BIBLIJA
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Isus je zaista Mesija?

Ići dole

 Isus je zaista Mesija?  Empty Isus je zaista Mesija?

Počalji od Glasnik 2015-01-15, 12:38

Isus je zaista Mesija?

Mnoge religije kao ključni događaj u istoriji čovečanstva najavljuju dolazak Mesije, osobe koja će spasiti ljude. Takođe, mnogi ljudi su za sebe tvrdili da su oni taj obećani Mesija. Kako prepoznati pravog Mesiju? To je ključno pitanje za religiozne ljude.

Pokušajte da testirate da li postoji neka poznata ili anonimna ličnost koja slučajno ispunjava proročanstva koja ćemo čitati. Možda neki predsednik vlade, neki bogataš ili uspešan čovek iz neke oblasti života može slučajno da ispuni ova proročanstva? Ispitajte sami i donesite zaključak.

Potrebno je prvo da razumemo pojam Mesija.


Jevrejska reč "Mesija" znači "Pomazanik". Takođe i grčka reč "Hristos" znači Pomazanik. Misli se na pomazivanje uljem. Dakle, Isusu su dali ime Hristos oni ljudi koji su poverovali da je on taj obećani Pomazanik.

Ko je ranije bio pomazivan? U Bibliji, u Starom Zavetu, Bog je tražio da kada neki čovek treba da postane sveštenik, pre nego što počne da služi kao sveštenik mora da se pomaže uljem.

Taj simbolički obred pomazivanja uljem značio je da je Bog ovlastio tog čoveka da bude sveštenik. Pošto je ulje u Bibliji simbol Svetog Duha, pomazivanje uljem je značilo da će Bog voditi tog sveštenika Svetim Duhom.

Takođe su se pomazivali i carevi na početku njihovog carevanja. To je značilo da će car carevati pod vođstvom, pod uticajem Svetog Duha. Pošto su se u Bibliji pomazivali sveštenici i carevi, možemo da zaključimo da će Mesija (Pomazanik) da vrši ove dve funkcije. Biće istovremeno sveštenik i car.

U Svetom Pismu Bog je dao mnoge detalje u vezi Spasitelja (Mesije), očigledno želeći da ga ljudi prepoznaju kada se pojavi, da ne budu u dilemi da li je to On ili nije. Bog je biografiju Mesije detaljno napisao unapred, mnogo ranije nego što se On pojavio na Zemlji. U Bibliji postoji čak 332 različita proročastva u vezi sa Mesijom.

Da li je Isus Hristos ispunio te detalje, da li je On taj očekivani Mesija, Spasitelj? Neki ljudi kažu da je Isus Hristos iscenirao okolnosti u njegovom životu da izgledaju kao ispunjenje proročanstava o Mesiji. Kažu da je čitao Sveto Pismo, a onda se trudio da imitira ono što je pročitao. Neki kažu da se slučajno poklapaju proročanstva i Isusov život. Drugi kažu da su proročanstva lažna. Dakle, da pogledamo ova proročanstva.


Poslednji put izmenio Glasnik dana 2015-05-24, 23:30, izmenio ukupno 3 puta
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

 Isus je zaista Mesija?  Empty Re: Isus je zaista Mesija?

Počalji od Glasnik 2015-01-15, 12:44

Rođenje

1) Mesto rođenja: "A ti Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među hiljadama Judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izrailju, kojemu su izlasci od početka, od večnih vremena." Mihej 5.2

Ovde su naglašene dve činjenice: Mesija će biti poreklom iz mesta Vitlejem Efrata, i neće biti običan čovek nego večno biće. Isus Hristos se rodio baš u Vitlejemu Judejskom (Matej 2.1; Luka 2.1-7). Za sebe je rekao: "Ja sam pre no što se Avram rodio." Jovan 8.51-58 Avram je umro skoro 2000 pre Hrista, a Hristos je rekao za sebe da je postojao i pre Avrama. To je teško testirati da li je istina, pa ćemo pogledati prvo mesto rođenja.

Prorok Mihej je živeo oko 700 godina pre Hrista. Prorekao je da će se Mesija roditi u Vitlejemu Efrati (postoje dva Vitlejema). Marija, majka Isusa Hrista, jeste bila iz Vitlejema Efrate, ali se udala za Josifa i živela s njim u Nazaretu. Dakle, Marija nije živela u gradu gde je trebalo da se Mesija rodi. Sigurno nije imala nameru da u devetom mesecu trudnoće krene na put od 130 km da se porodi van svoje kuće. Međutim, naređen je popis stanovništva, pa su svi morali da idu u rodni grad da se prijave. Tako se Isus Hristos rodio u Vitlejemu Efrati kao što je prorečeno. Kad bi pre porođaja nekoga pitali da prorekne gde će Marija da se porodi, svi bu rekli: "U Nazaretu." A prorok Mihej je vekovima ranije najavio da će iz Vitlejema da se pojavi onaj koji postoji od početka, od večnih vremena, onaj koji je večan.

Isus u utrobi svoje majke nije mogao da podesi mesto svog rođenja. Nijedan čovek ne bi mogao da namesti da se rodi na nekom mestu, da bi ispunio proročanstvo. Ko je u stanju da prorekne nečije mesto rođenja, naročito pod ovako iznenadnim, neuobičajenim okolnostima? Da je Isus Hristos bio samo čovek, On to ne bi mogao da namesti. Jedino onaj koji je Sveznajuć mogao je to da prorekne, jedino onaj koji je mnogo veći od zemaljskih vladara, dovoljno moćan da zna careve misli ili da utiče na njih. Dakle, Isus je mnogo više od čoveka.

2) Majka - devica; pol deteta: "Zato će vam sam Gospod dati znak; eto devojka (jevr. devica) će zatrudnjeti i rodiće sina, i nadenuće mu ime Emanuilo (jevr. S nama Bog)." Isaija 7.14

Isusova majka Marija "nađe se da je trudna od Duha Svetoga" pre nego što je isprošena za Josifa (Matej 1.18). Kada je Josif čuo da je njegova buduća žena trudna, hteo je tajno da odustane od braka, da ne bi Mariju kamenovali kao preljubočinicu. Međutim, Josifu se u snu javio anđeo i rekao mu da uzme Mariju za ženu, "jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga. Pa će roditi sina, i nadeni mu ime Isus; jer će on izbaviti svoj narod od greha njihovih" (stih 1.20,21). Anđeo je objasnio da je to ispunjenje ovog Isaijinog proročanstva, i Josif je poslušao.

Možemo da se zapitamo zašto bi Josif ostao u braku sa Marijom? Zašto bi trpeo tuđu sramotu? Jedino ako je stvarno bila istina da mu je anđeo rekao da ostane sa Marijom. Josif je bio pobožan (Matej 1.19) i prihvatio je Božju volju. Zato je Josif shvatio da je to velika čast koju mu je Bog ukazao da othrani i vaspita Spasitelja, dete koje se začelo Božjim čudom. Josif je trpeo podsmevanje meštana, ali je poslušao Boga.

Marija i Josif su tvrdili da je ona rodila Isusa kao devica, iako nisu imali nikakvu korist od toga, nego samo sramotu. Ljudska medicina smatra nemogućim da zatrudni devica. To je moglo da se dogodi samo natprirodnim putem. A da to čudo još bude i unapred prorečeno, to je neverovatno. Porođaj device pokazuje da Isus nema zemaljskog oca, nego nebeskog. Marija i Josif tvrde da je Isus Hristos Spasitelj, rođen na natprirodan način, iako nisu imali koristi od toga. Mi možemo da im verujemo ili da im ne verujemo.

Nikada u istoriji ni za koga nikada nije tvrđeno da ga je rodila devica. Jedino su Marija i Josif rekli da se Isus tako rodio. Dakle, ili je Isus pravi Mesija, ili se Mesija još nije rodio.

3) Pleme: "Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude, niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu će se pokoriti narodi." 1.Mojsijeva 49.10

Ovde je prorečeno da će Mesija - car da se rodi u Judinom plemenu. Od 12 Izraelovih plemena, Isus Hristos je rođen baš kao Judejac (Luka 3.33,34; Matej 1.2,3; Jevrejima 7.14). Isus je potomak Judejca cara Davida, za koga je prorečeno posle Davidove smrti, da će vladati nad narodima. Jeremija 30.9 Jezekilj 37 24; 34.23,24; Osija 3.5 Naravno, Isus nije prvi put došao da vlada nego da da sebe za otkup naših greha, a kad drugi put bude došao, doći će kao car nad carevima. Otkrivenje 19.16

Verovatnoća da Marija rodi sina je 1: 2. Verovatnoća da se Mesija rodi kao Judejac je 1:12. A verovatnoća da bude baš iz Jesejeve porodice, kao što proriče Isaija (11.1) još je manja, ali se i to ispunilo (Otkrivenje 22.16).

Ni jedan čovek ne može da podesi svoj pol, mesto rođenja, pleme, porodicu, ni da mu majka zatrudni kao devica. Čak i pre nego što je Isus progovorio i prohodao, Bog nam je dao određene dokaze da je dete koje se rodilo Spasitelj čovečanstva od greha.

4) Vratiće se iz Misira: "Kad Izrailj beše dete ljubljah ga, i iz Misira dozvah sina svojega." Osija 11.1 Prorok Osija je govorio o oslobođenju Izraelaca iz Misira (Egipta), ali istovremeno i o Mesiji koji će neko vreme biti u Misiru, a onda će biti pozvan da se vrati odande.

Isusovi roditelji nisu nameravali da idu u Egipat. Međutim, dok je Isus bio odojče, car Irod hteo je da ga ubije. Matej 2.13-15,19-20, pa su ga roditelji odneli u Misir (Egipat) po naređenju anđela. Posle Irodove smrti, opasnost je prošla, pa se ispunilo i ovo proročanstvo: Bog je dozvao svog sina iz Misira. Matej je objasnio da se ovo proročanstvo doslovno ispunilo u životu bebe Isusa.

Naravno, Isus kao beba sigurno nije mogao da utiče na roditelje da ga odnesu u inostranstvo i vrate nazad. Isus nije mogao da namesti da se ovo proročanstvo ispuni na njemu.

Koliko beba koje su živele u Hristovo vreme je ispunilo sva ova proročanstva? Koliko beba je od postanka sveta, ispunilo sva ova proročanstva?

Kad saberemo verovatnoću da se sva ova proročanstva ispune, rekli bismo da je nemoguće da se ona slučajno ispune. Nemoguće je da neki čovek to iscenira u svom životu. Ali Bogu je sve moguće. Bog čini i za nas nemoguće stvari da bi nas blago usmerio na put koji vodi u život.

5) Vreme Hristovog pomazanja i oslobođenja ljudi od greha: Prorok Danilo je unapred objavio godinu kada će "da se svrši prestup i da nestane greha, i da se očisti bezakonje i da se dovede večna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo, i da se pomaže Sveti nad svetima", (Danilo 9.24)

Ne bih detaljno objašnjavao izračunavanje vremena pojave Mesije prema ovom proročanstvu, jer to zahteva dosta prostora. Ali tačno 27. godine AD, Isus je bio kršten, pomazan Božjim Duhom koji se spustio na njega kao golub, i tada je započeo svoju službu. Ovo proročanstvo se ispunilo tačno u prorečeno vreme u Isusovom životu. Zato je Isus na početku svoje službe rekao: "Iziđe vreme i približi se carstvo Božje. Pokajte se i verujte evanđelje." Marko 1.15 Iziđe vreme, znači vreme je isteklo, ispunilo se proročanstvo, a Isus Hristos je došao tačno na vreme.

Tada je "pomazan Sveti nad svetima". Setite se da reč Hristos znači Pomazanik.

Prorok Danilo je dalje objavio da će pomazanik "utvrditi zavet s mnogima za nedelju dana, a u polovinu nedelje ukinuće žrtvu i prinos" (Danilo 9.27). Pomazanik - Mesija - Hristos učinio je to podizanjem na krst. Svojom žrtvom na krstu ukinuo vršenje simboličkog prinošenja žrtava i prinosa u hramu. Te žrtve simbolički ukazuju na plan koji Bog ima da spase čoveka. Mi živimo u vreme kada ti simboli treba da budu stvarnost u našem životu, a ne rituali koje ljudi vrše iz tradicije.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

 Isus je zaista Mesija?  Empty Re: Isus je zaista Mesija?

Počalji od Glasnik 2015-01-15, 12:50

Život i služba

6) Mesija leči telo i duh, propoveda, oslobađa, teši: "Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre glase krotkima, posla me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica. Da oglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete Boga našega, da utešim sve žalosne..." Isaija 61.1,2

Na početku svoje službe, Isus Hristos je u sinagogi pročitao ovaj tekst i rekao da se to ispunjava pred prisutnima. Luka 4.16-21 Drugim rečima, On ispunjava to proročanstvo.

Sveštenici su po pravilu počinjali službu sa 30 godina (4.Mojsijeva 4.46,47), a Isus je tada imao tačno 30 godina (Luka 3.23).

Hristov život je bio doslovno ispunjenje ovog proročanstva. Njegove reči su bile radosna vest za grešnike, lečio je i telo i duh, bukvalno je oslobađao ljude koji su tražili pomoć i iz bezizlazlih situacija; milostivo je opraštao grehe. Isus tada jedino nije pročitao "i dan osvete Boga našega", jer je prvi put došao da umre umesto nas, za našu krivicu, a kada bude došao drugi put, spasenje će biti potpuno, jer će biti izvršena i Božja osveta, presuda nad bezbožnima.

Ono što je naročito privlačilo ljude Hristu, bila je Njegova dobrota, stalna želja da pomogne ljudima. Sav svoj život posvetio je pomaganju ljudima u nevolji.

Na drugom mestu kaže da će Mesija biti "Bolnik i vičan bolestima... A On bolesti naše nosi i nemoći naše uze na se, a mi mišljasmo da je ranjen, da ga Bog bije i muči." Isaija 53.3,4

Kako kaže apostol Matej, Isus je isceljivao "svaku bolest i svaku nemoć po ljudima. I otide glas o njemu po svoj Siriji i privedoše mu sve bolesne od različnijeh bolesti i s različnijem mukama, i besne, i mesečnjake, i uzete, i isceli ih." Matej 4.23,24

Niko nije pokazao veću brižnost za ljude od Isusa Hrista. Niko nikada nije osporavao Hristovu dobrotu, poštenje, ljubav i ostale pozitivne osobine po kojima je jedinstven. Hristova ljubav je i danas magnet koji privlači ljude Bogu.

7) Proricaće: "Proroka isred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignuće ti Gospod Bog tvoj; njega slušajte." 5.Mojsijeva 18.15

Stefan je pred svoju mučeničku smrt tvrdio da se ovo proročanstvo odnosi na Isusa Hrista. Dela 7.37

Apostoli su slušali proročanstva koja je Isus govorio. I posle svega oni su tvrdili da nema nikakve sumnje da je Isus pravi Mesija. Zašto bi apostoli ostavili porodice, poslove i svoja imanja, da bi sledili Hrista? Nisu imali nikakvu materijalnu korist, čak su im se ljudi rugali i napadali ih radi Hrista. Uprkos toga, apostoli su ga i dalje sledili jer su bili ubeđeni da je Isus taj Spasitelj kojeg je Bog obećao.

Isus je prorekao između ostalog, da će umreti i da će vaskrsnuti posle 3 dana (Matej 16.21; 27.63), ali to apostoli nisu ispravno razumeli, pa su bili razočarani Isusovom smrću.

Interesantno je da su prvi ljudi koji su tvrdili da su videli da je Hristos vaskrsao, bili su Rimski vojnici, pagani, ljudi koji nisu verovali da je Isus Mesija. Dakle, Bog se pobrinuo da njegovi neprijatelji sami svedoče o Hristu.

Apostoli su imali krizu poverenja u Hrista kad je On uhapšen, osuđen na smrt i razapet na krst. Tek tri dana posle Hristove smrti, kada im se Hristos posle svog vaskrsenja javio, apostoli su neustrašivo krenuli da pričaju ljudima da su videli vaskrslog Hrista.

Ljudi koji su razapeli Hrista pretili su i apostolima da prestanu da govore o Njemu, tražili da poreknu da je Isus Mesija. Međutim, oni su tvrdili da su lično videli Hristovo vaskrsenje i da se više boje Boga nego ljudi. Radije su umrli propovedajući o Hristu koji može da i njih vaskrsne, nego da se odreknu Hrista i potonu u beznađe života bez Boga.

Da su apostoli bili nesigurni da je Isus pravi Mesija, ili da su lagali da su svedoci da Isus ispunjava proročanstava o Mesiji, bar jedan od njih bi priznao da laže da bi spasao glavu. Međutim, svi apostoli su umrli mučeničkom smrću tvrdeći do kraja da je Isus Mesija. Koji čovek bi umro za laž?

Prvi dolazak Mesije najavio je i Jovan Krstitelj i umro sa tvrđenjem da je Isus "jagnje Božje koje uze na sebe grehe sveta" (Jovan 1.29). Zar bi Jovan Krstitelj glumio svoju ulogu po cenu sopstvene smrti?

Doći će na magaretu: "Raduj se mnogo, kćeri Sionska, podvikuj, kćeri Jerusalimska; evo, car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričinu." Zaharija 9.9

Prilikom svog ulaska u Jerusalim, Isus je jahao na magarici i njenom mladuncu. Narod je po putu prostirao haljine i granje drveća, i vikao: "Osana (O, spasi) sinu Davidovu! Blagosloven koji ide u ime Gospodnje! Osana na visini!" Matej 21.1-11

Po ondašnjoj tradiciji, car koji donosi rat ulazio je u grad na konju, a car koji je donosio mir ulazio je u grad na magarcu. Isus Hristos je car koji je jedini dovoljno moćan da donese mir, i fizički i duševni.

Ulazak na magarcu je pokazao i Isusovu skromnost. Da je položaj Mesije garantovao bogatstvo, slavu i položaj, mnogi bi se otimali da se lažno predstave kao Mesija. Ko bi se otimao za skromni položaj koji u ljudskim očima izgleda bezvredan?

9) Braniće Božji dom od bezboštva: "Jer tebe radi podnosim rug, i sramota popade lice moje. Tuđin postadoh braći svojoj, i neznan sinovima matere svoje. Jer revnost za kuću tvoju jede me i ruženja onih koji tebe ruže padaju na me." Psalam 69.7-9

Zašto bi Isus stvarao sebi neprijatelje kad je mogao da živi po tradicionalnoj religiji? Svo ruganje i mržnja koju su lažno pobožni ljudi pokazivali prema Hristu, nije ga odvratila da radi iskreno pobožnih ljudi umre da bi otkupio naše grehe. "Na svetu beše i svet kroza nj posta, i svet ga ne pozna. K svojima dođe i svoji ga ne primiše." Jovan 1.10,11 Ljudi su odbacivali Isusa Hrista i njegova načela življenja kao što to čine i danas, zato što On ukorava njihov način života. Isus je iz Božjeg hrama isterivao trgovce koji su u hramu umesto pokajanja i spasenja tražili zaradu. To su prisutni svedoci shvatili kao ispunjenje proročanstva iz ovog psalma, a verske vođe su zbog toga tražili da ga ubiju. Jovan 2.17; Marko 11.15-18; Matej 21.12,13; Luka 19.45,46.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

 Isus je zaista Mesija?  Empty Re: Isus je zaista Mesija?

Počalji od Glasnik 2015-01-15, 12:55

Izdaja

10) I
zdajnik mu je bio bliski poznanik: "I čovek mira mojega, u kojega se uzdah, koji jeđaše hleb moj, podiže na me petu." Psalam 41.9

Isus je znao za ovo proročanstvo. Pre nego što će biti izdan, Isus je rekao: "...nego da se zbude Pismo: koji sa mnom hleb jede podiže petu svoju na me. Sad vam kažem pre nego se zbude, da, kad se zbude, verujete da sam ja... Rekavši ovo Isus posta žalostan u duhu, i posvedoči i reče: zaista, zaista vam kažem: jedan između vas izdaće me. Onda se učenici zgledahu među sobom, i čuđahu se za koga govori." Kada je apostol Jovan nasamo pitao Isusa ko će ga izdati, "Isus odgovori: onaj je kome ja umočivši zalogaj dam. I umočivši zalogaj (zajedno jedu hleb kao što je prorečeno!) dade Judi Simonovu Iskariotskome." Jovan 13.18,19,21,22,26

Isus je unapred rekao učenicima šta će se dogoditi, da se ne bi razočarali, da bi imali poverenje u Njega i u trenucima kada im bude izgledalo da se sve ruši.

Isus je predskazao da će ga izdati prijatelj, čovek koji je u miru s njim, čovek kome je davao hleb. Isus nije mogao da natera Judu da ga izda. Isus je čak pokušao da Judu vrati sa puta propasti. Primio ga je u svoju neposrednu blizinu da bi mu pomogao. Juda je svojim očima mogao da se uveri da je Isus taj obećani Spasitelj.

I u trenutku izdaje ga je nazvao prijateljem da bi ga privoleo na pokajanje (Matej 26.50). Umesto mržnje zbog izdaje, Isus je želeo da se sprijatelji s njim. Ipak, neki ljudi uporno kažu ne Bogu, bez obzira koliko im dokaza Bog pruži o svojoj ljubavi i brizi za njih. Juda je tragično završio život bez ikakve nade. Judin primer je poziv da ne budemo skeptični prema Bogu i onda kad nam Bog da očigledne dokaze o sebi. Božje prisustvo u našem životu donosi život punine koji će preći u večni život, a Božje odsustvo iz našeg života vodilo bi u tamu i smrt bez nade.

11) Prorečena je cena za koju je izdat, i da će od tog novca biti kupljena lončareva njiva: "I rekoh im: ako vam je drago, dajte mi moju platu; ako li nije, nemojte; i izmeriše mi platu, 30 srebrnika. I reče mi Gospod: baci lončaru tu časnu cenu kojom me preceniše. I uzev 30 srebrnika bacih ih u dom Gospodnji lončaru. Zaharija 11.12,13

Evo kako se to ispunilo: "Tada jedan od dvanaestorice, po imenu Juda Isakriotski, otide ka glavarima svešteničkim, I reče: šta ćete mi dati da vam ga izdam? A oni mu obrekoše 30 srebrnika. I otada tražaše zgodu da ga izda." Matej 26.14-16

Kada je Juda vratio novac za koji je izdao Isusa, "a glavari sveštenički uzevši srebrnike rekoše: Ne valja ih metnuti u crkvenu haznu, jer je uzeto za krv. Nego se dogovoriše te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje gostima. Od toga se i prozva ona njiva krvna njiva i do danas." Matej 27.3-8

Bog je prorekao cenu, za koliko novaca će biti izdan, i da će od tih novaca biti kupljena lončareva njiva. Ovde je naročito važno da razumemo da su o ceni izdaje i o tome šta će se kupiti za taj novac - odlučivali Božji neprijatelji. Međutim, i Božji neprijatelji su uradili tačno onako kako je prorečeno za Mesiju. Oni nisu imali interes da ispune ovo proročanstvo. Oni su hteli upravo suprotno, hteli su da uklone Isusa da narod u Njemu ne bi gledao Mesiju.

Gospoda su procenili cenom koja se plaćala za smrt roba kojeg je ubo nečiji vo (2.Mojsijeva 21.32). To je sramotno mala.

Ova činjenica je neobjašnjiva i za najveće skeptike. Bog je pružio takve dokaze da je Isus pravi Spasitelj, da u njihovu verodostojnost niko ne može da posumnja. Neko bi očekivao da apostoli namontiraju dokaze da je Isus Mesija, ali niko ne bi očekivao od Isusovih neprijatelja da oni ispunjavaju proročanstva koja potvrđuju da je On Mesija.

12) Mesiju će mučiti: "Leđa svoja podmetah onima koji me bijahu i obraze svoje onima koji me čupahu; ne zaklonih lica svojega od ruga ni od zapljuvanja." Isaija 50.6 "...neka biju prutom po obrazu sudiju Izrailjeva." Mihej 5.1 "Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom, i govore: oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi, ako ga miluje." Psalam 22.7,8

Evo kako se to ispunilo: "Tada pljunuše mu u lice, i udariše ga po licu, a jedni mu daše i priuške govoreći: proreci nam, Hriste, ko te udari?" "I pljunuvši na nj uzeše trsku i bijaše ga po glavi." Matej 26.67,68; 27.30 "A koji prolažahu huljahu na nj mašući glavama svojim, i govoreći: ti koji crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš, pomozi sam sebi; ako si sin Božij, siđi s krsta. A tako i glavari sveštenički s književnicima i starešinama potsmevajući se govorahu: Drugima pomože, a sebi ne može pomoći. Ako je car Izrailjev, neka siđe sad s krsta pa ćemo ga verovati. On se uzdao u Boga: neka mu pomože sad, ako mu je po volji, jer govoraše: ja sam sin Božij." Matej 27.39-44

Ispunjenje ovog proročanstva takođe je zavisilo od bezbožnika koji nisu imali interes da ga ispune, a proročanstvo se ipak ispunilo.

Isus ničim nije izazvao ljude da ga izdaju, uhapse, tuku i pljuju. Njegova dobrota je pozivala ljude da ga poštuju, a ljudi su ga prezreli. Ljudsko zlo je ispunilo ovo proročanstvo, i donelo nam još jedan dokaz da je Isus Mesija.

Strašno je koliko bezbožnici uživaju da dodaju zlo na ranu koju su otvorili. Neverovatno je da su bili ovakvi prema Isusu, koji ne samo da nije nikom učinio zlo, nego je stalno činio dobro.

S druge strane, da li postoji čovek na našoj planeti koji bi pristao da prođe kroz ovakvo maltretiranje, pljuvanje, ruganje i razapinjanje na krst kroz koje je Isus prošao, da bi sebe predstavio kao Mesiju? Niko se sigurno ne bi trudio da iscenira da se u njegovom životu ispune proročanstva o podnošenju takvih patnji. Svaki lažni mesija bi gledao da izbegne stradanje i da izvuče korist. Svaki varalica bi u trenutku ovakvog mučenja sve uradio da bi izbegao mučenje i smrt.

Međutim, Isus je bez gunđanja i protivljenja sve podneo. Zašto? Isus Hristos takođe to nije želeo da prođe kroz ova maltretiranja, ali je radi nas ipak podneo svo zlo da bi na taj način otkupio našu krivicu i time nas oslobodio od večne smrti.

Evo jednog sličnog citata: "Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih; kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nema pred onim koji je striže ne otvori usta svojih." Isaija 53.7

Zašto je Isus ćutao? Postoje ljudi koji su daleko otišli od Boga, da Isus Hristos nije imao šta da im kaže, jer šta god im kaže oni će nastaviti da čine zlo: "I ne odgovori mu ni jednu reč tako da se sudija divljaše vrlo." Matej 27.14 Bilo je prorečeno da Isus neće rečima da dokazuje svoju nevinost, jer su njegova dela bila dovoljno rečita. Bilo je dato dovoljno dokaza da se svi uvere da je Isus zaista Mesija. Hristova dobrota i prijateljstvo bile su nadljudske osobine pokazane nasuprot agresivnosti, kleveta i pakosti.

Dakle, Bog će svakome od nas pružiti dovoljno dokaza o sebi ako mi to želimo. Ali ako odbijamo tihi uticaj Svetog Duha na nas, Bog neće nastaviti da nam govori na silu. Bog će ućutati i pustiti nas da idemo svojim putem.

13) Učenici će mu se razbežati: "Maču, ustani na pastira mojega i na čoveka druga mojega, govori Gospod nad vojskama, udari pastira, i ovce će se razbeći, ali ću okrenuti ruku svoju k malima." Zaharija 13.7

I Isus je ovo prorekao apostolima pre nego što će se dogoditi: "Tada reče im Isus: svi ćete se vi sablazniti o mene ovu noć; jer u pismu stoji: udariću pastira i ovce od stada razbežaće se... A ovo sve bi da se zbudu pisma proročka. Tada učenici svi ostaviše ga, i pobegoše." Matej 26.31,56

Dakle, mi jasno vidimo da je Isus čitao proročanstva o Mesiji i da je unapred znao šta će mu se dogoditi. Međutim, mi bi očekivali da On ništa o tome ne kaže apostolima, da bi oni stvarno to ispunili i da bi On to prikazao kao dokaz svog mesijanstva.

Međutim, Isus je uradio upravo suprotno: On je čak upozoravao apostole da se ne uplaše i ne razočaraju kad On bude uhapšen i razapet! Bog nije dao proročanstvo da će se apostoli razočarati kao da je to sudbina koju im je On zacrtao. Apostoli su se razočarali zbog svog nepoverenja u Boga. Zato ih Bog upozorava na njihove slabosti, da bi ih sačuvao od teških posledica razočarenja.

Ipak, apostoli su se razbežali prilikom Isusovog hapšenja.

To nije nimalo pohvalno za njih. Da su apostoli bili iskvarenog karaktrera i željni slave, oni bi pišući evanđelja opisali sebe kao super - junake, ljude bez mane, vredne poštovanja. Međutim, oni nisu krili svoje greške i sramotu.

Shvatili su da ne mogu od Boga da sakriju svoje grehe. Svi apostoli su tvrdili da se neće odreći Hrista, a ipak su se odrekli. Bog im je to rekao unapred. Bog ih je poznavao bolje nego što su oni poznavali sami sebe.

Međutim, Bog im to nije rekao da bi ih osramotio. Bog je želeo da ih popravi, da oni ne ostanu nepostojani, nego da postanu stubovi buduće Hristove crkve.

Bog nije kao vodeće ljude u crkvi postavio nepogrešive supermene. Bog je tu postavio grešne, slabe ljudi, koji su stekli potpuno poverenje u Boga.

Ovo je ujedno nada i za svakog od nas. Ma koliko se mi pred drugim ljudima predstavljamo čvrsti kao stena, pametni, dobri ili nepogrešivi, svi mi dobro poznajemo sebe i znamo da nismo takvi. Međutim, Bog nas neće odbaciti zato što imamo mane. Bog upravo ulaže napore da nas oslobodi mana, kao što je i apostole oslobodio. Ali potrebno je da ne glumimo bezgrešne ljude, nego da Bogu iskreno priznamo ko smo, i da u molitvi zatražimo Njegovu pomoć.
--------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

 Isus je zaista Mesija?  Empty Re: Isus je zaista Mesija?

Počalji od Glasnik 2015-01-15, 12:58

Smrt

14) Način smrti, Probodene ruke i noge: "I izliću na dom Davidov i na stanovnike Jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledaće na mene kojega probodoše; i plakaće za njim kao za jedincem, i tužiće za njim kao za prvencem." Zaharija 12.10 = "Onde ga razapeše... Nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem; i odmah iziđe krv i voda." Jovan 19.18,34 Biti obešen na drvo, smatralo se najvećim prokletstvom. 5.Mojsijeva 21.22,23

"Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje." Psalam 22.16

Bog je prorekao način na koji će Mesija umreti. Prilikom raspeća Hristu su proboli ruke i noge klinovima za krst.

Međutim u vreme kada je Zaharija zapisao ovo proročanstvo, smrtna kazna se izvršavala kamenovanjem. Razapinjanje na krst u to vreme bilo je nepoznato. Ipak, Bog je preko proroka Zaharije prorekao da će Mesija biti razapet i prikovan za krst.

Način smrti je još jedna potvrda da je Isus Mesija, Spasitelj.

Takođe, mi vidimo da su proroci objavljivali informacije vekovima unapred, i to o događajima koji u njihovo vreme nisu imali neku sličnu paralelu. Mi znamo da ljudi nemaju natprirodne sposobnosti, osim ako im te sposobnosti da neko natprirodno biće.

Ovako precizno proročanstvo mogao je da inspiriše jedino Bog. Zamislite kako je velika Božja inteligencija u odnosu na naš ograničeni um! Božje znanje je ogromno, On zna ono što mi nismo u stanju ni da zamislimo. Samo kad pomislimo na veličinu Božje mudrosti, to je dovoljan razlog da ga poštujemo.

15) Prorečeno je da će Mesija umreti među zločincima, a da će biti sahranjen među bogatima.

"Odrediše mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatim, jer ne učini nepravde, niti se nađe prevara u ustima njegovim... Zato ću mu dati deo za mnoge, i sa silnima će deliti plen, jer je dao dušu svoju na smrt, i bi metnut među zločince, i sam nosi grehe mnogih, i za zločince se moli." Isaija 53.9,12 = "I kad dođoše na mesto koje se zvaše Kosturnica, onde razapeše njega i zločince, jednoga s desne strane a drugoga s leve. A Isus govoraše: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine." Luka 13.33,34

Tako se i dogodilo: Isus nije razapet sam, nego sa dva zločinca osuđena na smrt. Čak i pred smrt, Isus nije mislio na sebe, nego je svojim rečima i ponašanjem privukao Bogu jednog razbojnika. I taj razbojnik nije imao nikakvog interesa, a ipak je umirući na krstu prihvatio Isusa kao svog Spasitelja.

Ispunila se i činjenica da je Isus "na smrti bio sa bogatim" = "A kad bi uveče, dođe čovek bogat iz Arimateje, po imenu Josif, koji je takođe bio učenik Isusov. Ovaj pristupivši k Pilatu zamoli ga za telo Isusovo. Tada Pilat zapovedi da mu dadu telo. I uzevši Josif telo zavi ga u platno čisto; I metnu ga u novi svoj grob što je bio isekao u kamenu; i navalivši veliki kamen na vrata od groba otide." Matej 27.57-60

16) Bog će ga ostaviti jedno izvesno vreme: "Bože, Bože moj! zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mojega, od reči vike moje?" Psalam 22.1 = "A oko devetoga sata povika Isus iza glasa govoreći: Ili! Ili! Lama savahtani? To jest: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?" Matej 26.46

Ovaj Hristov vapaj nije bio nedostatak poverenja u Boga, jer je Isus znao da je Otac okrenuo svoje lice od njega radi naših greha koji su počivali na njemu, zbog kojih je i došao da umre. Ovaj Hristov vapaj je poziv nama ljudima, da shvatimo koliko nas Isus voli, da je uzeo naše grehe na sebe, grehe koji su mu toliko mrski, iako je znao da će Otac okrenuti glavu od njega u tom trenutku, jer Bog nije tamo gde je greh.

17) Pojiće ga sirćetom: "Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj poje me octom." Psalam 69.21 = "Potom znajući Isus da se već sve svrši, da se zbude pismo reče: žedan sam. Onde stajaše sud pun octa; i oni napuniše sunđer octa, i nataknuvši na trsku, prinesoše k ustima njegovim. A kad primi Isus ocat reče: svrši se. I preklonivši glavu predade duh." Jovan 19.28-30

Ovo je opet proročanstvo čije je ispunjenje zavisilo od Božjih neprijatelja, a ipak se ispunilo. To pokazuje koliko je Bog inteligentniji i moćniji od ljudi. On nam je dao slobodnu volju i ne prisiljava nas ni na koju odluku, ali zna šta ćemo da odlučimo i to stavlja u proročanstva, da bismo mu verovali.

18) Podeliće njegovu odeću, žreb: "Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žreb." Psalam 22.18 = "A vojnici kad razapeše Isusa uzeše njegove haljine i načiniše 4 dela, svakome vojniku po deo, i dolamu; a dolama ne beše šivena nego izatkana sva s vrha do dna. Onda rekoše među sobom: da je ne deremo, nego da bacamo kocke za nju kome će dopasti. Da se zbude pismo koje govori: razdeliše haljine moje među sobom, a za dolamu moju baciše kocke. Vojnici dakle tako učiniše." Jovan 19.23,24

Opet je Bog tačno prorekao kako će se ponašati Njegovi neprijatelji. Svaki Božji protivnik bi trebalo da oseti svoju malenkost pred ovim Sveznajućim Bogom. Živeti suprotno Božjim objavama, bilo bi kao da tvrdimo da smo pametniji od Boga i da bolje od Boga znamo šta je dobro za nas.

19) Kosti mu se neće prelomiti: "Čuva Gospod sve kosti njegove, nijedna se od njih neće slomiti." Psalam 34.20 Pashalnom jagnjetu, koje je bilo predslika Mesije koji će biti žrtvovan umesto grešnika, nije smela da se polomi ni jedna kost (2.Mojsijeva 12.46)

"A budući da beše petak, pa da ne bi tela ostala na krstu u subotu (jer beše veliki dan ona subota), Jevreji moliše Pilata da im prebiju goleni pa da ih skinu. Onda dođoše vojnici, i prvome dakle prebiše goleni, i drugome raspetome s njim. A došavši na Isusa, kad ga videše da je već umro, ne prebiše mu goleni; Nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem; i odmah iziđe krv i voda. I onaj što vide posvedoči, i svedočanstvo je njegovo istinito; i on zna da istinu govori da vi verujete. Jer se ovo dogodi da se zbude Pismo: kost njegova da se ne prelomi." Jovan 19.36
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

 Isus je zaista Mesija?  Empty Re: Isus je zaista Mesija?

Počalji od Glasnik 2015-01-15, 12:59

Vaskrsenje

20) Vaskrsnuće za 3 dana: "Isus odgovori i reče im: razvalite ovu crkvu, i za tri dana ću je podignuti. A Jevreji rekoše: 46 godina građena je ova crkva, a ti za 3 dana da je podigneš? A on govoraše za crkvu tela svojega." Jovan 2.19-21; "A on odgovarajući reče im: rod zli i preljubotvorni traži znak; i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka. Jer kao što je Jona bio u trbuhu kitovom tri dana i tri noći, tako će biti i sin čovečij u srcu zemlje tri dana i tri noći." Matej 12.39,40

Isus je prorekao da će tri dana i tri noći da bude u grobu, i da će posle toga da vaskrsne. Da li postoji čovek koji bi ovo mogao sam za sebe da prorekne i da namesti da se to ispuni? Isusa je posle vaskrsenja videlo puno ljudi u više situacija. Apostol Pavle kaže da je vaskrslog Hrista u jednom trenutku videlo više od 500 ljudi (1.Korinćanima 15.6).

21) Vaskrsnuće pre nego što počne truljenje tela: "Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu (grobu), niti ćeš dati da svetac tvoj vidi truhlost." Psalam 16.10

Dakle, prorečeno je da se vaskrsenje Mesije neće dogoditi dugo posle Mesijine smrti, nego pre nego što počne raspadanje tela.

Apostol Petar je siguran da Davidu koji je napisao ovaj Psalam ne govori o sebi nego o Mesiji: "Ljudi braćo! Neka je slobodno kazati vam upravo za starešinu Davida da i umre, i ukopan bi, i grob je njegov među nama do ovoga dana (što znači da nije vaskrsao). Prorok dakle budući (David), i znajući da mu se Bog kletvom kle od roda bedara njegovih po telu podignuti Hrista, i posaditi ga na prestolu njegovu, predvidevši govori za vaskrsenje Hristovo da se ne ostavi duša njegova u paklu, ni telo njegovo vide truhljenja. Ovoga Isusa vaskrse Bog, čemu smo mi svi svedoci." Dela 2.29-32

Isusovo vaskrsenje nisu negirali ni njegovi neprijatelji. Oni su pokušali silom da uguše propovedanje apostola o Hristovom vaskrsenju baš zato što nisu imali argumente kojim bi to porekli.

Koji čovek je u stanju da prorekne svoje vaskrsenje, pa čak i vreme svog vaskrsenja?

Sve svetske vođe su završile u grobovima, sve samozvane Mesije su pomrle, a od njihovih ostataka ljudi prave relikvije kojima se klanjaju. Jedino je Isus Hristos pobedio smrt kao što je prorečeno. I zato što je živ, On može da vaskrsne i nas koji mu verujemo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

 Isus je zaista Mesija?  Empty Re: Isus je zaista Mesija?

Počalji od Glasnik 2015-01-15, 13:00

Posredovanje (istražni sud)

22) Posreduje za ljude, sveštenik je: "I reci mu govoreći: ovako veli Gospod nad vojskama: Evo čoveka, kojemu je ime klica, koja će klijati s mesta svoga i sagradiće crkvu Gospodnju. Jer će on sagraditi crkvu Gospodnju, i nosiće slavu, i sedeće i vladati na svom prestolu, i biće sveštenik na prestolu svom, i svet mirni biće među obema." Zaharija 6.12,13

Gde je Isus danas? Ako biste anketirali ljude na ulici šta misle gde je Isus danas, malo ljudi bi dalo tačan odgovor. Većina ljudi i ne veruje da je živ iako slave Uskrs. A ako ljudi i veruju da je Isus vaskrsao i vazneo se na Nebo do svog prestola, malo od njih zna šta On tamo danas radi.

Na Nebu, pred Božjim prestolom, Isus Hristos stoji pred Ocem, i brani na sudu sve ljude koji žele da mu se vrate i žive večno sa Njim.

Bog je dao detaljna uputstva Mojsiju kako da sagradi Svetinju (2.Mojsijeva 25.8,9) koja je bila senka prave Svetinje (hrama) koji se nalazi na Nebu. Simbolička služba u zemaljskoj svetinji bila je predslika stvarne službe u Nebeskoj Svetinji u kojoj je Isus Hristos prvosveštenik, jedini posrednik između Boga i ljudi (1.Timotiju 2,5).

Apostol Pavle kaže: “Imamo takvog poglavara svešteničkog koji sede s desne strane prestola veličine na nebesima, koji je sluga svetinjama i istinitoj Svetinji koju načini Gospod a ne čovek.” Jevrejima 8.1,2

Na početku smo rekli da je Mesija pomazan uljem da bude istovremeno sveštenik i car. Isus kao sveštenik sada posreduje za ljude koji veruju Bogu. A kada bude završen Nebeski istražni sud, Isus će doći drugi put, ali ovaj put kao car, pomazan uljem da vlada kao večni Vladar svemira.

Posle svog vaznesenja, Hristos je došao u Nebesku Svetinju, Božji hram koji se nalazi na nebu. Tamo Hristos svakog dana prinosi svoje zasluge pred Ocem u našu korist, za sve ljude koji se u molitvi Bogu iskreno kaju i predaju Bogu da ih vodi u životu. Detalji Hristove službe u hramu na nebu prorečeni su detaljno u Mojsijevim knjigama. Obredi, žrtve i praznici koji su se vršili u hramu na zemlji jesu proročanstvo za pojedine događaje u planu koji je Bog napravio da spasi čoveka.

Ova simbolička služba u zemaljskom hramu predstavlja proročanstva koja Isus Hristos danas ispunjava.

U Hramu na nebu Isus obezbeđuje svojoj crkvi duhovnu hranu i uticaj Svetog Duha koji nam je neophodan za duhovni razvoj i sazrevanje. Da bi se opisali svi detalje ove Hristove službe, trebalo bi napisati još nekoliko knjiga.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

 Isus je zaista Mesija?  Empty Re: Isus je zaista Mesija?

Počalji od Glasnik 2015-01-15, 13:02

Zaključak

Dakle, Isus nije mogao da namesti:

1) mesto svog rođenja; 2) da ga rodi devica; 3) da mu roditelji budu Judejci; 4) da ga roditelji odnesu u Egipat i vrate po Božjem naređenju; 5) vreme svog rođenja; 6) izlečenja i vaskrsenja pred stotinama svedoka, kao ni olakšanje u ljudima zbog oproštenja greha; 7) ispunjenja proročanstava koja je dao; da mu poklone magaricu i magare da uće u Jerusalim; 9) da u hramu bude bezboštvo od kojeg je branio sveto mesto; 10) da ga Juda izda; 11) da sveštenici Judi plate tačno 30 srebrnika za izdaju, i da od njih kupe lončarevu njivu; 12) da ga muče, da ga ljudi odbacuju, rugaju mu se; 13) da mu se učenici razbeže; 14) način smrti, da će biti proboden; 15) da s njim razapnu razbojnike i da ga sahrane u grob bogataša; 16) da će ga Bog ostaviti; 17) da ga na krstu poje sirćetom; 18) da bacaju kocku za njegovu odeću; 19) da mu kosti ne budu slomljene; 20) da vaskrsne posle 3 dana; 21) da njegovo telo u grobu ne počne da truli; 22) da se vaznese na nebo i posreduje za grešnike koji se kaju kao sveštenik.

Dakle, proročanstva o Mesiji nisu neodređena, neprecizna i površna, pa bi svako mogao da ih ispuni, ili da bi mogla da se ispune u više situacija. Ova proročanstva nisu nekoliko slučajnih poklapanja. Proročanstva o Mesiji su specifična, precizna, i ne mogu da se ispune slučajno, niti neko može da iscenira njihovo ispunjenje. Mesijina služba ljudima i njegov način života ispunio se detaljno u životu Isusa Hrista. Da li ijedan drugi čovek ispunjava sva ova proročanstva? Niko nikada za sebe nije tvrdio da su se na njimu ispunila sva ova proročanstva. Isus Hristos je jedini.

S druge strane, neki ljudi žele da žive grešnim načinom života. To je razlog zašto zažmure kada Bog pokaže dokaze o sebi i o nama. Jevreji su znali u koje vreme i na kom mestu će se pojaviti Mesija, ali su ga odbacili jer su izgradili način života koji je Isus ukoravao. Zato budimo iskreni prema sebi. Ako nas Bog poziva da nešto izmenimo u svom životu, onda prihvatimo to, jer Bog sigurno zna šta je bolje za nas.

Sva ova ispunjena proročanstva ukazuju da postoji živi Bog na nebu koji je savršeno stvorio naš svet, koji nije odustao od stvorenja koja je stvorio ni onda kada su mu postali neprijatelji. Onaj koji je sve ovo znao da će se dogoditi i prorekao od 500 do 1500 godina unapred, dostojan je našeg poverenja. Iz ovih proročanstava nam je jasno da nam Bog nije neprijatelj, iako se mi prema Njemu od rođenja ponašamo kao neprijatelji, nego nam je o Spasitelju sve rekao unapred zato što nas voli. Bog ne samo da postoji nego nas voli i hoće da nas spase.

U Isusovom životu sva proročanstva o Spasitelju su se ispunila onako kako su proroci objavljivali, a Isus na to nije mogao da utiče. Isus je rekao: "Ja idem kao što piše za mene...", ali Isus, ako je bio samo čovek, nije mogao da izrežira da se ta proročanstva ispune u Njegovom životu. Sve se događalo po Božjem proročkom satu.

Ljudi koji su upoznali Hrista nisu ga se odrekli ni po cenu života, ni u rimskim arenama, ni pred inkvizicijom. Oni su poslušali savet cara Josafata: "Verujte Gospodu Bogu svojemu i bićete jaki, verujte prorocima njegovim i bićete srećni." 2.Dnevnika 20.20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

 Isus je zaista Mesija?  Empty Re: Isus je zaista Mesija?

Počalji od Glasnik 2015-01-15, 13:02

UVERITE SE LIČNO

Nakon Isusove smrti i vaskrsenja, dva Isusova učenika išla su iz Jerusalima u Emaus, i bili su veoma razočarani. "A mi se nadasmo da je ovo onaj koji će izbaviti Izrailja, da je ovo Spasitelj sveta." Oni nisu razumeli da Spasitelj treba prvo da umre umesto nas, za naše grehe, pa tek onda da nas oslobodi od greha, da nas ponovo stvori da budemo besmrtni. Isus im je prišao i govorio im iz Pisma ono što su Mojsije, proroci i Psalmi pisali za njega. Verovatno im je čitao i ove citate koji su ovde izneseni. Posle toga, ova dvojica su otrčali u Jerusalim i rekli učenicima: "Mi smo osetili kako srce naše gori dok nam je govorio iz Pisma." U Bibliji su kroz proročanstva unapred objavljeni detalji o Mesiji, i ova dva učenika shvatili značenje proročanstava, bili su sigurni da je Isus obećani Mesija, Spasitelj.

I ostali Isusovi učenici, su posle susreta sa Isusom bili sigurni da je Isus Hristos Mesija, Spasitelj pokajanih grešnika. Evo kako su dva učenika Jovana Krstitelja poverovala da je Isus Spasitelj. "A sutradan opet stajaše Jovan i dvojica od učenika njegovih, i videvši Isusa gde ide reče: 'Gle jagnje Božje.' I čuše ga oba učenika kad govoraše, i otidoše za Isusom. A Isus obazrevši se i videvši ih gde idu za njim, reče im: 'Šta hoćete?'" Jovan 1.35-38 Isus je osetio da neko ide za njim, okrenuo se i pitao dvojicu Jovanovih učenika šta hoće. "A oni mu rekoše: 'Ravi (što znači učitelju), gde stojiš?" Učitelju gde stanuješ?

Oni su čuli da Jovan Krstitelj kaže da je Isus Jagnje Božje, ali su hteli da se u to lično uvere u razgovoru s Njim. Nije dovoljno da verujemo da je Isus Mesija samo na osnovu onoga što čujemo od drugih. Neophodno je da sami provedete vreme sa Isusom, da se molite, i da vi sami za sebe pronađete Mesiju na osnovu onoga što nam je otkriveno u Božjoj Reči, Bibliji. Tako su učinila i ova dva učenika. Oni su čuli od njihovog prethodnog učitelja da je Isus Spasitelj, ali su hteli da razgovaraju sa Isusom, da se lično uvere. Oni su hteli da nasamo razgovaraju sa Isusom, da ga upoznaju lično. I nama je potrebno da lično nađemo Mesiju, a ne da ga neko drugi nađe za nas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I mi možemo da budemo apsolutno sigurni da je Isus Mesija. Sva proročanstva su na njemu ispunjena. Na mnoga Isus nije mogao da utiče, a ona na koja je mogao da utiče (na primer da strada), niko od nas ne bi želeo da podesi da se ispune u našim životima. I drugi ljudi su svojim postupcima ispunjavali proročanstva o Spasitelju, iako su bili Božji neprijatelji.

Ljudi koji su upoznali Hrista nisu ga se odrekli ni po cenu života, ni u rimskim arenama, ni pred inkvizicijom. Oni su poslušali savet cara Josafata: "Verujte Gospodu Bogu svojemu i bićete jaki, verujte prorocima njegovim i bićete srećni." 2.Dnevnika 20.20 Sve ovo znači da nema nikakve dileme: Isus Hristos je Mesija, Spasitelj.
Glasnik
Glasnik

Broj poruka : 2479
Datum upisa : 17.11.2013

Nazad na vrh Ići dole

 Isus je zaista Mesija?  Empty Re: Isus je zaista Mesija?

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh

- Similar topics

 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu