако нешто не би било богохуљење ако Исус није Бог?

Ко је једина стена, камен спотицања и стена посртања?
Исаија у глави 44 каже Јехова.

Не бојте се
и немојте се скаменити од страха.+
Зар нисам сваком од вас унапред то рекао и објавио?
Ви сте моји сведоци.+
Има ли Бога осим мене?
Не, нема друге Стене.+ Не знам ни за једну.‘

И у глави 8 каже Јехова.

Јехова над војскама – он нека вам буде свет,+
њега се бојте
и пред њим дрхтите.“+
14 Он ће бити као светилиште,
али ће бити и као стена о коју ће ударити
и камен о који ће се спотаћи+
оба Израелова дома,
као клопка и као замка
за становнике Јерусалима.

Прва Петрова у глави 2 каже Исус.

Док долазите к њему – живом камену који су људи одбацили,+ али који је Бог изабрао и сматра га драгоценим+ – 5 и ви се као живо камење уграђујете у духовни храм*+ да бисте били свето свештенство, како бисте преко Исуса Христа приносили духовне жртве+ угодне Богу.+ 6 Јер у Писму стоји: „Ево, постављам на Сиону изабрани камен, драгоцени угаони камен темељац. Нико ко верује у њега неће се никад разочарати*.“+
7 Дакле, вама је драгоцен јер верујете, али за оне који не верују није тако. У Писму пише: „Камен који су градитељи одбацили+ постао је главни угаони камен*“+ 8 и „камен спотицања и стена посртања“.+ Они се спотичу јер су непослушни Божјој речи. То је крај који их чека.

Kliknite za proširenje...

Ако је Јехова једина стена и камен о који се Израел спотиче, шта да кажемо о Петровој изјави која јасно каже да је Исус камен о који се Израел спотиче? Чини се да су или аутори Библије дубоко збуњени или покушавају да нам кажу нешто о Исусовом идентитету.

Коме се клања?
Откривење у глави 22 каже Бог (Јехова).

Ја, Јован, чуо сам и видео све то. Кад сам то чуо и видео, пао сам пред ноге анђела који ми је то показивао, да му се поклоним. 9 Али он ми је рекао: „Немој то чинити! Ја сам само роб као и ти и твоја браћа пророци и као они који се држе речи овог свитка. Богу се клањај!

Исаија на више места потврђује.

Свако колено ће се савити преда мном,
сваки језик ће ми се заклети на верност

Филипљанима у глави 2 каже Исус.

да се у Исусово име савије свако колено – оних који су на небу и оних који су на земљи и оних који су под земљом*+ – 11 и да свако* јавно призна Исуса Христа за Господа+ на славу Бога, Оца.

Зашто би свети дух инспирисао речи које се изричито користе за Јехову (клањање), и применио их на његову креацију? Зар не би било варљиво да Бог инспирише такав говор о створеном бићу када је контекст неколико поглавља Исаије о томе да Бог утврђује свој идентитет? Зар се не чини разумнијим закључити да је Бог доследан у употреби терминологије, посебно када је у питању његова неразлучивост? А ако Син није Свемогући Бог, како може примити суверено обожавање изричито резервисано за Свемоћног Бога?

Ко је једно с Богом?
Јован у глави 10 каже Исус.

Ја и Отац смо једно

Исус је Бог, и Бог је Исус.
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!! Empty Re: ISUS JE TAKODJE BOG JHVH. JAVE !!!

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu