BIBLIJA
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 13:59

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota!!!!!!!!!

STA SE ONDA TO DESILO I DESAVA SA OVIM SVETOM NA TOM PODRUCJU???

Nasuprot Bogu, sotona se trudi, da preko ljudi na koje ima uticaj, unistava i truje ovaj svet, jer mu direktni uticaj jos nije dozvoljen pa je uvek koristio medijume.

Onaj koji nas je stvorio zna sta je potrebno za nase zdravlkje i koja hrana a i nama je dao svest i znanje da znamo sta je dobro a sta ne pa ipak svet, ljudi guta sve sto mu nude slepo verujuci da mu misle dobro???

BOG ZELI DA UCIMO O ZDRAVLJU, DA SE INFORMISEMO O ZDRAVIJU, I BOLJE ZIVIMO.Bilo bi dobro da pokazemo kao hriscani da li Bog zeli da zivimo zdravim, NEZAVISNIM, nacinom zivota?

Da pokazemo sta je zdravo a sta ne za coveka.

Da pokazemo kako se svet nasuprot tome truje i prouzrokuju mnoge bolesti i patnje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 13:59

ZIVETI NEZDRAVO NE DA SAMO UTICE LOSE NA NASE ZDRAVLJE NEGO UNIZAVA NASU LJUDSKU PRIRODU.

BOG JE OD SAMOG POICETKA ZELEO DA LJUDI ZIVE ZDRAVO I TO ZELI I DANAS:


2.Mo 15:26 I reče: Ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svog, i učiniš što je pravo u očima Njegovim, i ako prigneš uho k zapovestima Njegovim i sačuvaš sve uredbe Njegove, nijednu bolest koju sam pustio na Misir neću pustiti na tebe; jer sam ja Gospod, lekar tvoj.


2 I život se javi, i videsmo, i svedočimo, i javljamo vam život večni, koji beše u Oca, i javi se nama;

1.Kor 6:19 Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetog Duha koji živi u vama, kog imate od Boga, i niste svoji?

16 Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama? 17 Ako pokvari ko crkvu Božiju, pokvariće njega Bog: jer je crkva Božija sveta, a to ste vi.


DANILO SE VLADAO PO BOZJIM PRINCIPIMA ZDRAVOG ZIVOTA KOJE JE BOG DAO iZRAILJU:
Ali Danilo naumi da se ne skvrni obrokom jela carevog i vinom koje on pijaše, i zamoli se starešini nad dvoranima da se ne skvrni.
12 Ogledaj sluge svoje za deset dana, neka nam se daje varivo da jedemo i voda da pijemo.
13 Pa onda neka nam se vide lica pred tobom i lica mladića koji jedu carsko jelo, pa kako vidiš, onako čini sa slugama svojim.
14 I posluša ih u tom, i ogleda ih za deset dana. 15 A posle deset dana lica im dođoše lepša i mesnatija nego u svih mladića koji jeđahu carsko jelo.


NIKAKO MANJE OD TOGA BOZJI NAROD I DANAS TREBA DA SE PRIDRAZAVA ZDRAVSTVENIH PRINCIPA I ZIVI ZDRAVIM NACINOM ZIVOTA I BOG CE MOCI DA GA BLAGOSLOVI:

1.Kor 10:31 Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li šta drugo činite, sve na slavu Božiju činite.


Prva i bezmsena hrana pre greha koja je bila data coveku je bila visokog kvaliteta i hranjivosti:

1.Mo 1:29 I još reče Bog: Evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose seme; to će vam biti za hranu.

Posle potopa pocinje jedenje mesa ali Bog odredjuje coveku mesnu ishranu zivotinja koje su porincipijelno zdrave za njega :

1.Mo 7:2 Uzmi sa sobom od svih životinja čistih po sedmoro, sve mužjaka i ženku njegovu; a od životinja nečistih po dvoje, mužjaka i ženku njegovu,


3 Ne jedi ništa gadno. 4 Ovo su životinje koje ćete jesti: goveče, ovcu, kozu,
5 Jelena, srnu, bivola, divokozu, jednoroga i kozu kamenjaču;
6 I sve životinje koje imaju papke rascepljene na dvoje, i koje preživaju između životinja, njih jedite.
7 Ali ne jedite one koje samo preživaju ili koje samo imaju papke rascepljene na dvoje, kao: kamilu, zeca, pitomog zeca, jer preživaju, a nemaju papke razdvojene; da vam je nečisto;
8 Ni svinjče, jer ima razdvojene papke, ali ne preživa; da vam je nečisto; meso od njega ne jedite, i strva se njegovog ne dohvatajte.
9 A između onih što su u vodi, jedite ove: šta god ima pera i ljuske, jedite;
10 A što nema pera i ljuske, ne jedite; da vam je nečisto.
11 Sve ptice čiste jedite;
12 A ove ne jedite: orla, ni jastreba, ni morskog orla,
13 Ni sokola, ni eju, ni kraguja po vrstama njihovim,
14 Ni gavrana po vrstama njegovim,
15 Ni ćuka, ni sovuljagu, ni lisku, ni kopca po vrstama njegovim,
16 Ni buljinu, ni ražnja, ni labuda,
17 Ni gema, ni svraku, ni gnjurca,
18 Ni rodu, ni čaplju po vrstama njenim, ni pupavca, ni ljiljka.
19 I sve bubine krilate da su vam nečiste; ne jedite ih.
20 I sve ptice čiste jedite.
21 Ništa mrcino ne jedite; došljaku koji je kod tebe podaj neka jede, ili prodaj tuđinu; jer si narod svet Gospodu Bogu svom


6 I sve životinje koje imaju papke rascepljene na dvoje, i koje preživaju između životinja, njih jedite.
7 Ali ne jedite one koje samo preživaju ili koje samo imaju papke rascepljene na dvoje, kao: kamilu, zeca, pitomog zeca, jer preživaju, a nemaju papke razdvojene; da vam je nečisto;


9 A između svega što je u vodi ovo jedite: Šta god ima pera i ljusku u vodi, po moru i po rekama, jedite.
10 A šta nema pera i ljusku u moru i u rekama između svega što se miče po vodi i živi u vodi, da vam je gadno.
11 Gadno da vam je, mesa da im ne jedete, i na strv njihov da se gadite.
12 Šta god nema pera i ljuske u vodi, to da vam je gadno.
13 A između ptica ove da su vam gadne i da ih ne jedete: orao i jastreb i morski orao,
14 Eja i kraguj po svojim vrstama,
15 I svaki gavran po svojim vrstama,
16 I sovuljaga i ćuk i liska i kobac po svojim vrstama,
17 I buljina i gnjurac i ušara, 18 I labud i gem i svraka,
19 I roda i čaplja po svim vrstama, i pupavac i ljiljak.
20 Šta god gamiže, a ima krila i ide na četiri noge, da vam je gadno.
21 Ali između svega što gamiže a ima krila i ide na četiri noge jedite šta ima stegna na nogama svojim, kojima skače po zemlji.
22 Između njih jedite ove: arba po vrstama njegovim, salema po vrstama njegovim, argola po vrstama njegovim i agava po vrstama njegovim.
23 A što gamiže, a ima krila i četiri noge, da vam je gadno.

3.Mo 3:17 Večan zakon neka vam bude od kolena do kolena u svim stanovima vašim: da ne jedete salo ni krv.


15 Jer, gle, Gospod će doći s ognjem, i kola će Mu biti kao vihor, da izlije gnev svoj u jarosti i pretnju u plamenu ognjenom
. 16 Jer će Gospod suditi ognjem i mačem svojim svakom telu, i mnogo će biti pobijenih od Gospoda.
17 Koji se osveštavaju i koji se očišćavaju u vrtovima jedan za drugim javno, koji jedu meso svinjsko i stvari gadne i miševe, svi će izginuti, veli Gospod.
Isaija 66.


1 Potražiše me koji ne pitahu za me; nađoše me koji me ne tražahu; rekoh narodu koji se ne zove mojim imenom: Evo me, evo me.
2 Vas dan pružah ruke svoje narodu nepokornom, koji ide za svojim mislima putem koji nije dobar,
3 Narodu, koji me jednako gnevi u oči, koji prinosi žrtve u vrtovima i kadi na opekama; 4 Koji sede kod grobova i noće u pećinama, jedu meso svinjsko i supa im je nečista u sudovima
Isaija 65.29 Jer mrziše na znanje, i strah Gospodnji ne izabraše; 30 Ne pristaše na moj savet, i preziraše sva karanja moja.
price.

9 Ili ne znate da nepravednici neće naslediti carstvo Božije? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici,
10 Ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstvo Božije neće naslediti.

1 Korincanima.

1.Kor 3:17 Ako pokvari ko crkvu Božiju, pokvariće njega Bog: jer je crkva Božija sveta, a to ste vi.

Pobeda nad mnogim stvarima pa i nezdravim zivotom je u:

Phil 4:13 Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje.

1 Molim vas, dakle, braćo, milosti Božije radi, da dateBog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Arrow-10x10 telesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; to da bude vaše duhovno bogomoljstvo.


Gal 6:7 Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovek poseje ono će i požnjeti.ODMOR JE JAKO VAZNA STVAR POGOTOVO U DANASNJEM SVETU JURNJAVE I STRESA:

9 Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
10 A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom; tada nemoj raditi nijedan posao, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.

2 Mojsijeva 20,

Markus 6:31 I reče im: Dođite vi sami nasamo, i počinite malo. Jer ih beše mnogo koji dolaze i odlaze, i ne imahu kad ni jesti.


Pred 5:12 Sladak je san onome koji radi, jeo malo ili mnogo; a sitost bogatome ne da spavati.

1.Kor 9:25 Svaki pak koji se bori od svega se uzdržava: oni dakle da dobiju raspadljiv venac, a mi neraspadljiv.


Nase ponasanje utice na nase zdravlje i zdravlje drugih:


Phil 4:5 Krotost vaša da bude poznata svim ljudima.

Spr 17:22 Srce veselo pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosti.

20 Sine moj, slušaj reči moje, prigni uho svoje besedi mojoj.
21 Da ti ne odlaze iz očiju; čuvaj ih usred srca svog.
22 Jer su život onima koji ih nalaze i zdravlje svemu telu njihovom.

Price.4.

6 A nije li ovo post što izabrah: da razvežeš sveze bezbožnosti, da razrešiš remenje od bremena, da otpustiš potlačene, i da izlomite svaki jaram?
7 Nije li da prelamaš hleb svoj gladnome, i siromahe prognane da uvedeš u kuću? Kad vidiš golog, da ga odeneš, i da se ne kriješ od svog tela?
8 Tada će sinuti videlo tvoje kao zora, i zdravlje će tvoje brzo procvasti, i pred tobom će ići pravda tvoja, slava Gospodnja biće ti zadnja straža.
Isaija 58.


1.Kor 10:31 Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li šta drugo činite, sve na slavu Božiju činite.

Ps 84:11 Jer je Gospod Bog sunce i štit, Gospod daje blagodat i slavu; onima koji hode u bezazlenosti ne uskraćuje nijednog dobra.


Podelu na ciste i neciste zivotinje je znao jos Noje, jer mu je bilo receno da uvede po par od svih kopnenih zivotinja, i sedmoro od cistih. Posle Potopa mu je receno (u originalu pise) da "moze da jede sve sto je se mice po zemlji, kao sto je nekada dobio da jede svo zeleno bilje". To je bukvalan prevod. Drugim recima, kao sto je nekada u okviru svog zelenog bilja dobio da jede samo bilje koje nosi seme i drvece koje nosi seme, a kasnije i bilje iz polja (zelje poljsko), a samo su zivotinje jele svo zeleno bilje (ovo sto je covek dobio je samo deo svog zelenog bilja), tako posle Potopa, na isti nacin kao i kada su biljke u pitanju, moze da jede sve sto se mice po zemlji - dakle samo ciste zivotinje. Prevod gornjeg stiha bi na nas jezik bio: "Kao sto sam ti dao da jedes odredjene biljke iz svog biljnog carstva, tako ti sada dajem da jedes i zivotinje." Doslovan prevod moze da razume samo onaj ko poznaje sta pise u originalu, jer je nas prevod trapav, vidi se da je radjen sa nekog prevoda (nemackog, a ovaj sa latinskog).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 14:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jedan od tih primera imamo ovde:

Rumsfeldova kuga: Užas Aspartama – slatkog otrova!


http://matrixworld-hr.com/2012/03/27...latkog-otrova/

DODAJTE SVOG DOPRINOSA OVOJ TEMI NOVIM SAZNANJIMA OTRKICIMA ITD!!!!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 14:00

Morgelonova bolest

Лекари не знају о чему се ради
Друштво | 22. март 2012. | 20:07

БЕОГРАД / НОВИ САД – Мистериозно кожно обољење, чији су симптом красте у којима се појављују влакна, а од којег је оболела Новосађанка Аранка Лукач, о чему је „Правда“ јуче писала, изазвало је огромно интересовање јавности. Еколози га повезују са кемтрејлсима или отровним, белим тракама које избацују авиони, а већина лекара није чула за болест звану моргелони.


http://www.pravda.rs/2012/03/22/leka...-cemu-se-radi/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 14:00

Dr. Paul Byrne govori o prevari u vezi donacije organa.
Ljudi koji iz humanih pobuda potpisuju donorske kartice dovode svoj zivot u opasnost.
Pre 1968 godine smrt je zvanicno nastupala kada cirkulacija prestaje, srce ne kuca, vitalni organi ne rade i disanje potpuno prestaje. Tada se usvaja nova terminologija "mozdana smrt" koja ne predstavlja pravu smrt i kada srce i dalje kuca, pritisak je normalan, temperatura je normalna, vitalni organi kao sto su jetra i bubrezi rade normalno i donor dise pomocu ventilatora. Ljudi se oporavljaju posle cerebralne-mozdane smrti i zive normalnim zivotom.
Takodje, majka govori o njenom sinu koji je umro zbog vadjenja organa iako su doktori mogli lako spasiti njegov zivot.

http://www.esotericonline.net/video/...ption-3-15-201

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 14:01

Америчко ново оружје против масовног окупљања грађана – ваздух који „пржи

http://www.vaseljenska.com/vesti-dan...duh-koji-przi/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 14:01

Nesto sto je svima potrebno. Odslusajte:

http://www.antiluzer.com/includes/me...ouverenost.mp3

------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 14:01

Moderna bolest.

Sve veci napredak psihopatskog mentaliteta i sve vise psihopata oko nas.

Pogledajte samo velike gradove:

https://www.youtube.com/watch?v=fTsQZ...&feature=share

---------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 14:02

SAVETI LEKARA?

Ovako su nas doktori nekada savetovali... i mi smo im verovali. Sada nas drugačije savetuju... i mi im verujemo.

PRIJATELJ KOJI MI JE OVO POSLAO OVAKO MI JE NAPIAO:

I, onda, recite, da li smo ovce ili nismo - osamite se negde, dobro razmislite, pa recite.
Ili, ipak nemojte - uvrediće se ovce.

https://www.youtube.com/watch?v=VYnoR...re=uploademail

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 14:02

ALOE VERA: Podmlađuje kožu, štiti protiv određenih vrsta raka i leukemije i pomaže u liječenju raka!

GreenMedInfo.com

Postoje mnoga istraživanja koja pokazuju kako se nenormalna akceleracija procesa starenja povezana s modernim načinom života i/ili izlaganju određenim faktorima iz okoliša, kao što je preveliko ultravioletno zračenje, jednostavno može riješiti.

U stvari preko 150 prirodnih supstancija su katalogizirane u GreenMedInfo.com projektu s dokazanim efektima koji zaustavljaju starenje i pomlađuju, ili ako vam je draže, koji imaju svojstva produživanja životne vitalnosti.

69 prirodnih supstancija katalogiziranih na GreenMedInfo.com-u imaju potencijal za pomlađivanje kože, aloe vera je jedna od najvažnijih biljaka na tom polju, i djeluje iznutra prema vani….

U studiji koja je publicirana u žurnalu Annsals od Dermatology 2009. godine, zdrave žene starosti iznad 45 godina su dobivale dvije različite oralne doze (1200 mg/d i 3600 mg/d) želea od ekstrakta aloe vere u periodu od 90 dana, nakon toga autori studije su primijetili nevjerojatna poboljšanja.

Znanstvenici su mjerili kliničke znakove biokemijskih promjena starenja kože prije i nakon suplementacije tada su otkrili kako:

„Konzumiranje želea od aloe vere značajno smanjuje naboranost kože (p<0,5) u obije grupe, dok se facijalna elastičnost povećala u grupi koja je konzumirala manju dozu.“

Zaključak im je da žele od aloe vere značajno smanjuje bore, foto starenje kože i povećava elastičnost iste.

Uzmite u obzir da 3600 miligrama aloe na dan i nije nešto što bi se moglo nazvati velikom dozom i u stvari je tek nešto manje od količine koja stane u čajnu žličicu, dok je 1200 miligrama četvrtina količine koja stane u istu, u biti, manja doza bolje djeluje od veće kako je otkriveno objavljenom studijom; mogli bi zaključiti da je ponekad manje u stvari više.

Također je važno znati da aloe vera ima širok spektar popratnih pozitivnih učinaka na određene bolesti, to jest da pomaže pri liječenju:

Ulceroznog kolitisa
Psorijaze
Kožnog lišaja
Lišaja vulve
Olakšava kontraindikacije pri komoterapiji
Umanjuje efekte dijabetesa
Smanjuje metastaze kancerogenih oboljenja, pluća, rektuma, probavnog trakta, crijeva i pankreasa
Šuge
Upale mokraćovoda i mokraćnog mjehura
Papiloma virusa
Cervikalne displezije
Smanjuje šećer u krvi
Hepatitisa
Kroničnih rana od dijabetesa
Reumatoidnog artritisa
Štiti od zračenja kože
Multiple skleroze
Trovanja fluoridom
Sprječava nastanak kancerogenih oboljenja
Smanjuje rast stanica raka dojke
Pomaže u stvaranju zubne pulpe
Štiti zube
Uvelike olakšava kontraindikacije Cisplatina
Štiti od nastanka leukemije
Ima anti bakterijsko djelovanje, naročito protiv Escherichie Koli i Stafilokokusa aureusa
Uništava stanice raka želuca
Uništava stanice raka pluća
Sprječava nastanak virusa japanskog encefalitisa i pomaže u njegovom liječenju
Sprječava nastanak raka crijeva
Emodin iz aloe vere ubija stanice melanoma
Emodin iz aloe vere ubija stanice karcinoma nazofarniksa
Terapeutski djeluje na rak kože
Modulira stvaranje enzima antioksidansa u tijelu


http://www.greenmedinfo.com/blog/res...gns-skin-aging

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 14:02

Po podacima ISAAA (Medjunarodne sluzbe za nabavku poljoprivredno-biotehnoloskie dokumentacije), kao i podacima Evropske Unije, od 2007. godine, kada je svetska proizvodnja soje bila 58,6 % genetski modifikovana (GMO), preko 2010., kada je iznosila 80 %, do danas - GMO soja je 92 % ukupne svetske proizvodnje ove zitarice.

http://www.gmo-compass.org/eng/groce...d_soybean.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 14:02

DA LI JE MOJ I TVOJ DEDA I BABA ILI PRA DEDA I PRA BABA KOJI SU ZIVELI NA SELU I OD SELA, IMAO/LI OVAKVE PROBLEME???

DA LI JE NJIMA MORAO NEKO DA PEVA DA JE HIBRIDNO I GENETSKII PROMENJENO SEME NABOLJE ZA MENE???
B. G. Otkriven kao financijer istraživanja i promocije chemtrailova širom svijeta!

Najnovija prievara za raspravu o takozvanom “globalnom zagrEjavanju” uključuje trošenje milijardi dolara za sprejanje atmosfere sitnim česticama zbog navodne potrebe odražavanja sunčeve svjetlosti natrag u svemir, a time i hlađenja planete. aLI, istraživanje ove kontroverzne prakse – chemtrailinga, koja se zapravo odigrava već neko vreme, uglavnom se financira izravno od gospodina “Cjepiva” osobno, zloglasnog BillBog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Arrow-10x10 Gatesa.

http://matrixworld-hr.com/2012/02/10...sirom-svijeta/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marina Samsonov - jos jedan dokumentarac o ‘fenomenu‘ chemtrails; govore ljudi iz sveta koji znaju sta se desava i koji imaju hrabrost da govore o tome. Analize uzoraka vazduha i tla.....
Planeta je otrovana i dalje se truje svakodnevo… Nikada nismo bili bolesniji I umorniji…. Glavobolje, nesvestice, problemi sa kozom, slabost, problem sa disajnim putevima, Alzheimer, Parkinsons, autizam, multiple skleroza, kancer … Vojni establishment sprovodi operacije, Pentagon I Nato……Metali u vazduhu…barium sulfat, aliminium

Obratite paznju na satelistke snimke planete sa chemrailima I ripple effects – rebtrastim oblacima – koji se stvaraju od pulsiranja EM talasima Haarp-a….. Pulsiranje nisko frekventnih elektormagnetnih talasa kroz ljudsko telo, koji uticu na nervni sistem… Ljudi postaju nervozni, depresivni, ravnodusni ili nasilni… Masovna prskanja iznad gradova… Kontrola stanovnistva, uma… mind control… Globalo se provodi preko 400 chemtrail programa…
Sve zivo na planeti je pogodjeno zaprasivanjem: zivotinje, drvece, insekti....

1. deo: https://www.youtube.com/watch?v=PIeCj5j-fe4

2. deo: https://www.youtube.com/watch?v=YAb6Z...eature=related

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 14:07

Ovu terapiju provodi klinika za anti-aging medicinu dr.Gifing iz Bgd; sajt im je:

Hrononutricija
...Hrono nutricija je jedini dijetetski režim danas, putem koga je na veoma jednostavan način, moguće očuvati ili vratiti dobro zdravlje.
Primenom hrono nutritivnih principa se bez velike muke, trajno gubi višak kilograma, a ukoliko postoji poremećaj u vrednostima šećera, holesterola i triglicerida u krvi, ovaj je režim jedini pravi terapijski izbor za postizanje normalnih vrednosti i sprečavanje nastanka dijabetesa, bolesti srca, krvnih sudova i maligniteta.
Hrono nutricija koristi najsavremenija saznanja iz oblasti molekularne biologije, ali i postojeća znanja iz fiziologije ljudskog organizma. Na ovaj način je sastavljena najpreciznija karta dnevnog ritma koji se odnosi na naš metabolizam..

http://www.drgifing.com/


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-11-22, 14:07

KUBANSKI LEK ZA RAK:

http://www.bastabalkana.com/2012/01/...a-rak-vidatox/


------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-12-29, 14:13

Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-12-29, 14:13

Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Glasnik 2013-12-29, 23:27

Ovo su neverojatne činjenice u Bibliji koje potvrđuje savremena nauka:http://www.samopismo.net/2013/05/ovo-su-nevjerojatne-cinjenice-u-bibliji.html
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!! Empty Re: Bog zeli da zivimo zdravim nacinom zivota !!!!!!!!!!

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu